Ubuntu/Połączenia sieciowe

Dostęp do wszystkich możliwych sieci masz w aplecie panelu górnego Network manager.
Dzięki niemu możesz połączyć się z internetem za pomocą karty sieciowej Ethernet, karty bezprzewodowej Wi-Fi
lub Wireless, modemu telefonii komórkowej 3D, modemu DSL lub VPN (wirtualna sieć tunelowa).


Aby zmienić ustawienia któregokolwiek istniejącego połączenia lub aby dodać ręcznie nowe, wejdź do menu
System-> Preferencje-> Połączenia sieciowe.
1. W pierwszej zakładce Przewodowe masz możliwość zmiany ustawień połączenia przez kartę sieciową.

2. W zakładce Bezprzewodowe zmień lub dodaj nowe połączenie Wi-Fi.

3. Jeśli zmienione zostało hasło dostępowe w routerze Wi-Fi, zmień również hasło w systemie wchodząc do:
Zmodyfikuj-> Zabezpieczenia-> Hasło.