Ubuntu/Sprzątanie systemu

Ubuntu posiada narzędzie do usuwania starych, niepotrzebnych pakietów, dla których zostały zainstalowane aktualizacje.
Uruchom z menu System-> Administracja-> Sprzątanie systemu.


1. Ponieważ jest to ingerencja w pliki systemowe, musisz podać swoje hasło.
2. Jeśli program znajdzie niepotrzebne pakiety to wyświetli je w postaci listy; kliknij na Wykonaj zaznaczone zadania.

3. Potwierdź wykonanie działania klikając na Usuń pakiety.

4. Poczekaj cierpliwie aż zakończy pracę.

5. Jeśli program nie znajdzie nic do usunięcia, po prostu go zamknij.