Tabela znaków Unicode z zakresu 0x10100 - 0x101FF
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x10100 - 0x101FF
<Poprzednia tabela | Wszystkie tabele | Następna tabela>


Znak DEC HEX UTF-8 Nazwa Grupa
𐄀 65792 10100 0xF0 0x90 0x84 0x80 AEGEAN WORD SEPARATOR LINE Liczby egejskie
𐄁 65793 10101 0xF0 0x90 0x84 0x81 AEGEAN WORD SEPARATOR DOT Liczby egejskie
𐄂 65794 10102 0xF0 0x90 0x84 0x82 AEGEAN CHECK MARK Liczby egejskie
𐄃 65795 10103 0xF0 0x90 0x84 0x83 Liczby egejskie
𐄄 65796 10104 0xF0 0x90 0x84 0x84 Liczby egejskie
𐄅 65797 10105 0xF0 0x90 0x84 0x85 Liczby egejskie
𐄆 65798 10106 0xF0 0x90 0x84 0x86 Liczby egejskie
𐄇 65799 10107 0xF0 0x90 0x84 0x87 AEGEAN NUMBER ONE Liczby egejskie
𐄈 65800 10108 0xF0 0x90 0x84 0x88 AEGEAN NUMBER TWO Liczby egejskie
𐄉 65801 10109 0xF0 0x90 0x84 0x89 AEGEAN NUMBER THREE Liczby egejskie
𐄊 65802 1010A 0xF0 0x90 0x84 0x8A AEGEAN NUMBER FOUR Liczby egejskie
𐄋 65803 1010B 0xF0 0x90 0x84 0x8B AEGEAN NUMBER FIVE Liczby egejskie
𐄌 65804 1010C 0xF0 0x90 0x84 0x8C AEGEAN NUMBER SIX Liczby egejskie
𐄍 65805 1010D 0xF0 0x90 0x84 0x8D AEGEAN NUMBER SEVEN Liczby egejskie
𐄎 65806 1010E 0xF0 0x90 0x84 0x8E AEGEAN NUMBER EIGHT Liczby egejskie
𐄏 65807 1010F 0xF0 0x90 0x84 0x8F AEGEAN NUMBER NINE Liczby egejskie
𐄐 65808 10110 0xF0 0x90 0x84 0x90 AEGEAN NUMBER TEN Liczby egejskie
𐄑 65809 10111 0xF0 0x90 0x84 0x91 AEGEAN NUMBER TWENTY Liczby egejskie
𐄒 65810 10112 0xF0 0x90 0x84 0x92 AEGEAN NUMBER THIRTY Liczby egejskie
𐄓 65811 10113 0xF0 0x90 0x84 0x93 AEGEAN NUMBER FORTY Liczby egejskie
𐄔 65812 10114 0xF0 0x90 0x84 0x94 AEGEAN NUMBER FIFTY Liczby egejskie
𐄕 65813 10115 0xF0 0x90 0x84 0x95 AEGEAN NUMBER SIXTY Liczby egejskie
𐄖 65814 10116 0xF0 0x90 0x84 0x96 AEGEAN NUMBER SEVENTY Liczby egejskie
𐄗 65815 10117 0xF0 0x90 0x84 0x97 AEGEAN NUMBER EIGHTY Liczby egejskie
𐄘 65816 10118 0xF0 0x90 0x84 0x98 AEGEAN NUMBER NINETY Liczby egejskie
𐄙 65817 10119 0xF0 0x90 0x84 0x99 AEGEAN NUMBER ONE HUNDRED Liczby egejskie
𐄚 65818 1011A 0xF0 0x90 0x84 0x9A AEGEAN NUMBER TWO HUNDRED Liczby egejskie
𐄛 65819 1011B 0xF0 0x90 0x84 0x9B AEGEAN NUMBER THREE HUNDRED Liczby egejskie
𐄜 65820 1011C 0xF0 0x90 0x84 0x9C AEGEAN NUMBER FOUR HUNDRED Liczby egejskie
𐄝 65821 1011D 0xF0 0x90 0x84 0x9D AEGEAN NUMBER FIVE HUNDRED Liczby egejskie
𐄞 65822 1011E 0xF0 0x90 0x84 0x9E AEGEAN NUMBER SIX HUNDRED Liczby egejskie
𐄟 65823 1011F 0xF0 0x90 0x84 0x9F AEGEAN NUMBER SEVEN HUNDRED Liczby egejskie
𐄠 65824 10120 0xF0 0x90 0x84 0xA0 AEGEAN NUMBER EIGHT HUNDRED Liczby egejskie
𐄡 65825 10121 0xF0 0x90 0x84 0xA1 AEGEAN NUMBER NINE HUNDRED Liczby egejskie
𐄢 65826 10122 0xF0 0x90 0x84 0xA2 AEGEAN NUMBER ONE THOUSAND Liczby egejskie
𐄣 65827 10123 0xF0 0x90 0x84 0xA3 AEGEAN NUMBER TWO THOUSAND Liczby egejskie
𐄤 65828 10124 0xF0 0x90 0x84 0xA4 AEGEAN NUMBER THREE THOUSAND Liczby egejskie
𐄥 65829 10125 0xF0 0x90 0x84 0xA5 AEGEAN NUMBER FOUR THOUSAND Liczby egejskie
𐄦 65830 10126 0xF0 0x90 0x84 0xA6 AEGEAN NUMBER FIVE THOUSAND Liczby egejskie
𐄧 65831 10127 0xF0 0x90 0x84 0xA7 AEGEAN NUMBER SIX THOUSAND Liczby egejskie
𐄨 65832 10128 0xF0 0x90 0x84 0xA8 AEGEAN NUMBER SEVEN THOUSAND Liczby egejskie
𐄩 65833 10129 0xF0 0x90 0x84 0xA9 AEGEAN NUMBER EIGHT THOUSAND Liczby egejskie
𐄪 65834 1012A 0xF0 0x90 0x84 0xAA AEGEAN NUMBER NINE THOUSAND Liczby egejskie
𐄫 65835 1012B 0xF0 0x90 0x84 0xAB AEGEAN NUMBER TEN THOUSAND Liczby egejskie
𐄬 65836 1012C 0xF0 0x90 0x84 0xAC AEGEAN NUMBER TWENTY THOUSAND Liczby egejskie
𐄭 65837 1012D 0xF0 0x90 0x84 0xAD AEGEAN NUMBER THIRTY THOUSAND Liczby egejskie
𐄮 65838 1012E 0xF0 0x90 0x84 0xAE AEGEAN NUMBER FORTY THOUSAND Liczby egejskie
𐄯 65839 1012F 0xF0 0x90 0x84 0xAF AEGEAN NUMBER FIFTY THOUSAND Liczby egejskie
𐄰 65840 10130 0xF0 0x90 0x84 0xB0 AEGEAN NUMBER SIXTY THOUSAND Liczby egejskie
𐄱 65841 10131 0xF0 0x90 0x84 0xB1 AEGEAN NUMBER SEVENTY THOUSAND Liczby egejskie
𐄲 65842 10132 0xF0 0x90 0x84 0xB2 AEGEAN NUMBER EIGHTY THOUSAND Liczby egejskie
𐄳 65843 10133 0xF0 0x90 0x84 0xB3 AEGEAN NUMBER NINETY THOUSAND Liczby egejskie
𐄴 65844 10134 0xF0 0x90 0x84 0xB4 Liczby egejskie
𐄵 65845 10135 0xF0 0x90 0x84 0xB5 Liczby egejskie
𐄶 65846 10136 0xF0 0x90 0x84 0xB6 Liczby egejskie
𐄷 65847 10137 0xF0 0x90 0x84 0xB7 AEGEAN WEIGHT BASE UNIT Liczby egejskie
𐄸 65848 10138 0xF0 0x90 0x84 0xB8 AEGEAN WEIGHT FIRST SUBUNIT Liczby egejskie
𐄹 65849 10139 0xF0 0x90 0x84 0xB9 AEGEAN WEIGHT SECOND SUBUNIT Liczby egejskie
𐄺 65850 1013A 0xF0 0x90 0x84 0xBA AEGEAN WEIGHT THIRD SUBUNIT Liczby egejskie
𐄻 65851 1013B 0xF0 0x90 0x84 0xBB AEGEAN WEIGHT FOURTH SUBUNIT Liczby egejskie
𐄼 65852 1013C 0xF0 0x90 0x84 0xBC AEGEAN DRY MEASURE FIRST SUBUNIT Liczby egejskie
𐄽 65853 1013D 0xF0 0x90 0x84 0xBD AEGEAN LIQUID MEASURE FIRST SUBUNIT Liczby egejskie
𐄾 65854 1013E 0xF0 0x90 0x84 0xBE AEGEAN MEASURE SECOND SUBUNIT Liczby egejskie
𐄿 65855 1013F 0xF0 0x90 0x84 0xBF AEGEAN MEASURE THIRD SUBUNIT Liczby egejskie
𐅀 65856 10140 0xF0 0x90 0x85 0x80 GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE QUARTER Starożytne greckie liczby
𐅁 65857 10141 0xF0 0x90 0x85 0x81 GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE HALF Starożytne greckie liczby
𐅂 65858 10142 0xF0 0x90 0x85 0x82 GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE DRACHMA Starożytne greckie liczby
𐅃 65859 10143 0xF0 0x90 0x85 0x83 GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE Starożytne greckie liczby
𐅄 65860 10144 0xF0 0x90 0x85 0x84 GREEK ACROPHONIC ATTIC FIFTY Starożytne greckie liczby
𐅅 65861 10145 0xF0 0x90 0x85 0x85 GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE HUNDRED Starożytne greckie liczby
𐅆 65862 10146 0xF0 0x90 0x85 0x86 GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE THOUSAND Starożytne greckie liczby
𐅇 65863 10147 0xF0 0x90 0x85 0x87 GREEK ACROPHONIC ATTIC FIFTY THOUSAND Starożytne greckie liczby
𐅈 65864 10148 0xF0 0x90 0x85 0x88 GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE TALENTS Starożytne greckie liczby
𐅉 65865 10149 0xF0 0x90 0x85 0x89 GREEK ACROPHONIC ATTIC TEN TALENTS Starożytne greckie liczby
𐅊 65866 1014A 0xF0 0x90 0x85 0x8A GREEK ACROPHONIC ATTIC FIFTY TALENTS Starożytne greckie liczby
𐅋 65867 1014B 0xF0 0x90 0x85 0x8B GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE HUNDRED TALENTS Starożytne greckie liczby
𐅌 65868 1014C 0xF0 0x90 0x85 0x8C GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE HUNDRED TALENTS Starożytne greckie liczby
𐅍 65869 1014D 0xF0 0x90 0x85 0x8D GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE THOUSAND TALENTS Starożytne greckie liczby
𐅎 65870 1014E 0xF0 0x90 0x85 0x8E GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE THOUSAND TALENTS Starożytne greckie liczby
𐅏 65871 1014F 0xF0 0x90 0x85 0x8F GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE STARTERS Starożytne greckie liczby
𐅐 65872 10150 0xF0 0x90 0x85 0x90 GREEK ACROPHONIC ATTIC TEN STARTERS Starożytne greckie liczby
𐅑 65873 10151 0xF0 0x90 0x85 0x91 GREEK ACROPHONIC ATTIC FIFTY STARTERS Starożytne greckie liczby
𐅒 65874 10152 0xF0 0x90 0x85 0x92 GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE HUNDRED STARTERS Starożytne greckie liczby
𐅓 65875 10153 0xF0 0x90 0x85 0x93 GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE HUNDRED STARTERS Starożytne greckie liczby
𐅔 65876 10154 0xF0 0x90 0x85 0x94 GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE THOUSAND STARTERS Starożytne greckie liczby
𐅕 65877 10155 0xF0 0x90 0x85 0x95 GREEK ACROPHONIC ATTIC TEN THOUSAND STARTERS Starożytne greckie liczby
𐅖 65878 10156 0xF0 0x90 0x85 0x96 GREEK ACROPHONIC ATTIC FIFTY THOUSAND STARTERS Starożytne greckie liczby
𐅗 65879 10157 0xF0 0x90 0x85 0x97 GREEK ACROPHONIC ATTIC TEN MNAS Starożytne greckie liczby
𐅘 65880 10158 0xF0 0x90 0x85 0x98 GREEK ACROPHONIC HERAEUM ONE PLETRON Starożytne greckie liczby
𐅙 65881 10159 0xF0 0x90 0x85 0x99 GREEK ACROPHONIC THESPIAN ONE Starożytne greckie liczby
𐅚 65882 1015A 0xF0 0x90 0x85 0x9A GREEK ACROPHONIC HERMONIAN TWO Starożytne greckie liczby
𐅛 65883 1015B 0xF0 0x90 0x85 0x9B GREEK ACROPHONIC EPIDAUREAN TWO Starożytne greckie liczby
𐅜 65884 1015C 0xF0 0x90 0x85 0x9C GREEK ACROPHONIC THESPIAN TWO Starożytne greckie liczby
𐅝 65885 1015D 0xF0 0x90 0x85 0x9D GREEK ACROPHONIC CYRENAIC TWO DRACHMAS Starożytne greckie liczby
𐅞 65886 1015E 0xF0 0x90 0x85 0x9E GREEK ACROPHONIC EPIDAUREAN TWO DRACHMA Starożytne greckie liczby
𐅟 65887 1015F 0xF0 0x90 0x85 0x9F GREEK ACROPHONIC TROEZENIAN FIVE Starożytne greckie liczby
𐅠 65888 10160 0xF0 0x90 0x85 0xA0 GREEK ACROPHONIC TROEZENIAN TEN Starożytne greckie liczby
𐅡 65889 10161 0xF0 0x90 0x85 0xA1 GREEK ACROPHONIC TROEZENIAN TEN ALTERNATE FORM Starożytne greckie liczby
𐅢 65890 10162 0xF0 0x90 0x85 0xA2 GREEK ACROPHONIC HERMONIAN TEN Starożytne greckie liczby
𐅣 65891 10163 0xF0 0x90 0x85 0xA3 GREEK ACROPHONIC MESSENIAN TEN Starożytne greckie liczby
𐅤 65892 10164 0xF0 0x90 0x85 0xA4 GREEK ACROPHONIC THESPIAN TEN Starożytne greckie liczby
𐅥 65893 10165 0xF0 0x90 0x85 0xA5 GREEK ACROPHONIC THESPIAN THIRTY Starożytne greckie liczby
𐅦 65894 10166 0xF0 0x90 0x85 0xA6 GREEK ACROPHONIC TROEZENIAN FIFTY Starożytne greckie liczby
𐅧 65895 10167 0xF0 0x90 0x85 0xA7 GREEK ACROPHONIC TROEZENIAN FIFTY ALTERNATE FORM Starożytne greckie liczby
𐅨 65896 10168 0xF0 0x90 0x85 0xA8 GREEK ACROPHONIC HERMONIAN FIFTY Starożytne greckie liczby
𐅩 65897 10169 0xF0 0x90 0x85 0xA9 GREEK ACROPHONIC THESPIAN FIFTY Starożytne greckie liczby
𐅪 65898 1016A 0xF0 0x90 0x85 0xAA GREEK ACROPHONIC THESPIAN ONE HUNDRED Starożytne greckie liczby
𐅫 65899 1016B 0xF0 0x90 0x85 0xAB GREEK ACROPHONIC THESPIAN THREE HUNDRED Starożytne greckie liczby
𐅬 65900 1016C 0xF0 0x90 0x85 0xAC GREEK ACROPHONIC EPIDAUREAN FIVE HUNDRED Starożytne greckie liczby
𐅭 65901 1016D 0xF0 0x90 0x85 0xAD GREEK ACROPHONIC TROEZENIAN FIVE HUNDRED Starożytne greckie liczby
𐅮 65902 1016E 0xF0 0x90 0x85 0xAE GREEK ACROPHONIC THESPIAN FIVE HUNDRED Starożytne greckie liczby
𐅯 65903 1016F 0xF0 0x90 0x85 0xAF GREEK ACROPHONIC CARYSTIAN FIVE HUNDRED Starożytne greckie liczby
𐅰 65904 10170 0xF0 0x90 0x85 0xB0 GREEK ACROPHONIC NAXIAN FIVE HUNDRED Starożytne greckie liczby
𐅱 65905 10171 0xF0 0x90 0x85 0xB1 GREEK ACROPHONIC THESPIAN ONE THOUSAND Starożytne greckie liczby
𐅲 65906 10172 0xF0 0x90 0x85 0xB2 GREEK ACROPHONIC THESPIAN FIVE THOUSAND Starożytne greckie liczby
𐅳 65907 10173 0xF0 0x90 0x85 0xB3 GREEK ACROPHONIC DELPHIC FIVE MNAS Starożytne greckie liczby
𐅴 65908 10174 0xF0 0x90 0x85 0xB4 GREEK ACROPHONIC STRATIAN FIVE MNAS Starożytne greckie liczby
𐅵 65909 10175 0xF0 0x90 0x85 0xB5 GREEK ONE HALF SIGN Starożytne greckie liczby
𐅶 65910 10176 0xF0 0x90 0x85 0xB6 GREEK ONE HALF SIGN ALTERNATE FORM Starożytne greckie liczby
𐅷 65911 10177 0xF0 0x90 0x85 0xB7 GREEK TWO THIRDS SIGN Starożytne greckie liczby
𐅸 65912 10178 0xF0 0x90 0x85 0xB8 GREEK THREE QUARTERS SIGN Starożytne greckie liczby
𐅹 65913 10179 0xF0 0x90 0x85 0xB9 GREEK YEAR SIGN Starożytne greckie liczby
𐅺 65914 1017A 0xF0 0x90 0x85 0xBA GREEK TALENT SIGN Starożytne greckie liczby
𐅻 65915 1017B 0xF0 0x90 0x85 0xBB GREEK DRACHMA SIGN Starożytne greckie liczby
𐅼 65916 1017C 0xF0 0x90 0x85 0xBC GREEK OBOL SIGN Starożytne greckie liczby
𐅽 65917 1017D 0xF0 0x90 0x85 0xBD GREEK TWO OBOLS SIGN Starożytne greckie liczby
𐅾 65918 1017E 0xF0 0x90 0x85 0xBE GREEK THREE OBOLS SIGN Starożytne greckie liczby
𐅿 65919 1017F 0xF0 0x90 0x85 0xBF GREEK FOUR OBOLS SIGN Starożytne greckie liczby
𐆀 65920 10180 0xF0 0x90 0x86 0x80 GREEK FIVE OBOLS SIGN Starożytne greckie liczby
𐆁 65921 10181 0xF0 0x90 0x86 0x81 GREEK METRETES SIGN Starożytne greckie liczby
𐆂 65922 10182 0xF0 0x90 0x86 0x82 GREEK KIATHOS BASE SIGN Starożytne greckie liczby
𐆃 65923 10183 0xF0 0x90 0x86 0x83 GREEK LITRA SIGN Starożytne greckie liczby
𐆄 65924 10184 0xF0 0x90 0x86 0x84 GREEK OUNKIA SIGN Starożytne greckie liczby
𐆅 65925 10185 0xF0 0x90 0x86 0x85 GREEK XESTES SIGN Starożytne greckie liczby
𐆆 65926 10186 0xF0 0x90 0x86 0x86 GREEK ARTABE SIGN Starożytne greckie liczby
𐆇 65927 10187 0xF0 0x90 0x86 0x87 GREEK AROURA SIGN Starożytne greckie liczby
𐆈 65928 10188 0xF0 0x90 0x86 0x88 GREEK GRAMMA SIGN Starożytne greckie liczby
𐆉 65929 10189 0xF0 0x90 0x86 0x89 GREEK TRYBLION BASE SIGN Starożytne greckie liczby
𐆊 65930 1018A 0xF0 0x90 0x86 0x8A GREEK ZERO SIGN Starożytne greckie liczby
𐆋 65931 1018B 0xF0 0x90 0x86 0x8B Starożytne greckie liczby
𐆌 65932 1018C 0xF0 0x90 0x86 0x8C Starożytne greckie liczby
𐆍 65933 1018D 0xF0 0x90 0x86 0x8D Starożytne greckie liczby
𐆎 65934 1018E 0xF0 0x90 0x86 0x8E Starożytne greckie liczby
𐆏 65935 1018F 0xF0 0x90 0x86 0x8F Starożytne greckie liczby
𐆐 65936 10190 0xF0 0x90 0x86 0x90 ROMAN SEXTANS SIGN Starożytne symbole
𐆑 65937 10191 0xF0 0x90 0x86 0x91 ROMAN UNCIA SIGN Starożytne symbole
𐆒 65938 10192 0xF0 0x90 0x86 0x92 ROMAN SEMUNCIA SIGN Starożytne symbole
𐆓 65939 10193 0xF0 0x90 0x86 0x93 ROMAN SEXTULA SIGN Starożytne symbole
𐆔 65940 10194 0xF0 0x90 0x86 0x94 ROMAN DIMIDIA SEXTULA SIGN Starożytne symbole
𐆕 65941 10195 0xF0 0x90 0x86 0x95 ROMAN SILIQUA SIGN Starożytne symbole
𐆖 65942 10196 0xF0 0x90 0x86 0x96 ROMAN DENARIUS SIGN Starożytne symbole
𐆗 65943 10197 0xF0 0x90 0x86 0x97 ROMAN QUINARIUS SIGN Starożytne symbole
𐆘 65944 10198 0xF0 0x90 0x86 0x98 ROMAN SESTERTIUS SIGN Starożytne symbole
𐆙 65945 10199 0xF0 0x90 0x86 0x99 ROMAN DUPONDIUS SIGN Starożytne symbole
𐆚 65946 1019A 0xF0 0x90 0x86 0x9A ROMAN AS SIGN Starożytne symbole
𐆛 65947 1019B 0xF0 0x90 0x86 0x9B ROMAN CENTURIAL SIGN Starożytne symbole
𐆜 65948 1019C 0xF0 0x90 0x86 0x9C Starożytne symbole
𐆝 65949 1019D 0xF0 0x90 0x86 0x9D Starożytne symbole
𐆞 65950 1019E 0xF0 0x90 0x86 0x9E Starożytne symbole
𐆟 65951 1019F 0xF0 0x90 0x86 0x9F Starożytne symbole
𐆠 65952 101A0 0xF0 0x90 0x86 0xA0 Starożytne symbole
𐆡 65953 101A1 0xF0 0x90 0x86 0xA1 Starożytne symbole
𐆢 65954 101A2 0xF0 0x90 0x86 0xA2 Starożytne symbole
𐆣 65955 101A3 0xF0 0x90 0x86 0xA3 Starożytne symbole
𐆤 65956 101A4 0xF0 0x90 0x86 0xA4 Starożytne symbole
𐆥 65957 101A5 0xF0 0x90 0x86 0xA5 Starożytne symbole
𐆦 65958 101A6 0xF0 0x90 0x86 0xA6 Starożytne symbole
𐆧 65959 101A7 0xF0 0x90 0x86 0xA7 Starożytne symbole
𐆨 65960 101A8 0xF0 0x90 0x86 0xA8 Starożytne symbole
𐆩 65961 101A9 0xF0 0x90 0x86 0xA9 Starożytne symbole
𐆪 65962 101AA 0xF0 0x90 0x86 0xAA Starożytne symbole
𐆫 65963 101AB 0xF0 0x90 0x86 0xAB Starożytne symbole
𐆬 65964 101AC 0xF0 0x90 0x86 0xAC Starożytne symbole
𐆭 65965 101AD 0xF0 0x90 0x86 0xAD Starożytne symbole
𐆮 65966 101AE 0xF0 0x90 0x86 0xAE Starożytne symbole
𐆯 65967 101AF 0xF0 0x90 0x86 0xAF Starożytne symbole
𐆰 65968 101B0 0xF0 0x90 0x86 0xB0 Starożytne symbole
𐆱 65969 101B1 0xF0 0x90 0x86 0xB1 Starożytne symbole
𐆲 65970 101B2 0xF0 0x90 0x86 0xB2 Starożytne symbole
𐆳 65971 101B3 0xF0 0x90 0x86 0xB3 Starożytne symbole
𐆴 65972 101B4 0xF0 0x90 0x86 0xB4 Starożytne symbole
𐆵 65973 101B5 0xF0 0x90 0x86 0xB5 Starożytne symbole
𐆶 65974 101B6 0xF0 0x90 0x86 0xB6 Starożytne symbole
𐆷 65975 101B7 0xF0 0x90 0x86 0xB7 Starożytne symbole
𐆸 65976 101B8 0xF0 0x90 0x86 0xB8 Starożytne symbole
𐆹 65977 101B9 0xF0 0x90 0x86 0xB9 Starożytne symbole
𐆺 65978 101BA 0xF0 0x90 0x86 0xBA Starożytne symbole
𐆻 65979 101BB 0xF0 0x90 0x86 0xBB Starożytne symbole
𐆼 65980 101BC 0xF0 0x90 0x86 0xBC Starożytne symbole
𐆽 65981 101BD 0xF0 0x90 0x86 0xBD Starożytne symbole
𐆾 65982 101BE 0xF0 0x90 0x86 0xBE Starożytne symbole
𐆿 65983 101BF 0xF0 0x90 0x86 0xBF Starożytne symbole
𐇀 65984 101C0 0xF0 0x90 0x87 0x80 Starożytne symbole
𐇁 65985 101C1 0xF0 0x90 0x87 0x81 Starożytne symbole
𐇂 65986 101C2 0xF0 0x90 0x87 0x82 Starożytne symbole
𐇃 65987 101C3 0xF0 0x90 0x87 0x83 Starożytne symbole
𐇄 65988 101C4 0xF0 0x90 0x87 0x84 Starożytne symbole
𐇅 65989 101C5 0xF0 0x90 0x87 0x85 Starożytne symbole
𐇆 65990 101C6 0xF0 0x90 0x87 0x86 Starożytne symbole
𐇇 65991 101C7 0xF0 0x90 0x87 0x87 Starożytne symbole
𐇈 65992 101C8 0xF0 0x90 0x87 0x88 Starożytne symbole
𐇉 65993 101C9 0xF0 0x90 0x87 0x89 Starożytne symbole
𐇊 65994 101CA 0xF0 0x90 0x87 0x8A Starożytne symbole
𐇋 65995 101CB 0xF0 0x90 0x87 0x8B Starożytne symbole
𐇌 65996 101CC 0xF0 0x90 0x87 0x8C Starożytne symbole
𐇍 65997 101CD 0xF0 0x90 0x87 0x8D Starożytne symbole
𐇎 65998 101CE 0xF0 0x90 0x87 0x8E Starożytne symbole
𐇏 65999 101CF 0xF0 0x90 0x87 0x8F Starożytne symbole
𐇐 66000 101D0 0xF0 0x90 0x87 0x90 PHAISTOS DISC SIGN PEDESTRIAN Dysk z Fajstos
𐇑 66001 101D1 0xF0 0x90 0x87 0x91 PHAISTOS DISC SIGN PLUMED HEAD Dysk z Fajstos
𐇒 66002 101D2 0xF0 0x90 0x87 0x92 PHAISTOS DISC SIGN TATTOOED HEAD Dysk z Fajstos
𐇓 66003 101D3 0xF0 0x90 0x87 0x93 PHAISTOS DISC SIGN CAPTIVE Dysk z Fajstos
𐇔 66004 101D4 0xF0 0x90 0x87 0x94 PHAISTOS DISC SIGN CHILD Dysk z Fajstos
𐇕 66005 101D5 0xF0 0x90 0x87 0x95 PHAISTOS DISC SIGN WOMAN Dysk z Fajstos
𐇖 66006 101D6 0xF0 0x90 0x87 0x96 PHAISTOS DISC SIGN HELMET Dysk z Fajstos
𐇗 66007 101D7 0xF0 0x90 0x87 0x97 PHAISTOS DISC SIGN GAUNTLET Dysk z Fajstos
𐇘 66008 101D8 0xF0 0x90 0x87 0x98 PHAISTOS DISC SIGN TIARA Dysk z Fajstos
𐇙 66009 101D9 0xF0 0x90 0x87 0x99 PHAISTOS DISC SIGN ARROW Dysk z Fajstos
𐇚 66010 101DA 0xF0 0x90 0x87 0x9A PHAISTOS DISC SIGN BOW Dysk z Fajstos
𐇛 66011 101DB 0xF0 0x90 0x87 0x9B PHAISTOS DISC SIGN SHIELD Dysk z Fajstos
𐇜 66012 101DC 0xF0 0x90 0x87 0x9C PHAISTOS DISC SIGN CLUB Dysk z Fajstos
𐇝 66013 101DD 0xF0 0x90 0x87 0x9D PHAISTOS DISC SIGN MANACLES Dysk z Fajstos
𐇞 66014 101DE 0xF0 0x90 0x87 0x9E PHAISTOS DISC SIGN MATTOCK Dysk z Fajstos
𐇟 66015 101DF 0xF0 0x90 0x87 0x9F PHAISTOS DISC SIGN SAW Dysk z Fajstos
𐇠 66016 101E0 0xF0 0x90 0x87 0xA0 PHAISTOS DISC SIGN LID Dysk z Fajstos
𐇡 66017 101E1 0xF0 0x90 0x87 0xA1 PHAISTOS DISC SIGN BOOMERANG Dysk z Fajstos
𐇢 66018 101E2 0xF0 0x90 0x87 0xA2 PHAISTOS DISC SIGN CARPENTRY PLANE Dysk z Fajstos
𐇣 66019 101E3 0xF0 0x90 0x87 0xA3 PHAISTOS DISC SIGN DOLIUM Dysk z Fajstos
𐇤 66020 101E4 0xF0 0x90 0x87 0xA4 PHAISTOS DISC SIGN COMB Dysk z Fajstos
𐇥 66021 101E5 0xF0 0x90 0x87 0xA5 PHAISTOS DISC SIGN SLING Dysk z Fajstos
𐇦 66022 101E6 0xF0 0x90 0x87 0xA6 PHAISTOS DISC SIGN COLUMN Dysk z Fajstos
𐇧 66023 101E7 0xF0 0x90 0x87 0xA7 PHAISTOS DISC SIGN BEEHIVE Dysk z Fajstos
𐇨 66024 101E8 0xF0 0x90 0x87 0xA8 PHAISTOS DISC SIGN SHIP Dysk z Fajstos
𐇩 66025 101E9 0xF0 0x90 0x87 0xA9 PHAISTOS DISC SIGN HORN Dysk z Fajstos
𐇪 66026 101EA 0xF0 0x90 0x87 0xAA PHAISTOS DISC SIGN HIDE Dysk z Fajstos
𐇫 66027 101EB 0xF0 0x90 0x87 0xAB PHAISTOS DISC SIGN BULLS LEG Dysk z Fajstos
𐇬 66028 101EC 0xF0 0x90 0x87 0xAC PHAISTOS DISC SIGN CAT Dysk z Fajstos
𐇭 66029 101ED 0xF0 0x90 0x87 0xAD PHAISTOS DISC SIGN RAM Dysk z Fajstos
𐇮 66030 101EE 0xF0 0x90 0x87 0xAE PHAISTOS DISC SIGN EAGLE Dysk z Fajstos
𐇯 66031 101EF 0xF0 0x90 0x87 0xAF PHAISTOS DISC SIGN DOVE Dysk z Fajstos
𐇰 66032 101F0 0xF0 0x90 0x87 0xB0 PHAISTOS DISC SIGN TUNNY Dysk z Fajstos
𐇱 66033 101F1 0xF0 0x90 0x87 0xB1 PHAISTOS DISC SIGN BEE Dysk z Fajstos
𐇲 66034 101F2 0xF0 0x90 0x87 0xB2 PHAISTOS DISC SIGN PLANE TREE Dysk z Fajstos
𐇳 66035 101F3 0xF0 0x90 0x87 0xB3 PHAISTOS DISC SIGN VINE Dysk z Fajstos
𐇴 66036 101F4 0xF0 0x90 0x87 0xB4 PHAISTOS DISC SIGN PAPYRUS Dysk z Fajstos
𐇵 66037 101F5 0xF0 0x90 0x87 0xB5 PHAISTOS DISC SIGN ROSETTE Dysk z Fajstos
𐇶 66038 101F6 0xF0 0x90 0x87 0xB6 PHAISTOS DISC SIGN LILY Dysk z Fajstos
𐇷 66039 101F7 0xF0 0x90 0x87 0xB7 PHAISTOS DISC SIGN OX BACK Dysk z Fajstos
𐇸 66040 101F8 0xF0 0x90 0x87 0xB8 PHAISTOS DISC SIGN FLUTE Dysk z Fajstos
𐇹 66041 101F9 0xF0 0x90 0x87 0xB9 PHAISTOS DISC SIGN GRATER Dysk z Fajstos
𐇺 66042 101FA 0xF0 0x90 0x87 0xBA PHAISTOS DISC SIGN STRAINER Dysk z Fajstos
𐇻 66043 101FB 0xF0 0x90 0x87 0xBB PHAISTOS DISC SIGN SMALL AXE Dysk z Fajstos
𐇼 66044 101FC 0xF0 0x90 0x87 0xBC PHAISTOS DISC SIGN WAVY BAND Dysk z Fajstos
𐇽 66045 101FD 0xF0 0x90 0x87 0xBD PHAISTOS DISC SIGN COMBINING OBLIQUE STROKE Dysk z Fajstos
𐇾 66046 101FE 0xF0 0x90 0x87 0xBE Dysk z Fajstos
𐇿 66047 101FF 0xF0 0x90 0x87 0xBF Dysk z Fajstos