Ubuntu/Programy biurowe


W kategorii Biuro znajdują się aplikacje takie jak:
1. Arkusz kalkulacyjny Libreoffice Calc

2. Edytor tekstu Libreoffice Writer

3. Edytor równań matematycznych Libreoffice Math

4. Prezentacja Libreoffice Impress

5. Rysunek Libreoffice Draw