Dzięki tej opcji możesz zmodyfikować swoje dane osobiste.
Uruchom z menu System-> Preferencje-> O mnie.


1. W zakładce Kontakt możesz zmienić swoje hasło, zdjęcie, dodać adres e-mail do pracy i domu, itp.

2. W zakładce Adres masz możliwość podania adresu domowego i służbowego.

3. W ostatniej zakładce Informacje osobiste możesz wpisać, np. swoją stronę www.