Unicode/Matematyczne symbole alfanumeryczne

Unicode
Matematyczne symbole alfanumeryczne
Unicode
Matematyczne symbole alfanumeryczne
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x1D400 - 0x1D7FF (Matematyczne symbole alfanumeryczne, ang. Mathematical Alphanumeric Symbols)
Znak 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF
0x1D400 𝐀 𝐁 𝐂 𝐃 𝐄 𝐅 𝐆 𝐇 𝐈 𝐉 𝐊 𝐋 𝐌 𝐍 𝐎 𝐏
0x1D410 𝐐 𝐑 𝐒 𝐓 𝐔 𝐕 𝐖 𝐗 𝐘 𝐙 𝐚 𝐛 𝐜 𝐝 𝐞 𝐟
0x1D420 𝐠 𝐡 𝐢 𝐣 𝐤 𝐥 𝐦 𝐧 𝐨 𝐩 𝐪 𝐫 𝐬 𝐭 𝐮 𝐯
0x1D430 𝐰 𝐱 𝐲 𝐳 𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 𝐺 𝐻 𝐼 𝐽 𝐾 𝐿
0x1D440 𝑀 𝑁 𝑂 𝑃 𝑄 𝑅 𝑆 𝑇 𝑈 𝑉 𝑊 𝑋 𝑌 𝑍 𝑎 𝑏
0x1D450 𝑐 𝑑 𝑒 𝑓 𝑔 𝑕 𝑖 𝑗 𝑘 𝑙 𝑚 𝑛 𝑜 𝑝 𝑞 𝑟
0x1D460 𝑠 𝑡 𝑢 𝑣 𝑤 𝑥 𝑦 𝑧 𝑨 𝑩 𝑪 𝑫 𝑬 𝑭 𝑮 𝑯
0x1D470 𝑰 𝑱 𝑲 𝑳 𝑴 𝑵 𝑶 𝑷 𝑸 𝑹 𝑺 𝑻 𝑼 𝑽 𝑾 𝑿
0x1D480 𝒀 𝒁 𝒂 𝒃 𝒄 𝒅 𝒆 𝒇 𝒈 𝒉 𝒊 𝒋 𝒌 𝒍 𝒎 𝒏
0x1D490 𝒐 𝒑 𝒒 𝒓 𝒔 𝒕 𝒖 𝒗 𝒘 𝒙 𝒚 𝒛 𝒜 𝒝 𝒞 𝒟
0x1D4A0 𝒠 𝒡 𝒢 𝒣 𝒤 𝒥 𝒦 𝒧 𝒨 𝒩 𝒪 𝒫 𝒬 𝒭 𝒮 𝒯
0x1D4B0 𝒰 𝒱 𝒲 𝒳 𝒴 𝒵 𝒶 𝒷 𝒸 𝒹 𝒺 𝒻 𝒼 𝒽 𝒾 𝒿
0x1D4C0 𝓀 𝓁 𝓂 𝓃 𝓄 𝓅 𝓆 𝓇 𝓈 𝓉 𝓊 𝓋 𝓌 𝓍 𝓎 𝓏
0x1D4D0 𝓐 𝓑 𝓒 𝓓 𝓔 𝓕 𝓖 𝓗 𝓘 𝓙 𝓚 𝓛 𝓜 𝓝 𝓞 𝓟
0x1D4E0 𝓠 𝓡 𝓢 𝓣 𝓤 𝓥 𝓦 𝓧 𝓨 𝓩 𝓪 𝓫 𝓬 𝓭 𝓮 𝓯
0x1D4F0 𝓰 𝓱 𝓲 𝓳 𝓴 𝓵 𝓶 𝓷 𝓸 𝓹 𝓺 𝓻 𝓼 𝓽 𝓾 𝓿
0x1D500 𝔀 𝔁 𝔂 𝔃 𝔄 𝔅 𝔆 𝔇 𝔈 𝔉 𝔊 𝔋 𝔌 𝔍 𝔎 𝔏
0x1D510 𝔐 𝔑 𝔒 𝔓 𝔔 𝔕 𝔖 𝔗 𝔘 𝔙 𝔚 𝔛 𝔜 𝔝 𝔞 𝔟
0x1D520 𝔠 𝔡 𝔢 𝔣 𝔤 𝔥 𝔦 𝔧 𝔨 𝔩 𝔪 𝔫 𝔬 𝔭 𝔮 𝔯
0x1D530 𝔰 𝔱 𝔲 𝔳 𝔴 𝔵 𝔶 𝔷 𝔸 𝔹 𝔺 𝔻 𝔼 𝔽 𝔾 𝔿
0x1D540 𝕀 𝕁 𝕂 𝕃 𝕄 𝕅 𝕆 𝕇 𝕈 𝕉 𝕊 𝕋 𝕌 𝕍 𝕎 𝕏
0x1D550 𝕐 𝕑 𝕒 𝕓 𝕔 𝕕 𝕖 𝕗 𝕘 𝕙 𝕚 𝕛 𝕜 𝕝 𝕞 𝕟
0x1D560 𝕠 𝕡 𝕢 𝕣 𝕤 𝕥 𝕦 𝕧 𝕨 𝕩 𝕪 𝕫 𝕬 𝕭 𝕮 𝕯
0x1D570 𝕰 𝕱 𝕲 𝕳 𝕴 𝕵 𝕶 𝕷 𝕸 𝕹 𝕺 𝕻 𝕼 𝕽 𝕾 𝕿
0x1D580 𝖀 𝖁 𝖂 𝖃 𝖄 𝖅 𝖆 𝖇 𝖈 𝖉 𝖊 𝖋 𝖌 𝖍 𝖎 𝖏
0x1D590 𝖐 𝖑 𝖒 𝖓 𝖔 𝖕 𝖖 𝖗 𝖘 𝖙 𝖚 𝖛 𝖜 𝖝 𝖞 𝖟
0x1D5A0 𝖠 𝖡 𝖢 𝖣 𝖤 𝖥 𝖦 𝖧 𝖨 𝖩 𝖪 𝖫 𝖬 𝖭 𝖮 𝖯
0x1D5B0 𝖰 𝖱 𝖲 𝖳 𝖴 𝖵 𝖶 𝖷 𝖸 𝖹 𝖺 𝖻 𝖼 𝖽 𝖾 𝖿
0x1D5C0 𝗀 𝗁 𝗂 𝗃 𝗄 𝗅 𝗆 𝗇 𝗈 𝗉 𝗊 𝗋 𝗌 𝗍 𝗎 𝗏
0x1D5D0 𝗐 𝗑 𝗒 𝗓 𝗔 𝗕 𝗖 𝗗 𝗘 𝗙 𝗚 𝗛 𝗜 𝗝 𝗞 𝗟
0x1D5E0 𝗠 𝗡 𝗢 𝗣 𝗤 𝗥 𝗦 𝗧 𝗨 𝗩 𝗪 𝗫 𝗬 𝗭 𝗮 𝗯
0x1D5F0 𝗰 𝗱 𝗲 𝗳 𝗴 𝗵 𝗶 𝗷 𝗸 𝗹 𝗺 𝗻 𝗼 𝗽 𝗾 𝗿
0x1D600 𝘀 𝘁 𝘂 𝘃 𝘄 𝘅 𝘆 𝘇 𝘈 𝘉 𝘊 𝘋 𝘌 𝘍 𝘎 𝘏
0x1D610 𝘐 𝘑 𝘒 𝘓 𝘔 𝘕 𝘖 𝘗 𝘘 𝘙 𝘚 𝘛 𝘜 𝘝 𝘞 𝘟
0x1D620 𝘠 𝘡 𝘢 𝘣 𝘤 𝘥 𝘦 𝘧 𝘨 𝘩 𝘪 𝘫 𝘬 𝘭 𝘮 𝘯
0x1D630 𝘰 𝘱 𝘲 𝘳 𝘴 𝘵 𝘶 𝘷 𝘸 𝘹 𝘺 𝘻 𝘼 𝘽 𝘾 𝘿
0x1D640 𝙀 𝙁 𝙂 𝙃 𝙄 𝙅 𝙆 𝙇 𝙈 𝙉 𝙊 𝙋 𝙌 𝙍 𝙎 𝙏
0x1D650 𝙐 𝙑 𝙒 𝙓 𝙔 𝙕 𝙖 𝙗 𝙘 𝙙 𝙚 𝙛 𝙜 𝙝 𝙞 𝙟
0x1D660 𝙠 𝙡 𝙢 𝙣 𝙤 𝙥 𝙦 𝙧 𝙨 𝙩 𝙪 𝙫 𝙬 𝙭 𝙮 𝙯
0x1D670 𝙰 𝙱 𝙲 𝙳 𝙴 𝙵 𝙶 𝙷 𝙸 𝙹 𝙺 𝙻 𝙼 𝙽 𝙾 𝙿
0x1D680 𝚀 𝚁 𝚂 𝚃 𝚄 𝚅 𝚆 𝚇 𝚈 𝚉 𝚊 𝚋 𝚌 𝚍 𝚎 𝚏
0x1D690 𝚐 𝚑 𝚒 𝚓 𝚔 𝚕 𝚖 𝚗 𝚘 𝚙 𝚚 𝚛 𝚜 𝚝 𝚞 𝚟
0x1D6A0 𝚠 𝚡 𝚢 𝚣 𝚤 𝚥 𝚦 𝚧 𝚨 𝚩 𝚪 𝚫 𝚬 𝚭 𝚮 𝚯
0x1D6B0 𝚰 𝚱 𝚲 𝚳 𝚴 𝚵 𝚶 𝚷 𝚸 𝚹 𝚺 𝚻 𝚼 𝚽 𝚾 𝚿
0x1D6C0 𝛀 𝛁 𝛂 𝛃 𝛄 𝛅 𝛆 𝛇 𝛈 𝛉 𝛊 𝛋 𝛌 𝛍 𝛎 𝛏
0x1D6D0 𝛐 𝛑 𝛒 𝛓 𝛔 𝛕 𝛖 𝛗 𝛘 𝛙 𝛚 𝛛 𝛜 𝛝 𝛞 𝛟
0x1D6E0 𝛠 𝛡 𝛢 𝛣 𝛤 𝛥 𝛦 𝛧 𝛨 𝛩 𝛪 𝛫 𝛬 𝛭 𝛮 𝛯
0x1D6F0 𝛰 𝛱 𝛲 𝛳 𝛴 𝛵 𝛶 𝛷 𝛸 𝛹 𝛺 𝛻 𝛼 𝛽 𝛾 𝛿
0x1D700 𝜀 𝜁 𝜂 𝜃 𝜄 𝜅 𝜆 𝜇 𝜈 𝜉 𝜊 𝜋 𝜌 𝜍 𝜎 𝜏
0x1D710 𝜐 𝜑 𝜒 𝜓 𝜔 𝜕 𝜖 𝜗 𝜘 𝜙 𝜚 𝜛 𝜜 𝜝 𝜞 𝜟
0x1D720 𝜠 𝜡 𝜢 𝜣 𝜤 𝜥 𝜦 𝜧 𝜨 𝜩 𝜪 𝜫 𝜬 𝜭 𝜮 𝜯
0x1D730 𝜰 𝜱 𝜲 𝜳 𝜴 𝜵 𝜶 𝜷 𝜸 𝜹 𝜺 𝜻 𝜼 𝜽 𝜾 𝜿
0x1D740 𝝀 𝝁 𝝂 𝝃 𝝄 𝝅 𝝆 𝝇 𝝈 𝝉 𝝊 𝝋 𝝌 𝝍 𝝎 𝝏
0x1D750 𝝐 𝝑 𝝒 𝝓 𝝔 𝝕 𝝖 𝝗 𝝘 𝝙 𝝚 𝝛 𝝜 𝝝 𝝞 𝝟
0x1D760 𝝠 𝝡 𝝢 𝝣 𝝤 𝝥 𝝦 𝝧 𝝨 𝝩 𝝪 𝝫 𝝬 𝝭 𝝮 𝝯
0x1D770 𝝰 𝝱 𝝲 𝝳 𝝴 𝝵 𝝶 𝝷 𝝸 𝝹 𝝺 𝝻 𝝼 𝝽 𝝾 𝝿
0x1D780 𝞀 𝞁 𝞂 𝞃 𝞄 𝞅 𝞆 𝞇 𝞈 𝞉 𝞊 𝞋 𝞌 𝞍 𝞎 𝞏
0x1D790 𝞐 𝞑 𝞒 𝞓 𝞔 𝞕 𝞖 𝞗 𝞘 𝞙 𝞚 𝞛 𝞜 𝞝 𝞞 𝞟
0x1D7A0 𝞠 𝞡 𝞢 𝞣 𝞤 𝞥 𝞦 𝞧 𝞨 𝞩 𝞪 𝞫 𝞬 𝞭 𝞮 𝞯
0x1D7B0 𝞰 𝞱 𝞲 𝞳 𝞴 𝞵 𝞶 𝞷 𝞸 𝞹 𝞺 𝞻 𝞼 𝞽 𝞾 𝞿
0x1D7C0 𝟀 𝟁 𝟂 𝟃 𝟄 𝟅 𝟆 𝟇 𝟈 𝟉 𝟊 𝟋 𝟌 𝟍 𝟎 𝟏
0x1D7D0 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟘 𝟙 𝟚 𝟛 𝟜 𝟝 𝟞 𝟟
0x1D7E0 𝟠 𝟡 𝟢 𝟣 𝟤 𝟥 𝟦 𝟧 𝟨 𝟩 𝟪 𝟫 𝟬 𝟭 𝟮 𝟯
0x1D7F0 𝟰 𝟱 𝟲 𝟳 𝟴 𝟵 𝟶 𝟷 𝟸 𝟹 𝟺 𝟻 𝟼 𝟽 𝟾 𝟿