Unicode/Rozszerzenie B dzamo hangyl

Unicode
Rozszerzenie B dzamo hangyl
Unicode
Rozszerzenie B dzamo hangyl
Tabela znaków Unicode z zakresu 0xD7B0 - 0xD7FF (Rozszerzenie B dzamo hangyl, ang. Hangul Dzamo Extended-B)
Znak 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0xD7B0
0xD7C0
0xD7D0
0xD7E0
0xD7F0