Tabela znaków Unicode z zakresu 0x1D100 - 0x1D1FF
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x1D100 - 0x1D1FF
<Poprzednia tabela | Wszystkie tabele | Następna tabela>


Znak DEC HEX UTF-8 Nazwa Grupa
𝄀 119040 1D100 0xF0 0x9D 0x84 0x80 MUSICAL SYMBOL SINGLE BARLINE Symbole muzyczne
𝄁 119041 1D101 0xF0 0x9D 0x84 0x81 MUSICAL SYMBOL DOUBLE BARLINE Symbole muzyczne
𝄂 119042 1D102 0xF0 0x9D 0x84 0x82 MUSICAL SYMBOL FINAL BARLINE Symbole muzyczne
𝄃 119043 1D103 0xF0 0x9D 0x84 0x83 MUSICAL SYMBOL REVERSE FINAL BARLINE Symbole muzyczne
𝄄 119044 1D104 0xF0 0x9D 0x84 0x84 MUSICAL SYMBOL DASHED BARLINE Symbole muzyczne
𝄅 119045 1D105 0xF0 0x9D 0x84 0x85 MUSICAL SYMBOL SHORT BARLINE Symbole muzyczne
𝄆 119046 1D106 0xF0 0x9D 0x84 0x86 MUSICAL SYMBOL LEFT REPEAT SIGN Symbole muzyczne
𝄇 119047 1D107 0xF0 0x9D 0x84 0x87 MUSICAL SYMBOL RIGHT REPEAT SIGN Symbole muzyczne
𝄈 119048 1D108 0xF0 0x9D 0x84 0x88 MUSICAL SYMBOL REPEAT DOTS Symbole muzyczne
𝄉 119049 1D109 0xF0 0x9D 0x84 0x89 MUSICAL SYMBOL DAL SEGNO Symbole muzyczne
𝄊 119050 1D10A 0xF0 0x9D 0x84 0x8A MUSICAL SYMBOL DA CAPO Symbole muzyczne
𝄋 119051 1D10B 0xF0 0x9D 0x84 0x8B MUSICAL SYMBOL SEGNO Symbole muzyczne
𝄌 119052 1D10C 0xF0 0x9D 0x84 0x8C MUSICAL SYMBOL CODA Symbole muzyczne
𝄍 119053 1D10D 0xF0 0x9D 0x84 0x8D MUSICAL SYMBOL REPEATED FIGURE-1 Symbole muzyczne
𝄎 119054 1D10E 0xF0 0x9D 0x84 0x8E MUSICAL SYMBOL REPEATED FIGURE-2 Symbole muzyczne
𝄏 119055 1D10F 0xF0 0x9D 0x84 0x8F MUSICAL SYMBOL REPEATED FIGURE-3 Symbole muzyczne
𝄐 119056 1D110 0xF0 0x9D 0x84 0x90 MUSICAL SYMBOL FERMATA Symbole muzyczne
𝄑 119057 1D111 0xF0 0x9D 0x84 0x91 MUSICAL SYMBOL FERMATA BELOW Symbole muzyczne
𝄒 119058 1D112 0xF0 0x9D 0x84 0x92 MUSICAL SYMBOL BREATH MARK Symbole muzyczne
𝄓 119059 1D113 0xF0 0x9D 0x84 0x93 MUSICAL SYMBOL CAESURA Symbole muzyczne
𝄔 119060 1D114 0xF0 0x9D 0x84 0x94 MUSICAL SYMBOL BRACE Symbole muzyczne
𝄕 119061 1D115 0xF0 0x9D 0x84 0x95 MUSICAL SYMBOL BRACKET Symbole muzyczne
𝄖 119062 1D116 0xF0 0x9D 0x84 0x96 MUSICAL SYMBOL ONE-LINE STAFF Symbole muzyczne
𝄗 119063 1D117 0xF0 0x9D 0x84 0x97 MUSICAL SYMBOL TWO-LINE STAFF Symbole muzyczne
𝄘 119064 1D118 0xF0 0x9D 0x84 0x98 MUSICAL SYMBOL THREE-LINE STAFF Symbole muzyczne
𝄙 119065 1D119 0xF0 0x9D 0x84 0x99 MUSICAL SYMBOL FOUR-LINE STAFF Symbole muzyczne
𝄚 119066 1D11A 0xF0 0x9D 0x84 0x9A MUSICAL SYMBOL FIVE-LINE STAFF Symbole muzyczne
𝄛 119067 1D11B 0xF0 0x9D 0x84 0x9B MUSICAL SYMBOL SIX-LINE STAFF Symbole muzyczne
𝄜 119068 1D11C 0xF0 0x9D 0x84 0x9C MUSICAL SYMBOL SIX-STRING FRETBOARD Symbole muzyczne
𝄝 119069 1D11D 0xF0 0x9D 0x84 0x9D MUSICAL SYMBOL FOUR-STRING FRETBOARD Symbole muzyczne
𝄞 119070 1D11E 0xF0 0x9D 0x84 0x9E MUSICAL SYMBOL G CLEF Symbole muzyczne
𝄟 119071 1D11F 0xF0 0x9D 0x84 0x9F MUSICAL SYMBOL G CLEF OTTAVA ALTA Symbole muzyczne
𝄠 119072 1D120 0xF0 0x9D 0x84 0xA0 MUSICAL SYMBOL G CLEF OTTAVA BASSA Symbole muzyczne
𝄡 119073 1D121 0xF0 0x9D 0x84 0xA1 MUSICAL SYMBOL C CLEF Symbole muzyczne
𝄢 119074 1D122 0xF0 0x9D 0x84 0xA2 MUSICAL SYMBOL F CLEF Symbole muzyczne
𝄣 119075 1D123 0xF0 0x9D 0x84 0xA3 MUSICAL SYMBOL F CLEF OTTAVA ALTA Symbole muzyczne
𝄤 119076 1D124 0xF0 0x9D 0x84 0xA4 MUSICAL SYMBOL F CLEF OTTAVA BASSA Symbole muzyczne
𝄥 119077 1D125 0xF0 0x9D 0x84 0xA5 MUSICAL SYMBOL DRUM CLEF-1 Symbole muzyczne
𝄦 119078 1D126 0xF0 0x9D 0x84 0xA6 MUSICAL SYMBOL DRUM CLEF-2 Symbole muzyczne
𝄧 119079 1D127 0xF0 0x9D 0x84 0xA7 Symbole muzyczne
𝄨 119080 1D128 0xF0 0x9D 0x84 0xA8 Symbole muzyczne
𝄩 119081 1D129 0xF0 0x9D 0x84 0xA9 MUSICAL SYMBOL MULTIPLE MEASURE REST Symbole muzyczne
𝄪 119082 1D12A 0xF0 0x9D 0x84 0xAA MUSICAL SYMBOL DOUBLE SHARP Symbole muzyczne
𝄫 119083 1D12B 0xF0 0x9D 0x84 0xAB MUSICAL SYMBOL DOUBLE FLAT Symbole muzyczne
𝄬 119084 1D12C 0xF0 0x9D 0x84 0xAC MUSICAL SYMBOL FLAT UP Symbole muzyczne
𝄭 119085 1D12D 0xF0 0x9D 0x84 0xAD MUSICAL SYMBOL FLAT DOWN Symbole muzyczne
𝄮 119086 1D12E 0xF0 0x9D 0x84 0xAE MUSICAL SYMBOL NATURAL UP Symbole muzyczne
𝄯 119087 1D12F 0xF0 0x9D 0x84 0xAF MUSICAL SYMBOL NATURAL DOWN Symbole muzyczne
𝄰 119088 1D130 0xF0 0x9D 0x84 0xB0 MUSICAL SYMBOL SHARP UP Symbole muzyczne
𝄱 119089 1D131 0xF0 0x9D 0x84 0xB1 MUSICAL SYMBOL SHARP DOWN Symbole muzyczne
𝄲 119090 1D132 0xF0 0x9D 0x84 0xB2 MUSICAL SYMBOL QUARTER TONE SHARP Symbole muzyczne
𝄳 119091 1D133 0xF0 0x9D 0x84 0xB3 MUSICAL SYMBOL QUARTER TONE FLAT Symbole muzyczne
𝄴 119092 1D134 0xF0 0x9D 0x84 0xB4 MUSICAL SYMBOL COMMON TIME Symbole muzyczne
𝄵 119093 1D135 0xF0 0x9D 0x84 0xB5 MUSICAL SYMBOL CUT TIME Symbole muzyczne
𝄶 119094 1D136 0xF0 0x9D 0x84 0xB6 MUSICAL SYMBOL OTTAVA ALTA Symbole muzyczne
𝄷 119095 1D137 0xF0 0x9D 0x84 0xB7 MUSICAL SYMBOL OTTAVA BASSA Symbole muzyczne
𝄸 119096 1D138 0xF0 0x9D 0x84 0xB8 MUSICAL SYMBOL QUINDICESIMA ALTA Symbole muzyczne
𝄹 119097 1D139 0xF0 0x9D 0x84 0xB9 MUSICAL SYMBOL QUINDICESIMA BASSA Symbole muzyczne
𝄺 119098 1D13A 0xF0 0x9D 0x84 0xBA MUSICAL SYMBOL MULTI REST Symbole muzyczne
𝄻 119099 1D13B 0xF0 0x9D 0x84 0xBB MUSICAL SYMBOL WHOLE REST Symbole muzyczne
𝄼 119100 1D13C 0xF0 0x9D 0x84 0xBC MUSICAL SYMBOL HALF REST Symbole muzyczne
𝄽 119101 1D13D 0xF0 0x9D 0x84 0xBD MUSICAL SYMBOL QUARTER REST Symbole muzyczne
𝄾 119102 1D13E 0xF0 0x9D 0x84 0xBE MUSICAL SYMBOL EIGHTH REST Symbole muzyczne
𝄿 119103 1D13F 0xF0 0x9D 0x84 0xBF MUSICAL SYMBOL SIXTEENTH REST Symbole muzyczne
𝅀 119104 1D140 0xF0 0x9D 0x85 0x80 MUSICAL SYMBOL THIRTY-SECOND REST Symbole muzyczne
𝅁 119105 1D141 0xF0 0x9D 0x85 0x81 MUSICAL SYMBOL SIXTY-FOURTH REST Symbole muzyczne
𝅂 119106 1D142 0xF0 0x9D 0x85 0x82 MUSICAL SYMBOL ONE HUNDRED TWENTY-EIGHTH REST Symbole muzyczne
𝅃 119107 1D143 0xF0 0x9D 0x85 0x83 MUSICAL SYMBOL X NOTEHEAD Symbole muzyczne
𝅄 119108 1D144 0xF0 0x9D 0x85 0x84 MUSICAL SYMBOL PLUS NOTEHEAD Symbole muzyczne
𝅅 119109 1D145 0xF0 0x9D 0x85 0x85 MUSICAL SYMBOL CIRCLE X NOTEHEAD Symbole muzyczne
𝅆 119110 1D146 0xF0 0x9D 0x85 0x86 MUSICAL SYMBOL SQUARE NOTEHEAD WHITE Symbole muzyczne
𝅇 119111 1D147 0xF0 0x9D 0x85 0x87 MUSICAL SYMBOL SQUARE NOTEHEAD BLACK Symbole muzyczne
𝅈 119112 1D148 0xF0 0x9D 0x85 0x88 MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD UP WHITE Symbole muzyczne
𝅉 119113 1D149 0xF0 0x9D 0x85 0x89 MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD UP BLACK Symbole muzyczne
𝅊 119114 1D14A 0xF0 0x9D 0x85 0x8A MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD LEFT WHITE Symbole muzyczne
𝅋 119115 1D14B 0xF0 0x9D 0x85 0x8B MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD LEFT BLACK Symbole muzyczne
𝅌 119116 1D14C 0xF0 0x9D 0x85 0x8C MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD RIGHT WHITE Symbole muzyczne
𝅍 119117 1D14D 0xF0 0x9D 0x85 0x8D MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD RIGHT BLACK Symbole muzyczne
𝅎 119118 1D14E 0xF0 0x9D 0x85 0x8E MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD DOWN WHITE Symbole muzyczne
𝅏 119119 1D14F 0xF0 0x9D 0x85 0x8F MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD DOWN BLACK Symbole muzyczne
𝅐 119120 1D150 0xF0 0x9D 0x85 0x90 MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD UP RIGHT WHITE Symbole muzyczne
𝅑 119121 1D151 0xF0 0x9D 0x85 0x91 MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD UP RIGHT BLACK Symbole muzyczne
𝅒 119122 1D152 0xF0 0x9D 0x85 0x92 MUSICAL SYMBOL MOON NOTEHEAD WHITE Symbole muzyczne
𝅓 119123 1D153 0xF0 0x9D 0x85 0x93 MUSICAL SYMBOL MOON NOTEHEAD BLACK Symbole muzyczne
𝅔 119124 1D154 0xF0 0x9D 0x85 0x94 MUSICAL SYMBOL TRIANGLE-ROUND NOTEHEAD DOWN WHITE Symbole muzyczne
𝅕 119125 1D155 0xF0 0x9D 0x85 0x95 MUSICAL SYMBOL TRIANGLE-ROUND NOTEHEAD DOWN BLACK Symbole muzyczne
𝅖 119126 1D156 0xF0 0x9D 0x85 0x96 MUSICAL SYMBOL PARENTHESIS NOTEHEAD Symbole muzyczne
𝅗 119127 1D157 0xF0 0x9D 0x85 0x97 MUSICAL SYMBOL VOID NOTEHEAD Symbole muzyczne
𝅘 119128 1D158 0xF0 0x9D 0x85 0x98 MUSICAL SYMBOL NOTEHEAD BLACK Symbole muzyczne
𝅙 119129 1D159 0xF0 0x9D 0x85 0x99 MUSICAL SYMBOL NULL NOTEHEAD Symbole muzyczne
𝅚 119130 1D15A 0xF0 0x9D 0x85 0x9A MUSICAL SYMBOL CLUSTER NOTEHEAD WHITE Symbole muzyczne
𝅛 119131 1D15B 0xF0 0x9D 0x85 0x9B MUSICAL SYMBOL CLUSTER NOTEHEAD BLACK Symbole muzyczne
𝅜 119132 1D15C 0xF0 0x9D 0x85 0x9C MUSICAL SYMBOL BREVE Symbole muzyczne
𝅝 119133 1D15D 0xF0 0x9D 0x85 0x9D MUSICAL SYMBOL WHOLE NOTE Symbole muzyczne
𝅗𝅥 119134 1D15E 0xF0 0x9D 0x85 0x9E MUSICAL SYMBOL HALF NOTE Symbole muzyczne
𝅘𝅥 119135 1D15F 0xF0 0x9D 0x85 0x9F MUSICAL SYMBOL QUARTER NOTE Symbole muzyczne
𝅘𝅥𝅮 119136 1D160 0xF0 0x9D 0x85 0xA0 MUSICAL SYMBOL EIGHTH NOTE Symbole muzyczne
𝅘𝅥𝅯 119137 1D161 0xF0 0x9D 0x85 0xA1 MUSICAL SYMBOL SIXTEENTH NOTE Symbole muzyczne
𝅘𝅥𝅰 119138 1D162 0xF0 0x9D 0x85 0xA2 MUSICAL SYMBOL THIRTY-SECOND NOTE Symbole muzyczne
𝅘𝅥𝅱 119139 1D163 0xF0 0x9D 0x85 0xA3 MUSICAL SYMBOL SIXTY-FOURTH NOTE Symbole muzyczne
𝅘𝅥𝅲 119140 1D164 0xF0 0x9D 0x85 0xA4 MUSICAL SYMBOL ONE HUNDRED TWENTY-EIGHTH NOTE Symbole muzyczne
𝅥 119141 1D165 0xF0 0x9D 0x85 0xA5 MUSICAL SYMBOL COMBINING STEM Symbole muzyczne
𝅦 119142 1D166 0xF0 0x9D 0x85 0xA6 MUSICAL SYMBOL COMBINING SPRECHGESANG STEM Symbole muzyczne
𝅧 119143 1D167 0xF0 0x9D 0x85 0xA7 MUSICAL SYMBOL COMBINING TREMOLO-1 Symbole muzyczne
𝅨 119144 1D168 0xF0 0x9D 0x85 0xA8 MUSICAL SYMBOL COMBINING TREMOLO-2 Symbole muzyczne
𝅩 119145 1D169 0xF0 0x9D 0x85 0xA9 MUSICAL SYMBOL COMBINING TREMOLO-3 Symbole muzyczne
𝅪 119146 1D16A 0xF0 0x9D 0x85 0xAA MUSICAL SYMBOL FINGERED TREMOLO-1 Symbole muzyczne
𝅫 119147 1D16B 0xF0 0x9D 0x85 0xAB MUSICAL SYMBOL FINGERED TREMOLO-2 Symbole muzyczne
𝅬 119148 1D16C 0xF0 0x9D 0x85 0xAC MUSICAL SYMBOL FINGERED TREMOLO-3 Symbole muzyczne
𝅭 119149 1D16D 0xF0 0x9D 0x85 0xAD MUSICAL SYMBOL COMBINING AUGMENTATION DOT Symbole muzyczne
𝅮 119150 1D16E 0xF0 0x9D 0x85 0xAE MUSICAL SYMBOL COMBINING FLAG-1 Symbole muzyczne
𝅯 119151 1D16F 0xF0 0x9D 0x85 0xAF MUSICAL SYMBOL COMBINING FLAG-2 Symbole muzyczne
𝅰 119152 1D170 0xF0 0x9D 0x85 0xB0 MUSICAL SYMBOL COMBINING FLAG-3 Symbole muzyczne
𝅱 119153 1D171 0xF0 0x9D 0x85 0xB1 MUSICAL SYMBOL COMBINING FLAG-4 Symbole muzyczne
𝅲 119154 1D172 0xF0 0x9D 0x85 0xB2 MUSICAL SYMBOL COMBINING FLAG-5 Symbole muzyczne
𝅳 119155 1D173 0xF0 0x9D 0x85 0xB3 MUSICAL SYMBOL BEGIN BEAM Symbole muzyczne
𝅴 119156 1D174 0xF0 0x9D 0x85 0xB4 MUSICAL SYMBOL END BEAM Symbole muzyczne
𝅵 119157 1D175 0xF0 0x9D 0x85 0xB5 MUSICAL SYMBOL BEGIN TIE Symbole muzyczne
𝅶 119158 1D176 0xF0 0x9D 0x85 0xB6 MUSICAL SYMBOL END TIE Symbole muzyczne
𝅷 119159 1D177 0xF0 0x9D 0x85 0xB7 MUSICAL SYMBOL BEGIN SLUR Symbole muzyczne
𝅸 119160 1D178 0xF0 0x9D 0x85 0xB8 MUSICAL SYMBOL END SLUR Symbole muzyczne
𝅹 119161 1D179 0xF0 0x9D 0x85 0xB9 MUSICAL SYMBOL BEGIN PHRASE Symbole muzyczne
𝅺 119162 1D17A 0xF0 0x9D 0x85 0xBA MUSICAL SYMBOL END PHRASE Symbole muzyczne
𝅻 119163 1D17B 0xF0 0x9D 0x85 0xBB MUSICAL SYMBOL COMBINING ACCENT Symbole muzyczne
𝅼 119164 1D17C 0xF0 0x9D 0x85 0xBC MUSICAL SYMBOL COMBINING STACCATO Symbole muzyczne
𝅽 119165 1D17D 0xF0 0x9D 0x85 0xBD MUSICAL SYMBOL COMBINING TENUTO Symbole muzyczne
𝅾 119166 1D17E 0xF0 0x9D 0x85 0xBE MUSICAL SYMBOL COMBINING STACCATISSIMO Symbole muzyczne
𝅿 119167 1D17F 0xF0 0x9D 0x85 0xBF MUSICAL SYMBOL COMBINING MARCATO Symbole muzyczne
𝆀 119168 1D180 0xF0 0x9D 0x86 0x80 MUSICAL SYMBOL COMBINING MARCATO-STACCATO Symbole muzyczne
𝆁 119169 1D181 0xF0 0x9D 0x86 0x81 MUSICAL SYMBOL COMBINING ACCENT-STACCATO Symbole muzyczne
𝆂 119170 1D182 0xF0 0x9D 0x86 0x82 MUSICAL SYMBOL COMBINING LOURE Symbole muzyczne
𝆃 119171 1D183 0xF0 0x9D 0x86 0x83 MUSICAL SYMBOL ARPEGGIATO UP Symbole muzyczne
𝆄 119172 1D184 0xF0 0x9D 0x86 0x84 MUSICAL SYMBOL ARPEGGIATO DOWN Symbole muzyczne
𝆅 119173 1D185 0xF0 0x9D 0x86 0x85 MUSICAL SYMBOL COMBINING DOIT Symbole muzyczne
𝆆 119174 1D186 0xF0 0x9D 0x86 0x86 MUSICAL SYMBOL COMBINING RIP Symbole muzyczne
𝆇 119175 1D187 0xF0 0x9D 0x86 0x87 MUSICAL SYMBOL COMBINING FLIP Symbole muzyczne
𝆈 119176 1D188 0xF0 0x9D 0x86 0x88 MUSICAL SYMBOL COMBINING SMEAR Symbole muzyczne
𝆉 119177 1D189 0xF0 0x9D 0x86 0x89 MUSICAL SYMBOL COMBINING BEND Symbole muzyczne
𝆊 119178 1D18A 0xF0 0x9D 0x86 0x8A MUSICAL SYMBOL COMBINING DOUBLE TONGUE Symbole muzyczne
𝆋 119179 1D18B 0xF0 0x9D 0x86 0x8B MUSICAL SYMBOL COMBINING TRIPLE TONGUE Symbole muzyczne
𝆌 119180 1D18C 0xF0 0x9D 0x86 0x8C MUSICAL SYMBOL RINFORZANDO Symbole muzyczne
𝆍 119181 1D18D 0xF0 0x9D 0x86 0x8D MUSICAL SYMBOL SUBITO Symbole muzyczne
𝆎 119182 1D18E 0xF0 0x9D 0x86 0x8E MUSICAL SYMBOL Z Symbole muzyczne
𝆏 119183 1D18F 0xF0 0x9D 0x86 0x8F MUSICAL SYMBOL PIANO Symbole muzyczne
𝆐 119184 1D190 0xF0 0x9D 0x86 0x90 MUSICAL SYMBOL MEZZO Symbole muzyczne
𝆑 119185 1D191 0xF0 0x9D 0x86 0x91 MUSICAL SYMBOL FORTE Symbole muzyczne
𝆒 119186 1D192 0xF0 0x9D 0x86 0x92 MUSICAL SYMBOL CRESCENDO Symbole muzyczne
𝆓 119187 1D193 0xF0 0x9D 0x86 0x93 MUSICAL SYMBOL DECRESCENDO Symbole muzyczne
𝆔 119188 1D194 0xF0 0x9D 0x86 0x94 MUSICAL SYMBOL GRACE NOTE SLASH Symbole muzyczne
𝆕 119189 1D195 0xF0 0x9D 0x86 0x95 MUSICAL SYMBOL GRACE NOTE NO SLASH Symbole muzyczne
𝆖 119190 1D196 0xF0 0x9D 0x86 0x96 MUSICAL SYMBOL TR Symbole muzyczne
𝆗 119191 1D197 0xF0 0x9D 0x86 0x97 MUSICAL SYMBOL TURN Symbole muzyczne
𝆘 119192 1D198 0xF0 0x9D 0x86 0x98 MUSICAL SYMBOL INVERTED TURN Symbole muzyczne
𝆙 119193 1D199 0xF0 0x9D 0x86 0x99 MUSICAL SYMBOL TURN SLASH Symbole muzyczne
𝆚 119194 1D19A 0xF0 0x9D 0x86 0x9A MUSICAL SYMBOL TURN UP Symbole muzyczne
𝆛 119195 1D19B 0xF0 0x9D 0x86 0x9B MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-1 Symbole muzyczne
𝆜 119196 1D19C 0xF0 0x9D 0x86 0x9C MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-2 Symbole muzyczne
𝆝 119197 1D19D 0xF0 0x9D 0x86 0x9D MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-3 Symbole muzyczne
𝆞 119198 1D19E 0xF0 0x9D 0x86 0x9E MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-4 Symbole muzyczne
𝆟 119199 1D19F 0xF0 0x9D 0x86 0x9F MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-5 Symbole muzyczne
𝆠 119200 1D1A0 0xF0 0x9D 0x86 0xA0 MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-6 Symbole muzyczne
𝆡 119201 1D1A1 0xF0 0x9D 0x86 0xA1 MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-7 Symbole muzyczne
𝆢 119202 1D1A2 0xF0 0x9D 0x86 0xA2 MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-8 Symbole muzyczne
𝆣 119203 1D1A3 0xF0 0x9D 0x86 0xA3 MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-9 Symbole muzyczne
𝆤 119204 1D1A4 0xF0 0x9D 0x86 0xA4 MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-10 Symbole muzyczne
𝆥 119205 1D1A5 0xF0 0x9D 0x86 0xA5 MUSICAL SYMBOL ORNAMENT STROKE-11 Symbole muzyczne
𝆦 119206 1D1A6 0xF0 0x9D 0x86 0xA6 MUSICAL SYMBOL HAUPTSTIMME Symbole muzyczne
𝆧 119207 1D1A7 0xF0 0x9D 0x86 0xA7 MUSICAL SYMBOL NEBENSTIMME Symbole muzyczne
𝆨 119208 1D1A8 0xF0 0x9D 0x86 0xA8 MUSICAL SYMBOL END OF STIMME Symbole muzyczne
𝆩 119209 1D1A9 0xF0 0x9D 0x86 0xA9 MUSICAL SYMBOL DEGREE SLASH Symbole muzyczne
𝆪 119210 1D1AA 0xF0 0x9D 0x86 0xAA MUSICAL SYMBOL COMBINING DOWN BOW Symbole muzyczne
𝆫 119211 1D1AB 0xF0 0x9D 0x86 0xAB MUSICAL SYMBOL COMBINING UP BOW Symbole muzyczne
𝆬 119212 1D1AC 0xF0 0x9D 0x86 0xAC MUSICAL SYMBOL COMBINING HARMONIC Symbole muzyczne
𝆭 119213 1D1AD 0xF0 0x9D 0x86 0xAD MUSICAL SYMBOL COMBINING SNAP PIZZICATO Symbole muzyczne
𝆮 119214 1D1AE 0xF0 0x9D 0x86 0xAE MUSICAL SYMBOL PEDAL MARK Symbole muzyczne
𝆯 119215 1D1AF 0xF0 0x9D 0x86 0xAF MUSICAL SYMBOL PEDAL UP MARK Symbole muzyczne
𝆰 119216 1D1B0 0xF0 0x9D 0x86 0xB0 MUSICAL SYMBOL HALF PEDAL MARK Symbole muzyczne
𝆱 119217 1D1B1 0xF0 0x9D 0x86 0xB1 MUSICAL SYMBOL GLISSANDO UP Symbole muzyczne
𝆲 119218 1D1B2 0xF0 0x9D 0x86 0xB2 MUSICAL SYMBOL GLISSANDO DOWN Symbole muzyczne
𝆳 119219 1D1B3 0xF0 0x9D 0x86 0xB3 MUSICAL SYMBOL WITH FINGERNAILS Symbole muzyczne
𝆴 119220 1D1B4 0xF0 0x9D 0x86 0xB4 MUSICAL SYMBOL DAMP Symbole muzyczne
𝆵 119221 1D1B5 0xF0 0x9D 0x86 0xB5 MUSICAL SYMBOL DAMP ALL Symbole muzyczne
𝆶 119222 1D1B6 0xF0 0x9D 0x86 0xB6 MUSICAL SYMBOL MAXIMA Symbole muzyczne
𝆷 119223 1D1B7 0xF0 0x9D 0x86 0xB7 MUSICAL SYMBOL LONGA Symbole muzyczne
𝆸 119224 1D1B8 0xF0 0x9D 0x86 0xB8 MUSICAL SYMBOL BREVIS Symbole muzyczne
𝆹 119225 1D1B9 0xF0 0x9D 0x86 0xB9 MUSICAL SYMBOL SEMIBREVIS WHITE Symbole muzyczne
𝆺 119226 1D1BA 0xF0 0x9D 0x86 0xBA MUSICAL SYMBOL SEMIBREVIS BLACK Symbole muzyczne
𝆹𝅥 119227 1D1BB 0xF0 0x9D 0x86 0xBB MUSICAL SYMBOL MINIMA Symbole muzyczne
𝆺𝅥 119228 1D1BC 0xF0 0x9D 0x86 0xBC MUSICAL SYMBOL MINIMA BLACK Symbole muzyczne
𝆹𝅥𝅮 119229 1D1BD 0xF0 0x9D 0x86 0xBD MUSICAL SYMBOL SEMIMINIMA WHITE Symbole muzyczne
𝆺𝅥𝅮 119230 1D1BE 0xF0 0x9D 0x86 0xBE MUSICAL SYMBOL SEMIMINIMA BLACK Symbole muzyczne
𝆹𝅥𝅯 119231 1D1BF 0xF0 0x9D 0x86 0xBF MUSICAL SYMBOL FUSA WHITE Symbole muzyczne
𝆺𝅥𝅯 119232 1D1C0 0xF0 0x9D 0x87 0x80 MUSICAL SYMBOL FUSA BLACK Symbole muzyczne
𝇁 119233 1D1C1 0xF0 0x9D 0x87 0x81 MUSICAL SYMBOL LONGA PERFECTA REST Symbole muzyczne
𝇂 119234 1D1C2 0xF0 0x9D 0x87 0x82 MUSICAL SYMBOL LONGA IMPERFECTA REST Symbole muzyczne
𝇃 119235 1D1C3 0xF0 0x9D 0x87 0x83 MUSICAL SYMBOL BREVIS REST Symbole muzyczne
𝇄 119236 1D1C4 0xF0 0x9D 0x87 0x84 MUSICAL SYMBOL SEMIBREVIS REST Symbole muzyczne
𝇅 119237 1D1C5 0xF0 0x9D 0x87 0x85 MUSICAL SYMBOL MINIMA REST Symbole muzyczne
𝇆 119238 1D1C6 0xF0 0x9D 0x87 0x86 MUSICAL SYMBOL SEMIMINIMA REST Symbole muzyczne
𝇇 119239 1D1C7 0xF0 0x9D 0x87 0x87 MUSICAL SYMBOL TEMPUS PERFECTUM CUM PROLATIONE PERFECTA Symbole muzyczne
𝇈 119240 1D1C8 0xF0 0x9D 0x87 0x88 MUSICAL SYMBOL TEMPUS PERFECTUM CUM PROLATIONE IMPERFECTA Symbole muzyczne
𝇉 119241 1D1C9 0xF0 0x9D 0x87 0x89 MUSICAL SYMBOL TEMPUS PERFECTUM CUM PROLATIONE PERFECTA DIMINUTION-1 Symbole muzyczne
𝇊 119242 1D1CA 0xF0 0x9D 0x87 0x8A MUSICAL SYMBOL TEMPUS IMPERFECTUM CUM PROLATIONE PERFECTA Symbole muzyczne
𝇋 119243 1D1CB 0xF0 0x9D 0x87 0x8B MUSICAL SYMBOL TEMPUS IMPERFECTUM CUM PROLATIONE IMPERFECTA Symbole muzyczne
𝇌 119244 1D1CC 0xF0 0x9D 0x87 0x8C MUSICAL SYMBOL TEMPUS IMPERFECTUM CUM PROLATIONE IMPERFECTA DIMINUTION-1 Symbole muzyczne
𝇍 119245 1D1CD 0xF0 0x9D 0x87 0x8D MUSICAL SYMBOL TEMPUS IMPERFECTUM CUM PROLATIONE IMPERFECTA DIMINUTION-2 Symbole muzyczne
𝇎 119246 1D1CE 0xF0 0x9D 0x87 0x8E MUSICAL SYMBOL TEMPUS IMPERFECTUM CUM PROLATIONE IMPERFECTA DIMINUTION-3 Symbole muzyczne
𝇏 119247 1D1CF 0xF0 0x9D 0x87 0x8F MUSICAL SYMBOL CROIX Symbole muzyczne
𝇐 119248 1D1D0 0xF0 0x9D 0x87 0x90 MUSICAL SYMBOL GREGORIAN C CLEF Symbole muzyczne
𝇑 119249 1D1D1 0xF0 0x9D 0x87 0x91 MUSICAL SYMBOL GREGORIAN F CLEF Symbole muzyczne
𝇒 119250 1D1D2 0xF0 0x9D 0x87 0x92 MUSICAL SYMBOL SQUARE B Symbole muzyczne
𝇓 119251 1D1D3 0xF0 0x9D 0x87 0x93 MUSICAL SYMBOL VIRGA Symbole muzyczne
𝇔 119252 1D1D4 0xF0 0x9D 0x87 0x94 MUSICAL SYMBOL PODATUS Symbole muzyczne
𝇕 119253 1D1D5 0xF0 0x9D 0x87 0x95 MUSICAL SYMBOL CLIVIS Symbole muzyczne
𝇖 119254 1D1D6 0xF0 0x9D 0x87 0x96 MUSICAL SYMBOL SCANDICUS Symbole muzyczne
𝇗 119255 1D1D7 0xF0 0x9D 0x87 0x97 MUSICAL SYMBOL CLIMACUS Symbole muzyczne
𝇘 119256 1D1D8 0xF0 0x9D 0x87 0x98 MUSICAL SYMBOL TORCULUS Symbole muzyczne
𝇙 119257 1D1D9 0xF0 0x9D 0x87 0x99 MUSICAL SYMBOL PORRECTUS Symbole muzyczne
𝇚 119258 1D1DA 0xF0 0x9D 0x87 0x9A MUSICAL SYMBOL PORRECTUS FLEXUS Symbole muzyczne
𝇛 119259 1D1DB 0xF0 0x9D 0x87 0x9B MUSICAL SYMBOL SCANDICUS FLEXUS Symbole muzyczne
𝇜 119260 1D1DC 0xF0 0x9D 0x87 0x9C MUSICAL SYMBOL TORCULUS RESUPINUS Symbole muzyczne
𝇝 119261 1D1DD 0xF0 0x9D 0x87 0x9D MUSICAL SYMBOL PES SUBPUNCTIS Symbole muzyczne
𝇞 119262 1D1DE 0xF0 0x9D 0x87 0x9E Symbole muzyczne
𝇟 119263 1D1DF 0xF0 0x9D 0x87 0x9F Symbole muzyczne
𝇠 119264 1D1E0 0xF0 0x9D 0x87 0xA0 Symbole muzyczne
𝇡 119265 1D1E1 0xF0 0x9D 0x87 0xA1 Symbole muzyczne
𝇢 119266 1D1E2 0xF0 0x9D 0x87 0xA2 Symbole muzyczne
𝇣 119267 1D1E3 0xF0 0x9D 0x87 0xA3 Symbole muzyczne
𝇤 119268 1D1E4 0xF0 0x9D 0x87 0xA4 Symbole muzyczne
𝇥 119269 1D1E5 0xF0 0x9D 0x87 0xA5 Symbole muzyczne
𝇦 119270 1D1E6 0xF0 0x9D 0x87 0xA6 Symbole muzyczne
𝇧 119271 1D1E7 0xF0 0x9D 0x87 0xA7 Symbole muzyczne
𝇨 119272 1D1E8 0xF0 0x9D 0x87 0xA8 Symbole muzyczne
𝇩 119273 1D1E9 0xF0 0x9D 0x87 0xA9 Symbole muzyczne
𝇪 119274 1D1EA 0xF0 0x9D 0x87 0xAA Symbole muzyczne
𝇫 119275 1D1EB 0xF0 0x9D 0x87 0xAB Symbole muzyczne
𝇬 119276 1D1EC 0xF0 0x9D 0x87 0xAC Symbole muzyczne
𝇭 119277 1D1ED 0xF0 0x9D 0x87 0xAD Symbole muzyczne
𝇮 119278 1D1EE 0xF0 0x9D 0x87 0xAE Symbole muzyczne
𝇯 119279 1D1EF 0xF0 0x9D 0x87 0xAF Symbole muzyczne
𝇰 119280 1D1F0 0xF0 0x9D 0x87 0xB0 Symbole muzyczne
𝇱 119281 1D1F1 0xF0 0x9D 0x87 0xB1 Symbole muzyczne
𝇲 119282 1D1F2 0xF0 0x9D 0x87 0xB2 Symbole muzyczne
𝇳 119283 1D1F3 0xF0 0x9D 0x87 0xB3 Symbole muzyczne
𝇴 119284 1D1F4 0xF0 0x9D 0x87 0xB4 Symbole muzyczne
𝇵 119285 1D1F5 0xF0 0x9D 0x87 0xB5 Symbole muzyczne
𝇶 119286 1D1F6 0xF0 0x9D 0x87 0xB6 Symbole muzyczne
𝇷 119287 1D1F7 0xF0 0x9D 0x87 0xB7 Symbole muzyczne
𝇸 119288 1D1F8 0xF0 0x9D 0x87 0xB8 Symbole muzyczne
𝇹 119289 1D1F9 0xF0 0x9D 0x87 0xB9 Symbole muzyczne
𝇺 119290 1D1FA 0xF0 0x9D 0x87 0xBA Symbole muzyczne
𝇻 119291 1D1FB 0xF0 0x9D 0x87 0xBB Symbole muzyczne
𝇼 119292 1D1FC 0xF0 0x9D 0x87 0xBC Symbole muzyczne
𝇽 119293 1D1FD 0xF0 0x9D 0x87 0xBD Symbole muzyczne
𝇾 119294 1D1FE 0xF0 0x9D 0x87 0xBE Symbole muzyczne
𝇿 119295 1D1FF 0xF0 0x9D 0x87 0xBF Symbole muzyczne