Ubuntu/Zarządzanie zasilaniem

Dzięki tej opcji możesz decydować o oszczędzaniu energii oraz sprzętu poprzez ustawienie odpowiednich funkcji
automatycznego wyłączania podzespołów.
Narządzie to jest dostępne w menu System-> Preferencje-> Zarządzanie zasilaniem.
1. W pierwszej zakładce Zasilanie sieciowe możesz ustalić parametry czasu wstrzymania lub wyłączenia komputera
gdy jest bezczynny lub gdy pokrywa laptopa jest opuszczona w przypadku podłączenia do stałego źródła zasilania.

2. W zakładce Zasilanie z akumulatora możesz ustalić dokładnie te same parametry co poprzednio przy zasilaniu
komputera z baterii (akumulatora).

3. W ostatniej zakładce Ogólne wybierz parametry działania w przypadku wciśnięcia klawisza Wyłączenie
oraz wyświetlania się ikony powiadomienia o stanie baterii.