Ubuntu/Preferowane aplikacje

Aby uruchomić to narzędzie należy wybrać z menu System-> Preferencje-> Preferowane programy.
Po uruchomieniu się narzędzia mamy możliwość konfiguracji:
1. Opcji internetowych - przeglądarki stron www oraz klienta poczty

2. Programu do odtwarzania multimediów - ustawienie domyślnego odtwarzacza muzyki i wideo

3. Możesz zmienić na własny

4. Oraz opcji systemowych; w tym przypadku domyślnego terminala.

W trybie tekstowym w konsoli wpisz:[1]

 nautilus /usr/share/applications/

Spowoduje to otwarcie listy skrótów do wszystkich zainstalowanych aplikacji w katalogu

/var/lib/snapd/desktop/applications/


  1. ubuntu : jak-utworzyc-skroty-na-pulpicie-w-systemie-ubuntu-22-04-jammy-jellyfish, jigsaw77 14 maja 2022