Narzędzie to daje możliwość zmiany ustawień wyglądu pulpitu, okien, ikon, kursora i podstawowych efektów 2D.
Dostępne jest w menu System-> Preferencje-> Wygląd


1. W zakładce Motyw możesz wybrać inny dostępny motyw wyglądu systemu.

 

a. Możesz również zainstalować własny motyw, zestaw ikon lub krawędzie okien klikając na Zainstaluj
lub przeciągając pobrany nowy zestaw do tego okna.

 

b. Po zakończeniu instalacji, wybierz nowy zestaw.

 

2. Wchodząc w opcję Dostosuj możesz zmienić poszczególne elementy wyglądu:

a. Elementy sterujące - kolor i wygląd paneli oraz kolor okien.
 
b. Kolory - wybór własnych kolorów okien.
 
c. Krawędź okna - jak sama nazwa wskazuje zmienia obramowanie okien.
 
d. Ikony - wybierz własny zestaw.
 
e. Kursor - kilka do wyboru.
 


W zakładce Tło możesz wybrać jedną z dostępnych tapet lub wgrać swoją klikając na Dodaj.

 


Czcionki

edytuj

W zakładce Czcionki wybierz własne czcionki jeśli domyślne ci nie odpowiadają.

 

Efekty wizualne

edytuj

W ostatniej zakładce Efekty wizualne masz możliwość włączenia efektów pulpitu 2D lub je wyłączyć.

 


Zobacz również rozdział dotyczący efektów pulpitu 3D: Compiz-fusion