Tabela znaków Unicode z zakresu 0x1A00 - 0x1AFF
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x1A00 - 0x1AFF
<Poprzednia tabela | Wszystkie tabele | Następna tabela>


Znak DEC HEX UTF-8 Nazwa Grupa
6656 1A00 0xE1 0xA8 0x80 BUGINESE LETTER KA Bugiński
6657 1A01 0xE1 0xA8 0x81 BUGINESE LETTER GA Bugiński
6658 1A02 0xE1 0xA8 0x82 BUGINESE LETTER NGA Bugiński
6659 1A03 0xE1 0xA8 0x83 BUGINESE LETTER NGKA Bugiński
6660 1A04 0xE1 0xA8 0x84 BUGINESE LETTER PA Bugiński
6661 1A05 0xE1 0xA8 0x85 BUGINESE LETTER BA Bugiński
6662 1A06 0xE1 0xA8 0x86 BUGINESE LETTER MA Bugiński
6663 1A07 0xE1 0xA8 0x87 BUGINESE LETTER MPA Bugiński
6664 1A08 0xE1 0xA8 0x88 BUGINESE LETTER TA Bugiński
6665 1A09 0xE1 0xA8 0x89 BUGINESE LETTER DA Bugiński
6666 1A0A 0xE1 0xA8 0x8A BUGINESE LETTER NA Bugiński
6667 1A0B 0xE1 0xA8 0x8B BUGINESE LETTER NRA Bugiński
6668 1A0C 0xE1 0xA8 0x8C BUGINESE LETTER CA Bugiński
6669 1A0D 0xE1 0xA8 0x8D BUGINESE LETTER JA Bugiński
6670 1A0E 0xE1 0xA8 0x8E BUGINESE LETTER NYA Bugiński
6671 1A0F 0xE1 0xA8 0x8F BUGINESE LETTER NYCA Bugiński
6672 1A10 0xE1 0xA8 0x90 BUGINESE LETTER YA Bugiński
6673 1A11 0xE1 0xA8 0x91 BUGINESE LETTER RA Bugiński
6674 1A12 0xE1 0xA8 0x92 BUGINESE LETTER LA Bugiński
6675 1A13 0xE1 0xA8 0x93 BUGINESE LETTER VA Bugiński
6676 1A14 0xE1 0xA8 0x94 BUGINESE LETTER SA Bugiński
6677 1A15 0xE1 0xA8 0x95 BUGINESE LETTER A Bugiński
6678 1A16 0xE1 0xA8 0x96 BUGINESE LETTER HA Bugiński
6679 1A17 0xE1 0xA8 0x97 BUGINESE VOVEL SIGN I Bugiński
6680 1A18 0xE1 0xA8 0x98 BUGINESE VOVEL SIGN U Bugiński
6681 1A19 0xE1 0xA8 0x99 BUGINESE VOVEL SIGN E Bugiński
6682 1A1A 0xE1 0xA8 0x9A BUGINESE VOVEL SIGN O Bugiński
6683 1A1B 0xE1 0xA8 0x9B BUGINESE VOVEL SIGN AE Bugiński
6684 1A1C 0xE1 0xA8 0x9C Bugiński
6685 1A1D 0xE1 0xA8 0x9D Bugiński
6686 1A1E 0xE1 0xA8 0x9E BUGINESE PALLAWA Bugiński
6687 1A1F 0xE1 0xA8 0x9F BUGINESE END OF SECTION Bugiński
6688 1A20 0xE1 0xA8 0xA0 TAI THAM LETTER HIGH KA Tai tham
6689 1A21 0xE1 0xA8 0xA1 TAI THAM LETTER HIGH KHA Tai tham
6690 1A22 0xE1 0xA8 0xA2 TAI THAM LETTER HIGH KXA Tai tham
6691 1A23 0xE1 0xA8 0xA3 TAI THAM LETTER LOW KA Tai tham
6692 1A24 0xE1 0xA8 0xA4 TAI THAM LETTER LOW KXA Tai tham
6693 1A25 0xE1 0xA8 0xA5 TAI THAM LETTER LOW KHA Tai tham
6694 1A26 0xE1 0xA8 0xA6 TAI THAM LETTER NGA Tai tham
6695 1A27 0xE1 0xA8 0xA7 TAI THAM LETTER HIGH CA Tai tham
6696 1A28 0xE1 0xA8 0xA8 TAI THAM LETTER HIGH CHA Tai tham
6697 1A29 0xE1 0xA8 0xA9 TAI THAM LETTER LOW CA Tai tham
6698 1A2A 0xE1 0xA8 0xAA TAI THAM LETTER LOW SA Tai tham
6699 1A2B 0xE1 0xA8 0xAB TAI THAM LETTER LOW CHA Tai tham
6700 1A2C 0xE1 0xA8 0xAC TAI THAM LETTER NYA Tai tham
6701 1A2D 0xE1 0xA8 0xAD TAI THAM LETTER RATA Tai tham
6702 1A2E 0xE1 0xA8 0xAE TAI THAM LETTER HIGH RATHA Tai tham
6703 1A2F 0xE1 0xA8 0xAF TAI THAM LETTER DA Tai tham
6704 1A30 0xE1 0xA8 0xB0 TAI THAM LETTER LOW RATHA Tai tham
6705 1A31 0xE1 0xA8 0xB1 TAI THAM LETTER RANA Tai tham
6706 1A32 0xE1 0xA8 0xB2 TAI THAM LETTER HIGH TA Tai tham
6707 1A33 0xE1 0xA8 0xB3 TAI THAM LETTER HIGH THA Tai tham
6708 1A34 0xE1 0xA8 0xB4 TAI THAM LETTER LOW TA Tai tham
6709 1A35 0xE1 0xA8 0xB5 TAI THAM LETTER LOW THA Tai tham
6710 1A36 0xE1 0xA8 0xB6 TAI THAM LETTER NA Tai tham
6711 1A37 0xE1 0xA8 0xB7 TAI THAM LETTER BA Tai tham
6712 1A38 0xE1 0xA8 0xB8 TAI THAM LETTER HIGH PA Tai tham
6713 1A39 0xE1 0xA8 0xB9 TAI THAM LETTER HIGH PHA Tai tham
6714 1A3A 0xE1 0xA8 0xBA TAI THAM LETTER HIGH FA Tai tham
6715 1A3B 0xE1 0xA8 0xBB TAI THAM LETTER LOW PA Tai tham
6716 1A3C 0xE1 0xA8 0xBC TAI THAM LETTER LOW FA Tai tham
6717 1A3D 0xE1 0xA8 0xBD TAI THAM LETTER LOW PHA Tai tham
6718 1A3E 0xE1 0xA8 0xBE TAI THAM LETTER MA Tai tham
ᨿ 6719 1A3F 0xE1 0xA8 0xBF TAI THAM LETTER LOW JA Tai tham
6720 1A40 0xE1 0xA9 0x80 TAI THAM LETTER HIGH YA Tai tham
6721 1A41 0xE1 0xA9 0x81 TAI THAM LETTER RA Tai tham
6722 1A42 0xE1 0xA9 0x82 TAI THAM LETTER RUE Tai tham
6723 1A43 0xE1 0xA9 0x83 TAI THAM LETTER LA Tai tham
6724 1A44 0xE1 0xA9 0x84 TAI THAM LETTER LUE Tai tham
6725 1A45 0xE1 0xA9 0x85 TAI THAM LETTER WA Tai tham
6726 1A46 0xE1 0xA9 0x86 TAI THAM LETTER HIGH SHA Tai tham
6727 1A47 0xE1 0xA9 0x87 TAI THAM LETTER HIGH SSA Tai tham
6728 1A48 0xE1 0xA9 0x88 TAI THAM LETTER HIGH SA Tai tham
6729 1A49 0xE1 0xA9 0x89 TAI THAM LETTER HIGH HA Tai tham
6730 1A4A 0xE1 0xA9 0x8A TAI THAM LETTER LLA Tai tham
6731 1A4B 0xE1 0xA9 0x8B TAI THAM LETTER A Tai tham
6732 1A4C 0xE1 0xA9 0x8C TAI THAM LETTER LOW HA Tai tham
6733 1A4D 0xE1 0xA9 0x8D TAI THAM LETTER I Tai tham
6734 1A4E 0xE1 0xA9 0x8E TAI THAM LETTER II Tai tham
6735 1A4F 0xE1 0xA9 0x8F TAI THAM LETTER U Tai tham
6736 1A50 0xE1 0xA9 0x90 TAI THAM LETTER UU Tai tham
6737 1A51 0xE1 0xA9 0x91 TAI THAM LETTER EE Tai tham
6738 1A52 0xE1 0xA9 0x92 TAI THAM LETTER OO Tai tham
6739 1A53 0xE1 0xA9 0x93 TAI THAM LETTER LAE Tai tham
6740 1A54 0xE1 0xA9 0x94 TAI THAM LETTER GREAT SA Tai tham
6741 1A55 0xE1 0xA9 0x95 TAI THAM CONSONANT SIGN MEDIAL RA Tai tham
6742 1A56 0xE1 0xA9 0x96 TAI THAM CONSONANT SIGN MEDIAL LA Tai tham
6743 1A57 0xE1 0xA9 0x97 TAI THAM CONSONANT SIGN LA TANG LAI Tai tham
6744 1A58 0xE1 0xA9 0x98 TAI THAM SIGN MAI KANG LAI Tai tham
6745 1A59 0xE1 0xA9 0x99 TAI THAM CONSONANT SIGN FINAL NGA Tai tham
6746 1A5A 0xE1 0xA9 0x9A TAI THAM CONSONANT SIGN LOW PA Tai tham
6747 1A5B 0xE1 0xA9 0x9B TAI THAM CONSONANT SIGN HIGH RATHA OR LOW PA Tai tham
6748 1A5C 0xE1 0xA9 0x9C TAI THAM CONSONANT SIGN MA Tai tham
6749 1A5D 0xE1 0xA9 0x9D TAI THAM CONSONANT SIGN BA Tai tham
6750 1A5E 0xE1 0xA9 0x9E TAI THAM CONSONANT SIGN SA Tai tham
6751 1A5F 0xE1 0xA9 0x9F Tai tham
6752 1A60 0xE1 0xA9 0xA0 TAI THAM SIGN SAKOT Tai tham
6753 1A61 0xE1 0xA9 0xA1 TAI THAM VOWEL SIGN A Tai tham
6754 1A62 0xE1 0xA9 0xA2 TAI THAM VOWEL SIGN MAI SAT Tai tham
6755 1A63 0xE1 0xA9 0xA3 TAI THAM VOWEL SIGN AA Tai tham
6756 1A64 0xE1 0xA9 0xA4 TAI THAM VOWEL SIGN TALL AA Tai tham
6757 1A65 0xE1 0xA9 0xA5 TAI THAM VOWEL SIGN I Tai tham
6758 1A66 0xE1 0xA9 0xA6 TAI THAM VOWEL SIGN II Tai tham
6759 1A67 0xE1 0xA9 0xA7 TAI THAM VOWEL SIGN UE Tai tham
6760 1A68 0xE1 0xA9 0xA8 TAI THAM VOWEL SIGN UUE Tai tham
6761 1A69 0xE1 0xA9 0xA9 TAI THAM VOWEL SIGN U Tai tham
6762 1A6A 0xE1 0xA9 0xAA TAI THAM VOWEL SIGN UU Tai tham
6763 1A6B 0xE1 0xA9 0xAB TAI THAM VOWEL SIGN O Tai tham
6764 1A6C 0xE1 0xA9 0xAC TAI THAM VOWEL SIGN OA BELOW Tai tham
6765 1A6D 0xE1 0xA9 0xAD TAI THAM VOWEL SIGN OY Tai tham
6766 1A6E 0xE1 0xA9 0xAE TAI THAM VOWEL SIGN E Tai tham
6767 1A6F 0xE1 0xA9 0xAF TAI THAM VOWEL SIGN AE Tai tham
6768 1A70 0xE1 0xA9 0xB0 TAI THAM VOWEL SIGN OO Tai tham
6769 1A71 0xE1 0xA9 0xB1 TAI THAM VOWEL SIGN AI Tai tham
6770 1A72 0xE1 0xA9 0xB2 TAI THAM VOWEL SIGN THAM AI Tai tham
6771 1A73 0xE1 0xA9 0xB3 TAI THAM VOWEL SIGN OA ABOVE Tai tham
6772 1A74 0xE1 0xA9 0xB4 TAI THAM SIGN MAI KANG Tai tham
6773 1A75 0xE1 0xA9 0xB5 TAI THAM SIGN TONE-1 Tai tham
6774 1A76 0xE1 0xA9 0xB6 TAI THAM SIGN TONE-2 Tai tham
6775 1A77 0xE1 0xA9 0xB7 TAI THAM SIGN KHUEN TONE-3 Tai tham
6776 1A78 0xE1 0xA9 0xB8 TAI THAM SIGN KHUEN TONE-4 Tai tham
6777 1A79 0xE1 0xA9 0xB9 TAI THAM SIGN KHUEN TONE-5 Tai tham
6778 1A7A 0xE1 0xA9 0xBA TAI THAM SIGN RA HAAN Tai tham
6779 1A7B 0xE1 0xA9 0xBB TAI THAM SIGN MAI SAM Tai tham
6780 1A7C 0xE1 0xA9 0xBC TAI THAM SIGN KHUEN-LUA KARAN Tai tham
6781 1A7D 0xE1 0xA9 0xBD Tai tham
6782 1A7E 0xE1 0xA9 0xBE Tai tham
᩿ 6783 1A7F 0xE1 0xA9 0xBF TAI THAM COMBINING CRYPTOGRAMMIC DOT Tai tham
6784 1A80 0xE1 0xAA 0x80 TAI THAM HORA DIGIT ZERO Tai tham
6785 1A81 0xE1 0xAA 0x81 TAI THAM HORA DIGIT ONE Tai tham
6786 1A82 0xE1 0xAA 0x82 TAI THAM HORA DIGIT TWO Tai tham
6787 1A83 0xE1 0xAA 0x83 TAI THAM HORA DIGIT THREE Tai tham
6788 1A84 0xE1 0xAA 0x84 TAI THAM HORA DIGIT FOUR Tai tham
6789 1A85 0xE1 0xAA 0x85 TAI THAM HORA DIGIT FIVE Tai tham
6790 1A86 0xE1 0xAA 0x86 TAI THAM HORA DIGIT SIX Tai tham
6791 1A87 0xE1 0xAA 0x87 TAI THAM HORA DIGIT SEVEN Tai tham
6792 1A88 0xE1 0xAA 0x88 TAI THAM HORA DIGIT EIGHT Tai tham
6793 1A89 0xE1 0xAA 0x89 TAI THAM HORA DIGIT NINE Tai tham
6794 1A8A 0xE1 0xAA 0x8A Tai tham
6795 1A8B 0xE1 0xAA 0x8B Tai tham
6796 1A8C 0xE1 0xAA 0x8C Tai tham
6797 1A8D 0xE1 0xAA 0x8D Tai tham
6798 1A8E 0xE1 0xAA 0x8E Tai tham
6799 1A8F 0xE1 0xAA 0x8F Tai tham
6800 1A90 0xE1 0xAA 0x90 TAI THAM DIGIT ZERO Tai tham
6801 1A91 0xE1 0xAA 0x91 TAI THAM DIGIT ONE Tai tham
6802 1A92 0xE1 0xAA 0x92 TAI THAM DIGIT TWO Tai tham
6803 1A93 0xE1 0xAA 0x93 TAI THAM DIGIT THREE Tai tham
6804 1A94 0xE1 0xAA 0x94 TAI THAM DIGIT FOUR Tai tham
6805 1A95 0xE1 0xAA 0x95 TAI THAM DIGIT FIVE Tai tham
6806 1A96 0xE1 0xAA 0x96 TAI THAM DIGIT SIX Tai tham
6807 1A97 0xE1 0xAA 0x97 TAI THAM DIGIT SEVEN Tai tham
6808 1A98 0xE1 0xAA 0x98 TAI THAM DIGIT EIGHT Tai tham
6809 1A99 0xE1 0xAA 0x99 TAI THAM DIGIT NINE Tai tham
6810 1A9A 0xE1 0xAA 0x9A Tai tham
6811 1A9B 0xE1 0xAA 0x9B Tai tham
6812 1A9C 0xE1 0xAA 0x9C Tai tham
6813 1A9D 0xE1 0xAA 0x9D Tai tham
6814 1A9E 0xE1 0xAA 0x9E Tai tham
6815 1A9F 0xE1 0xAA 0x9F Tai tham
6816 1AA0 0xE1 0xAA 0xA0 TAI THAM SIGN WIANG Tai tham
6817 1AA1 0xE1 0xAA 0xA1 TAI THAM SIGN WIANGWAAK Tai tham
6818 1AA2 0xE1 0xAA 0xA2 TAI THAM SIGN SAWAN Tai tham
6819 1AA3 0xE1 0xAA 0xA3 TAI THAM SIGN KEOW Tai tham
6820 1AA4 0xE1 0xAA 0xA4 TAI THAM SIGN HOY Tai tham
6821 1AA5 0xE1 0xAA 0xA5 TAI THAM SIGN DOKMAI Tai tham
6822 1AA6 0xE1 0xAA 0xA6 TAI THAM SIGN RESERVED ROTATED RANA Tai tham
6823 1AA7 0xE1 0xAA 0xA7 TAI THAM SIGN MAI YAMOK Tai tham
6824 1AA8 0xE1 0xAA 0xA8 TAI THAM SIGN KAAN Tai tham
6825 1AA9 0xE1 0xAA 0xA9 TAI THAM SIGN KAANKUU Tai tham
6826 1AAA 0xE1 0xAA 0xAA TAI THAM SIGN SATKAAN Tai tham
6827 1AAB 0xE1 0xAA 0xAB TAI THAM SIGN SATKAANKUU Tai tham
6828 1AAC 0xE1 0xAA 0xAC TAI THAM SIGN HANG Tai tham
6829 1AAD 0xE1 0xAA 0xAD TAI THAM SIGN CAANG Tai tham
6830 1AAE 0xE1 0xAA 0xAE Tai tham
6831 1AAF 0xE1 0xAA 0xAF Tai tham
6832 1AB0 0xE1 0xAA 0xB0
6833 1AB1 0xE1 0xAA 0xB1
6834 1AB2 0xE1 0xAA 0xB2
6835 1AB3 0xE1 0xAA 0xB3
6836 1AB4 0xE1 0xAA 0xB4
6837 1AB5 0xE1 0xAA 0xB5
6838 1AB6 0xE1 0xAA 0xB6
6839 1AB7 0xE1 0xAA 0xB7
6840 1AB8 0xE1 0xAA 0xB8
6841 1AB9 0xE1 0xAA 0xB9
6842 1ABA 0xE1 0xAA 0xBA
6843 1ABB 0xE1 0xAA 0xBB
6844 1ABC 0xE1 0xAA 0xBC
6845 1ABD 0xE1 0xAA 0xBD
6846 1ABE 0xE1 0xAA 0xBE
ᪿ 6847 1ABF 0xE1 0xAA 0xBF
6848 1AC0 0xE1 0xAB 0x80
6849 1AC1 0xE1 0xAB 0x81
6850 1AC2 0xE1 0xAB 0x82
6851 1AC3 0xE1 0xAB 0x83
6852 1AC4 0xE1 0xAB 0x84
6853 1AC5 0xE1 0xAB 0x85
6854 1AC6 0xE1 0xAB 0x86
6855 1AC7 0xE1 0xAB 0x87
6856 1AC8 0xE1 0xAB 0x88
6857 1AC9 0xE1 0xAB 0x89
6858 1ACA 0xE1 0xAB 0x8A
6859 1ACB 0xE1 0xAB 0x8B
6860 1ACC 0xE1 0xAB 0x8C
6861 1ACD 0xE1 0xAB 0x8D
6862 1ACE 0xE1 0xAB 0x8E
6863 1ACF 0xE1 0xAB 0x8F
6864 1AD0 0xE1 0xAB 0x90
6865 1AD1 0xE1 0xAB 0x91
6866 1AD2 0xE1 0xAB 0x92
6867 1AD3 0xE1 0xAB 0x93
6868 1AD4 0xE1 0xAB 0x94
6869 1AD5 0xE1 0xAB 0x95
6870 1AD6 0xE1 0xAB 0x96
6871 1AD7 0xE1 0xAB 0x97
6872 1AD8 0xE1 0xAB 0x98
6873 1AD9 0xE1 0xAB 0x99
6874 1ADA 0xE1 0xAB 0x9A
6875 1ADB 0xE1 0xAB 0x9B
6876 1ADC 0xE1 0xAB 0x9C
6877 1ADD 0xE1 0xAB 0x9D
6878 1ADE 0xE1 0xAB 0x9E
6879 1ADF 0xE1 0xAB 0x9F
6880 1AE0 0xE1 0xAB 0xA0
6881 1AE1 0xE1 0xAB 0xA1
6882 1AE2 0xE1 0xAB 0xA2
6883 1AE3 0xE1 0xAB 0xA3
6884 1AE4 0xE1 0xAB 0xA4
6885 1AE5 0xE1 0xAB 0xA5
6886 1AE6 0xE1 0xAB 0xA6
6887 1AE7 0xE1 0xAB 0xA7
6888 1AE8 0xE1 0xAB 0xA8
6889 1AE9 0xE1 0xAB 0xA9
6890 1AEA 0xE1 0xAB 0xAA
6891 1AEB 0xE1 0xAB 0xAB
6892 1AEC 0xE1 0xAB 0xAC
6893 1AED 0xE1 0xAB 0xAD
6894 1AEE 0xE1 0xAB 0xAE
6895 1AEF 0xE1 0xAB 0xAF
6896 1AF0 0xE1 0xAB 0xB0
6897 1AF1 0xE1 0xAB 0xB1
6898 1AF2 0xE1 0xAB 0xB2
6899 1AF3 0xE1 0xAB 0xB3
6900 1AF4 0xE1 0xAB 0xB4
6901 1AF5 0xE1 0xAB 0xB5
6902 1AF6 0xE1 0xAB 0xB6
6903 1AF7 0xE1 0xAB 0xB7
6904 1AF8 0xE1 0xAB 0xB8
6905 1AF9 0xE1 0xAB 0xB9
6906 1AFA 0xE1 0xAB 0xBA
6907 1AFB 0xE1 0xAB 0xBB
6908 1AFC 0xE1 0xAB 0xBC
6909 1AFD 0xE1 0xAB 0xBD
6910 1AFE 0xE1 0xAB 0xBE
᫿ 6911 1AFF 0xE1 0xAB 0xBF