Unicode/Uzupełnienie sundajskiego

Unicode
Uzupełnienie sundajskiego
Unicode
Uzupełnienie sundajskiego
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x1CC0 - 0x1CCF (Uzupełnienie sundajskiego, ang. Sundanese Supplement)
Znak 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0x1CC0