Unicode
Głagolica
Unicode
Głagolica
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x2C00 - 0x2C5F (Głagolica, ang. Glagolitic)
Znak 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0x2C00
0x2C10
0x2C20
0x2C30 ⰿ
0x2C40
0x2C50