Ubuntu/Wygaszacz ekranu

Aby uruchomić to narzędzie należy wybrać z menu System-> Preferencje-> Wygaszacz ekranu.
Po uruchomieniu się narzędzia mamy możliwość wybrania motywu wygaszacza ekranu z list po lewej stronie,
czasu po jakim się uruchomi, możliwość zablokowania ekranu po uruchomieniu wygaszacza oraz opcje zarządzania energią.


Zobacz również rozdział Zarządzanie zasilaniem