Unicode/Ujednolicony sylabariusz rdzennych Kanadyjczyków

Unicode
Ujednolicony sylabariusz rdzennych Kanadyjczyków
Unicode
Ujednolicony sylabariusz rdzennych Kanadyjczyków
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x1400 - 0x167F (Ujednolicony sylabariusz rdzennych Kanadyjczyków, ang. Unified Canadian Aboriginal Syllabics)
Znak 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0x1400
0x1410
0x1420
0x1430
0x1440
0x1450
0x1460
0x1470
0x1480
0x1490
0x14A0
0x14B0
0x14C0
0x14D0
0x14E0
0x14F0
0x1500
0x1510
0x1520
0x1530
0x1540
0x1550
0x1560
0x1570
0x1580
0x1590
0x15A0
0x15B0
0x15C0
0x15D0
0x15E0
0x15F0
0x1600
0x1610
0x1620
0x1630
0x1640
0x1650
0x1660
0x1670