Ubuntu/Akcesoria

Podstawowe narzędzia do obsługi systemu znajdują się w menu Programy -> Akcesoria:

1. Analizator wykorzystania dysku - pokazuje dokładne informacje o wykorzystanej przestrzeni dysku.

Ubuntu 10.04 baobab1.png

2. Asystent nagrywania płyt CD/DVD.

Ubuntu 10.04 asystent1.png

3. Edytor tekstu gedit.

Ubuntu 10.04 gedit1.png

4. Kopia zapasowa za pomocą narzędzia Deja Dup.

5. Kalkulator - oblicza proste matematyczne działania.

Ubuntu 10.04 kalkulator1.png

6. Mapa znaków - wyświetla znaki specjalne i kopiuje wybrane.

Ubuntu 10.04 mapa znakow1.png

7. Notatnik Tomboy - notatki na pulpicie.

Ubuntu 10.04 tomboy1.png

8. Pobranie zrzutu ekranu - zapisuje fragment lub cały pulpitu jako pliku graficzny.
Program można szybko uruchomić za pomocą klawisza Print Screen.

Ubuntu 10.04 screenshot1.png

9. Terminal - tekstowa konsola systemowa, odpowiednik wiersza poleceń w systemie Windows.

Ubuntu 10.04 terminal1.png

10. Wyszukaj pliki - narzędzie do wyszukiwania plików.

Ubuntu 10.04 wyszukiwanie plikow1.png

11. Zarządzanie zadaniami wydruku.

Ubuntu 10.04 wydruk1.png