Unicode
Limbu
Unicode
Limbu
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x1900 - 0x194F (Limbu, ang. Limbu)
Znak 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0x1900
0x1910
0x1920
0x1930 ᤿
0x1940