Ubuntu/Narzędzie do obsługi dysków

Narzędzie do obsługi dysków dostępne w menu System-> Administracja pozwala na wykonywanie różnych działań
na całym dysku lub na poszczególnych partycjach.


1. Wybierz dysk lub partycję z listy po lewej stronie, na której chcesz przeprowadzić działanie.

2. Zakładka Dysk twardy:

a. w opcji Dysk masz do wyboru możliwość sformatowania całego dysku lub przetestowania jego wydajności.
b. w opcji Woluminy dostępny jest podgląd podziału dysku na partycję; możesz wybrać dowolną partycję
i wykonać na niej działania: montowanie lub odmontowanie, sprawdzenie systemu plików, zmianę typu partycji,
sformatowanie lub usunięcie.

3. Zakładka Napęd CD/DVD - możesz otworzyć program do obsługi napędu lub go wysunąć.

4. W zakładce Napęd dyskietka możesz sformatować dyskietkę jeśli taki napęd jeszcze posiadasz.

5. Jeśli masz podłączoną pamięć przenośną do napędu USB to możesz wykonać dowolne działania na niej tak samo
jak w przypadku dysku twardego.

Zobacz również

edytuj