Unicode
Dingbaty
Unicode
Dingbaty
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x2700 - 0x27BF (Dingbaty, ang. Dingbats)
Znak 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0x2700
0x2710
0x2720
0x2730
0x2740
0x2750
0x2760
0x2770
0x2780
0x2790
0x27A0
0x27B0