Unicode
Kannada
Unicode
Kannada
Tabela znaków Unicode z zakresu 0xC80 - 0xCFF (Kannada, ang. Kannada)
Znak 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0xC80
0xC90
0xCA0
0xCB0 ಿ
0xCC0
0xCD0
0xCE0
0xCF0 ೿