Instalacja sterowników w Ubuntu jest bardzo prosta za pomocą graficznego konfiguratora.

1. Uruchom System-> Administracja-> Sterowniki aby wyszukać urządzenia, do których można zainstalować
sterowniki własnościowe (o zamkniętym kodzie źródłowym).

2. Wybierz sterownik do instalacji jeśli będą jakieś dostępne i kliknij Instaluj.
3. Po zakończeniu pobierania i instalacji uruchom ponownie komputer.
4. Jeśli żadnych sterowników konfigurator nie znajdzie, po prostu zamknij to okno.