Ubuntu/Zarządzanie pakietami

Typy pakietów

edytuj
 • Native packages or Debian packages[1]
 • Snap packages


Pliki:

 • plik *.deb ( plik binarny )
 • plik *.dsc ( Debian Source Control ) - plik tekstowy zawierający metadane o pakiecie
 • plik *.TAR.GZ[2]

lokalizacja pakietów

edytuj

locate

sudo updatedb
locate -i foxitreader


Menadżery pakietów

edytuj

Do zarządzania pakietami w systemie Ubuntu służą programy ( menadżery pakietów): [3]

W Ubuntu nie ma możliwości wykorzystania kilku menedżerów pakietów naraz - działający program blokuje dostęp
do bazy danych pakietów możliwych do zainstalowania (blokują repozytoria).

dpkg to niskopoziomowy menedżer pakietów stosowany w systemie operacyjnym Debian GNU/Linux oraz wszystkich innych systemach bazujących na Debianie a więc i w Ubuntu. Służy on do instalacji pobranych plików .deb czyli pakietów Debiana.
Podstawowe polecenia w Terminalu:
Instalowanie pliku: pakiet.deb

sudo dpkg -i [nazwa pliku]

Usuwanie pakietu:

sudo dpkg -r [nazwa pakietu]

Rekonfiguracja pakietów, które nie zostały właściwie zainstalowane:

sudo dpkg --configure -a

Instalowanie wszystkich pakietów za jednym razem będących w tym samym katalogu

sudo dpkg -i *.deb


Sprawdzanie instalacji :

dpkg -l '[nazwa pakietu]*'

lub lista wszystkich zainstalowanych pakietów ( za pomocą dpkg):

 dpkg --list

dpkg-source

edytuj

Polecenie dpkg-source[4] służy do rozpakowania plików dsc

dpkg-source -x *.dsc

Plik dsc składa się co najmniej z 2 plików:[5]

 • pliku *.DSC ( informacja o pakiecie i suma kontrolna pliku)
 • pliku *.TAR.GZ ( plik źródłowy pakietu )

Dodatkowo może być trzeci plik *.DIFF.GZ zawierają opis zmian w pakiecie.

Instalacja :

sudo apt-get install devscripts

Użycie :

 dget -x name.dsc

Powoduje to: [6]

 • ściągnięcie pliku dsc i innych plików z nim związanych
 • rozpakowanie plików

System zarządzania pakietami APT jest bardzo wygodnym i automatycznym menedżerem do obsługi pakietów. Ma możliwość pobrania, instalacji pakietów oraz automatycznej instalacji brakujących zależności. Obsługa w konsoli tekstowej nie powinna stwarzać żadnych problemów. Oto lista poleceń służących do aktualizacji i dodawania oprogramowania:

Lista wszystkich zainstalowanych pakietów : [7]

apt list --installed


Aktualizowanie listy pakietów

sudo apt-get update stop

Instalowanie pakietu np. sudo apt-get install xmms - instaluje pakiet xmms

sudo apt-get install [nazwa pakietu]

Ponowna instalacja niezainstalowanego pakietu z powodu braku zależności

sudo apt-get -f install

Usuwanie pakietu np.sudo apt-get remove firefox - usuwa pakiet firefox

sudo apt-get remove [nazwa pakietu]

Usuwanie pakietu wraz z zależnościami

sudo apt-get --purge remove [nazwa pakietu]

Pobieranie kodów źródłowych np. sudo apt-get source beep-media-player - pobiera kody źródłowe programu Beep Media Player

sudo apt-get source [nazwa pakietu]

Wyszukiwanie pakietu np. sudo apt-cache search tleenx2 - wyszukuje pakiet tleenx2

sudo apt-cache search [nazwa pakietu]


Aktualizowanie wszystkich pakietów

sudo apt-get upgrade

Aktualizowanie dystrybucji (używaj tylko wtedy, gdy pojawi się nowa wersja Ubuntu)

sudo apt-get dist-upgrade

Usuwanie wszystkich pobranych plików archiwów (zaleca się robić to regularnie, wtedy oszczędzasz miejsce na dysku)

sudo apt-get clean

lub

sudo apt-get autoclean

Sprawdzanie instalacji

apt-cache policy imagemagick
 sudo apt list | grep libgtksourceview-4

Sprawdzanie rekursywne zależności

 apt-rdepends packagename

Co robi pakiet

apt show libgtksourceview-4-0

Szukanie w pakietach :

sudo apt-get install apt-file
sudo apt-file update

Przykładowe użycie

apt-file find libIlmImf.so

wynik :

libopenexr-dev: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libIlmImf.so

aptitude

edytuj

Kolejnym menadżerem pakietów działającym w konsoli tekstowej jest "aptitude".
Podstawowe polecenia: Odświeżenie listy pakietów:

sudo aptitude update

Instalacja pakietu:

sudo aptitude install [nazwa pakietu]

Instalacja nowej wersji systemu:

sudo aptitude dist-upgrade

dselect

edytuj

W Ubuntu dostępny jest również menadżer pakietów o nazwie "dselect". Jeśli chcesz poznać go bliżej, na stronie wikipedia/dselect znajduje się szczegółowy opis programu.

Nakładki graficzne

edytuj

Dzięki nakładkom graficznym na konsolowe menadżery pakietów masz dostęp do zarządzania oprogramowaniem w prosty i bezproblemowy sposób. Zobacz sposób instalacji programów za pomocą Synaptic, którego obsługa jest banalna i nie powinna stwarzać kłopotów. Kubuntu posiada własną nakładkę graficzną na menadżera pakietów "apt" - Adept


 1. linuxhint : uninstall_software_ubuntu
 2. askubuntu question : how-do-i-install-a-tar-gz-or-tar-bz2-file
 3. packaging in ubuntu
 4. manpage ubuntu trusty: dpkg-source
 5. superuse question : how-to-install-a-dsc-file-on-linux
 6. debian-administration.org article : Downloading_Debian_source_packages_easily
 7. askubuntu question : how-to-list-all-installed-packages