Ubuntu/Preferowane aplikacje

Aby uruchomić to narzędzie należy wybrać z menu System-> Preferencje-> Preferowane programy.
Po uruchomieniu się narzędzia mamy możliwość konfiguracji:
1. Opcji internetowych - przeglądarki stron www oraz klienta poczty

Ubuntu 10.04 preferencje1.png

2. Programu do odtwarzania multimediów - ustawienie domyślnego odtwarzacza muzyki i wideo

Ubuntu 10.04 preferencje2.png

3. Możesz zmienić na własny

Ubuntu 10.04 preferencje3.png

4. Oraz opcji systemowych; w tym przypadku domyślnego terminala.

Ubuntu 10.04 preferencje4.png