Ubuntu/Programy biurowe


W kategorii Biuro znajdują się aplikacje takie jak:
1. Arkusz kalkulacyjny Libreoffice Calc

Libreoffice calc.png

2. Edytor tekstu Libreoffice Writer

Libreoffice writer.png

3. Edytor równań matematycznych Libreoffice Math

Libreoffice math.png

4. Prezentacja Libreoffice Impress

Libreoffice impress.png

5. Rysunek Libreoffice Draw

Libreoffice draw.png