Unicode/Lista znaków

(Przekierowano z Unicode)
Lista znaków unicode
Lista znaków unicode
Lista wszystkich znaków standardu Unicode 6.0 znajduje się na pozostałych podstronach.
Materiały źródłowe dostępne są na stronie konsorcjum Unicode. Możesz także zobaczyć listę znaków według kodu
Lp. Od Do Nazwa Nazwa angielska
1 0 1F Znaki sterujące C0 C0 Controls
2 20 7F Podstawowy łaciński Basic Latin
3 80 9F Znaki sterujące C1 C1 Controls
4 A0 FF Dodatek Latin-1 Latin-1 Supplement
5 100 17F Rozszerzony łaciński A Latin Extended-A
6 180 24F Rozszerzony łaciński B Latin Extended-B
7 250 2AF Rozszerzenia IPA IPA Extensions
8 2B0 2FF Oddzielone litery modyfikujące Spacing Modifier Letters
9 300 36F Składające znaki diakrytyczne Combining Diacritical Marks
10 370 3FF Grecki i koptyjski Greek and Coptic
11 400 4FF Cyrylica Cyrillic
12 500 52F Uzupełnienie cyrylicy Cyrillic Supplementary
13 530 58F Ormiański Armenian
14 590 5FF Hebrajski Hebrew
15 600 6FF Arabski Arabic
16 700 74F Syriacki Syriac
17 750 77F Uzupełnienie arabskiego Arabic Supplement
18 780 7BF Thaana Thaana
19 800 83F Samarytański Samaritan
20 840 85F Mandejski Mandaic
21 8A0 8FF Rozszerzony arabski A[1] Arabic Extended-A
22 900 97F Dewanagari Devanagari
23 980 9FF Bengalski Bengali
24 A00 A7F Gurmukhi Gurmukhi
25 A80 AFF Gudźarati Gujarati
26 B00 B7F Orija Oriya
27 B80 BFF Tamilski Tamil
28 C00 C7F Telugu Telugu
29 C80 CFF Kannada Kannada
30 D00 D7F Malajalam Malayalam
31 D80 DFF Sinhala Sinhala
32 E00 E7F Tajski Thai
33 E80 EFF Laotański Lao
34 F00 FFF Tybetański Tibetan
35 1000 109F Birmański Myanmar
36 10A0 10FF Gruziński Georgian
37 1100 11FF Dzamo hangyl Hangul Jamo
38 1200 137F Etiopski Ethiopic
39 1380 139F Uzupełnienie etiopskiego Ethiopic Supplement
40 13A0 13FF Czirokeski Cherokee
41 1400 167F Ujednolicony sylabariusz rdzennych Kanadyjczyków Unified Canadian Aboriginal Syllabics
42 1680 169F Ogamiczny Ogham
43 16A0 16FF Runiczny Runic
44 1700 171F Tagalski Tagalog
45 1720 173F Hanunoo Hanunoo
46 1740 175F Buid Buhid
47 1760 177F Tagbanuwa Tagbanwa
48 1780 17FF Khmerski Khmer
49 1800 18AF Mongolski Mongolian
50 18B0 18FF Rozszerzenie ujednoliconego sylabariusza rdzennych Kanadyjczyków Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended
51 1900 194F Limbu Limbu
52 1950 197F Tai le Tai Le
53 1980 19DF Nowe tai le New Tai Lue
54 19E0 19FF Symbole khmerskie Khmer Symbols
55 1A00 1A1F Bugiński Buginese
56 1A20 1AAF Tai tham Tai Tham
57 1B00 1B7F Balijski Balinese
58 1B80 1BBF Sundajski Sundanese
59 1BC0 1BFF Batacki Batak
60 1C00 1C4F Lepcza Lepcha
61 1C50 1C7F Ol Chiki Ol Chiki
62 1CC0 1CCF Uzupełnienie sundajskiego[1] Sundanese Supplement
63 1CD0 1CFF Rozszerzenia wedyjskie Vedic Extensions
64 1D00 1D7F Rozszerzenia fonetyczne Phonetic Extensions
65 1D80 1DBF Uzupełnienie rozszerzeń fonetycznych Phonetic Extensions Supplement
66 1DC0 1DFF Uzupełnienie składających znaków diakrytycznych Combining Diacritical Marks Supplement
67 1E00 1EFF Łaciński rozszerzony dodatkowy Latin Extended Additional
68 1F00 1FFF Grecki rozszerzony Greek Extended
69 2000 206F Ogólna interpunkcja General Punctuation
70 2070 209F Indeksy górne i dolne Superscripts and Subscripts
71 20A0 20CF Symbole walut Currency Symbols
72 20D0 20FF Składające znaki diakrytyczne dla symboli Combining Diacritical Marks for Symbols
73 2100 214F Symbole literopodobne Letterlike Symbols
74 2150 218F Formy liczbowe Number Forms
75 2190 21FF Strzałki Arrows
76 2200 22FF Operatory matematyczne Mathematical Operators
77 2300 23FF Różne znaki techniczne Miscellaneous Technical
78 2400 243F Obrazy znaków sterujących Control Pictures
79 2440 245F Optyczne rozpoznawanie znaków Optical Character Recognition
80 2460 24FF Otoczone symbole alfanumeryczne Enclosed Alphanumerics
81 2500 257F Rysowanie ramek Box Drawing
82 2580 259F Elementy blokowe Block Elements
83 25A0 25FF Kształty geometryczne Geometric Shapes
84 2600 26FF Różnorodne symbole Miscellaneous Symbols
85 2700 27BF Dingbaty Dingbats
86 27C0 27EF Różne symbole matematyczne A Miscellaneous Mathematical Symbols-A
87 27F0 27FF Dodatkowe strzałki A Supplemental Arrows-A
88 2800 28FF Pismo Braille'a Braille Patterns
89 2900 297F Dodatkowe strzałki B Supplemental Arrows-B
90 2980 29FF Różne symbole matematyczne B Miscellaneous Mathematical Symbols-B
91 2A00 2AFF Dodatkowe operatory matematyczne Supplemental Mathematical Operators
92 2B00 2BFF Różne symbole i strzałki Miscellaneous Symbols and Arrows
93 2C00 2C5F Głagolica Glagolitic
94 2C60 2C7F Rozszerzony łaciński C Latin Extended-C
95 2C80 2CFF Koptyjski Coptic
96 2D00 2D2F Uzupełnienie gruzińskiego Georgian Supplement
97 2D30 2D7F Tifinagh Tifinagh
98 2D80 2DDF Rozszerzony etiopski Ethiopic Extended
99 2DE0 2DFF Rozszerzona cyrylica A Cyrillic Extended-A
100 2E00 2E7F Dodatkowe znaki interpunkcyjne Supplemental Punctuation
101 2E80 2EFF Radykały CJK CJK Radicals Supplement
102 2F00 2FDF Radykały Kangxi Kangxi Radicals
103 2FF0 2FFF Znaki opisu ideograficznego Ideographic Description Characters
104 3000 303F Symbole i znaki interpunkcyjne CJK CJK Symbols and Punctuation
105 3040 309F Hiragana Hiragana
106 30A0 30FF Katakana Katakana
107 3100 312F Bopomofo Bopomofo
108 3130 318F Dzamo zgodności dla hangyl Hangul Compatibility Jamo
109 3190 319F Kanbun Kanbun
110 31A0 31BF Rozszerzone bopomofo Bopomofo Extended
111 31C0 31EF Kreski CJK CJK Strokes
112 31F0 31FF Rozszerzenia fonetyczne katakana Katakana Phonetic Extensions
113 3200 32FF Otoczone litery i miesiące CJK Enclosed CJK Letters and Months
114 3300 33FF Znaki zgodności CJK CJK Compatibility
115 3400 4DBF Rozszerzenie A ujednoliconych ideogramów CJK CJK Unified Ideographs Extension A
116 4DC0 4DFF Heksagramy Yijing Yijing Hexagram Symbols
117 4E00 9FFF Ujednolicone ideogramy CJK CJK Unified Ideographs
118 A000 A48F Sylaby yi Yi Syllables
119 A490 A4CF Radykały yi Yi Radicals
120 A4D0 A4FF Lisu Lisu
121 A500 A63F Wai Vai
122 A640 A69F Rozszerzona cyrylica B Cyrillic Extended-B
123 A6A0 A6FF Bamum Bamum
124 A700 A71F Modyfikujące litery tonów Modifier Tone Letters
125 A720 A7FF Rozszerzony łaciński D Latin Extended-D
126 A800 A82F Syloti nagri Syloti Nagri
127 A830 A83F Indyjskie formy liczbowe Common Indic Number Forms
128 A840 A87F Phags-Pa Phags-Pa
129 A880 A8DF Saurashtra Saurashtra
130 A8E0 A8FF Rozszerzone dewanagari Devanagari Extended
131 A900 A92F Kayah Li Kayah Li
132 A930 A95F Rejang Rejang
133 A960 A97F Rozszerzenie A dzamo hangyl Hangul Dzamo Extended-A
134 A980 A9DF Jawajski Javanese
135 AA00 AA5F Cham Cham
136 AA60 AA7F Rozszerzony birmański A Myanmar Extended A
137 AA80 AADF Tai viet Tai Viet
138 AAE0 AAFF Rozszerzenia manipuri[1] Meetei Mayek Extensions
139 AB00 AB2F Rozszerzony etiopski A Ethiopic Extended-A
140 ABC0 ABFF Manipuri Meetei Mayek
141 AC00 D7AF Sylaby hangyl Hangul Syllables
142 D7B0 D7FF Rozszerzenie B dzamo hangyl Hangul Dzamo Extended-B
143 D800 DB7F Starsze surogaty High Surrogates
144 DB80 DBFF Starsze surogaty prywatnego użytku High Private Use Surrogates
145 DC00 DFFF Młodsze surogaty Low Surrogates
146 E000 F8FF Obszar prywatnego użytku Private Use Area
147 F900 FAFF Ideogramy zgodności CJK CJK Compatibility Ideographs
148 FB00 FB4F Alfabetyczne formy prezentacyjne Alphabetic Presentation Forms
149 FB50 FDFF Arabskie formy prezentacyjne A Arabic Presentation Forms-A
150 FE00 FE0F Przełączniki wariantów glifów Variation Selectors
151 FE10 FE1F Formy pionowe Vertical Forms
152 FE20 FE2F Składające półznaki Combining Half Marks
153 FE30 FE4F Formy zgodności CJK CJK Compatibility Forms
154 FE50 FE6F Różne małe formy Small Form Variants
155 FE70 FEFF Arabskie formy prezentacyjne B Arabic Presentation Forms-B
156 FF00 FFEF Formy połowy i pełnej szerokości Halfwidth and Fullwidth Forms
157 FFF0 FFFF Specjalne Specials
158 10000 1007F Sylabariusz pisma linearnego B Linear B Syllabary
159 10080 100FF Ideogramy pisma linearnego B Linear B Ideograms
160 10100 1013F Liczby egejskie Aegean Numbers
161 10140 1018F Starożytne greckie liczby Ancient Greek Numbers
162 10190 101CF Starożytne symbole Ancient Symbols
163 101D0 101FF Dysk z Fajstos Phaistos Disc
164 10280 1029F Licyjski Lycian
165 102A0 102DF Karyjski Carian
166 10300 1032F Staroitalski Old Italic
167 10330 1034F Gocki Gothic
168 10380 1039F Ugarycki Ugaritic
169 103A0 103DF Staroperski Old Persian
170 10400 1044F Deseret Deseret
171 10450 1047F Alfabet Shawa Shavian
172 10480 104AF Osmanija Osmanya
173 10800 1083F Sylabariusz cypryjski Cypriot Syllabary
174 10840 1085F Imperialny aramejski Imperial Aramaic
175 10900 1091F Fenicki Phoenician
176 10920 1093F Lidyjski Lydian
177 10980 1099F Hieroglify meroickie[1] Meroitic Hieroglyphs
178 109A0 109FF Kursywa meroicka[1] Meroitic Cursive
179 10A00 10A5F Kharoszthi Kharoshthi
180 10A60 10A7F Południowoarabski epigraficzny Old South Arabian
181 10B00 10B3F Awestyjski Avestan
182 10B40 10B5F Inskrypcje partyjskie Inscriptional Parthian
183 10B60 10B6F Inskrypcje pahlawi Inscriptional Pahlavi
184 10C00 10C4F Staroturecki Old Turkic
185 10E60 10E7F Symbole liczbowe Rumi Rumi Numeric Symbols
186 11000 1107F Brahmi Brahmi
187 11080 110CF Kaithi Kaithi
188 110D0 110FF Sora Sompeng[1] Sora Sompeng
189 11100 1114F Czakma[1] Chakma
190 11180 111DF Śarada[1] Sharada
191 11680 116CF Takri[1] Takri
192 12000 123FF Pismo klinowe Cuneiform
193 12400 124FF Liczby i interpunkcja pisma klinowego Cuneiform Numbers and Punctuation
194 13000 1342F Hieroglify egipskie Egyptian Hieroglyphs
195 16800 16A3F Uzupełnienie bamum Bamum Supplement
196 16F00 16F9F Miao[1] Miao
197 1B000 1B0FF Uzupełnienie kany Kana Supplement
198 1D000 1D0FF Bizantyjskie symbole muzyczne Byzantine Musical Symbols
199 1D100 1D1FF Symbole muzyczne Musical Symbols
200 1D200 1D24F Starożytna grecka notacja muzyczna Ancient Greek Musical Notation
201 1D300 1D35F Symbole Tai xuan jing Tai Xuan Jing Symbols
202 1D360 1D37F Liczby utworzone z prętów do liczenia Counting Rod Numerals
203 1D400 1D7FF Matematyczne symbole alfanumeryczne Mathematical Alphanumeric Symbols
204 1EE00 1EEFF Arabskie matematyczne symbole alfabetyczne[1] Arabic Mathematical Alphabetic Symbols
205 1F000 1F02F Kamienie Mahjong Mahjong Tiles
206 1F030 1F09F Kamienie domina Domino Tiles
207 1F0A0 1F0FF Karty do gry Playing Cards
208 1F100 1F1FF Uzupełnienie otoczonych symboli alfanumerycznych Enclosed Alphanumeric Supplement
209 1F200 1F2FF Uzupełnienie otoczonych ideogramów Enclosed Ideographic Supplement
210 1F300 1F5FF Różne symbole i piktogramy Miscellaneous Symbols and Pictograms
211 1F600 1F64F Emotikony Emoticons
212 1F680 1F6FF Symbole komunikacyjne i znaki na mapach Transport and Map Symbols
213 1F700 1F77F Symbole alchemiczne Alchemical Symbols
214 20000 2A6DF Rozszerzenie B ujednoliconych ideogramów CJK CJK Unified Ideographs Extension B
215 2A700 2B73F Rozszerzenie C ujednoliconych ideogramów CJK CJK Unified Ideographs Extension C
216 2B740 2B81F Rozszerzenie D ujednoliconych ideogramów CJK CJK Unified Ideographs Extension D
217 2F800 2FA1F Dodatkowe ideogramy zgodności CJK CJK Compatibility Ideographs Supplement
218 E0000 E007F Znaczniki Tags
219 E0100 E01EF Dodatkowe przełączniki wariantów glifów Variation Selectors Supplement
220 F0000 FFFFD Dodatkowy obszar prywatnego użytku A Supplementary Private Use Area-A
221 100000 10FFFD Dodatkowy obszar prywatnego użytku B Supplementary Private Use Area-B

Przypisy

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 Wg propozycji standardu Unicode 6.1