Tabela znaków Unicode z zakresu 0x12100 - 0x121FF
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x12100 - 0x121FF
<Poprzednia tabela | Wszystkie tabele | Następna tabela>


Znak DEC HEX UTF-8 Nazwa Grupa
𒄀 73984 12100 0xF0 0x92 0x84 0x80 CUNEIFORM SIGN GI Pismo klinowe
𒄁 73985 12101 0xF0 0x92 0x84 0x81 CUNEIFORM SIGN GI TIMES E Pismo klinowe
𒄂 73986 12102 0xF0 0x92 0x84 0x82 CUNEIFORM SIGN GI TIMES U Pismo klinowe
𒄃 73987 12103 0xF0 0x92 0x84 0x83 CUNEIFORM SIGN GI CROSSING GI Pismo klinowe
𒄄 73988 12104 0xF0 0x92 0x84 0x84 CUNEIFORM SIGN GI4 Pismo klinowe
𒄅 73989 12105 0xF0 0x92 0x84 0x85 CUNEIFORM SIGN GI4 OVER GI4 Pismo klinowe
𒄆 73990 12106 0xF0 0x92 0x84 0x86 CUNEIFORM SIGN GI4 CROSSING GI4 Pismo klinowe
𒄇 73991 12107 0xF0 0x92 0x84 0x87 CUNEIFORM SIGN GIDIM Pismo klinowe
𒄈 73992 12108 0xF0 0x92 0x84 0x88 CUNEIFORM SIGN GIR2 Pismo klinowe
𒄉 73993 12109 0xF0 0x92 0x84 0x89 CUNEIFORM SIGN GIR2 GUNU Pismo klinowe
𒄊 73994 1210A 0xF0 0x92 0x84 0x8A CUNEIFORM SIGN GIR3 Pismo klinowe
𒄋 73995 1210B 0xF0 0x92 0x84 0x8B CUNEIFORM SIGN GIR3 TIMES A PLUS IGI Pismo klinowe
𒄌 73996 1210C 0xF0 0x92 0x84 0x8C CUNEIFORM SIGN GIR3 TIMES GAN2 TENU Pismo klinowe
𒄍 73997 1210D 0xF0 0x92 0x84 0x8D CUNEIFORM SIGN GIR3 TIMES IGI Pismo klinowe
𒄎 73998 1210E 0xF0 0x92 0x84 0x8E CUNEIFORM SIGN GIR3 TIMES LU PLUS IGI Pismo klinowe
𒄏 73999 1210F 0xF0 0x92 0x84 0x8F CUNEIFORM SIGN GIR3 TIMES PA Pismo klinowe
𒄐 74000 12110 0xF0 0x92 0x84 0x90 CUNEIFORM SIGN GISAL Pismo klinowe
𒄑 74001 12111 0xF0 0x92 0x84 0x91 CUNEIFORM SIGN GISH Pismo klinowe
𒄒 74002 12112 0xF0 0x92 0x84 0x92 CUNEIFORM SIGN GISH CROSSING GISH Pismo klinowe
𒄓 74003 12113 0xF0 0x92 0x84 0x93 CUNEIFORM SIGN GISH TIMES BAD Pismo klinowe
𒄔 74004 12114 0xF0 0x92 0x84 0x94 CUNEIFORM SIGN GISH TIMES TAK4 Pismo klinowe
𒄕 74005 12115 0xF0 0x92 0x84 0x95 CUNEIFORM SIGN GISH TENU Pismo klinowe
𒄖 74006 12116 0xF0 0x92 0x84 0x96 CUNEIFORM SIGN GU Pismo klinowe
𒄗 74007 12117 0xF0 0x92 0x84 0x97 CUNEIFORM SIGN GU CROSSING GU Pismo klinowe
𒄘 74008 12118 0xF0 0x92 0x84 0x98 CUNEIFORM SIGN GU2 Pismo klinowe
𒄙 74009 12119 0xF0 0x92 0x84 0x99 CUNEIFORM SIGN GU2 TIMES KAK Pismo klinowe
𒄚 74010 1211A 0xF0 0x92 0x84 0x9A CUNEIFORM SIGN GU2 TIMES KAK TIMES IGI GUNU Pismo klinowe
𒄛 74011 1211B 0xF0 0x92 0x84 0x9B CUNEIFORM SIGN GU2 TIMES NUN Pismo klinowe
𒄜 74012 1211C 0xF0 0x92 0x84 0x9C CUNEIFORM SIGN GU2 TIMES SAL PLUS YUG2 Pismo klinowe
𒄝 74013 1211D 0xF0 0x92 0x84 0x9D CUNEIFORM SIGN GU2 GUNU Pismo klinowe
𒄞 74014 1211E 0xF0 0x92 0x84 0x9E CUNEIFORM SIGN GUD Pismo klinowe
𒄟 74015 1211F 0xF0 0x92 0x84 0x9F CUNEIFORM SIGN GUD TIMES A PLUS KUR Pismo klinowe
𒄠 74016 12120 0xF0 0x92 0x84 0xA0 CUNEIFORM SIGN GUD TIMES KUR Pismo klinowe
𒄡 74017 12121 0xF0 0x92 0x84 0xA1 CUNEIFORM SIGN GUD OVER GUD LUGAL Pismo klinowe
𒄢 74018 12122 0xF0 0x92 0x84 0xA2 CUNEIFORM SIGN GUL Pismo klinowe
𒄣 74019 12123 0xF0 0x92 0x84 0xA3 CUNEIFORM SIGN GUM Pismo klinowe
𒄤 74020 12124 0xF0 0x92 0x84 0xA4 CUNEIFORM SIGN GUM TIMES SHE Pismo klinowe
𒄥 74021 12125 0xF0 0x92 0x84 0xA5 CUNEIFORM SIGN GUR Pismo klinowe
𒄦 74022 12126 0xF0 0x92 0x84 0xA6 CUNEIFORM SIGN GU7 Pismo klinowe
𒄧 74023 12127 0xF0 0x92 0x84 0xA7 CUNEIFORM SIGN GUUN Pismo klinowe
𒄨 74024 12128 0xF0 0x92 0x84 0xA8 CUNEIFORM SIGN GURUSH Pismo klinowe
𒄩 74025 12129 0xF0 0x92 0x84 0xA9 CUNEIFORM SIGN HA Pismo klinowe
𒄪 74026 1212A 0xF0 0x92 0x84 0xAA CUNEIFORM SIGN HA TENU Pismo klinowe
𒄫 74027 1212B 0xF0 0x92 0x84 0xAB CUNEIFORM SIGN HA GUNU Pismo klinowe
𒄬 74028 1212C 0xF0 0x92 0x84 0xAC CUNEIFORM SIGN HAL Pismo klinowe
𒄭 74029 1212D 0xF0 0x92 0x84 0xAD CUNEIFORM SIGN HI Pismo klinowe
𒄮 74030 1212E 0xF0 0x92 0x84 0xAE CUNEIFORM SIGN HI TIMES ASH Pismo klinowe
𒄯 74031 1212F 0xF0 0x92 0x84 0xAF CUNEIFORM SIGN HI TIMES ASH2 Pismo klinowe
𒄰 74032 12130 0xF0 0x92 0x84 0xB0 CUNEIFORM SIGN HI TIMES BAD Pismo klinowe
𒄱 74033 12131 0xF0 0x92 0x84 0xB1 CUNEIFORM SIGN HI TIMES DISH Pismo klinowe
𒄲 74034 12132 0xF0 0x92 0x84 0xB2 CUNEIFORM SIGN HI TIMES GAD Pismo klinowe
𒄳 74035 12133 0xF0 0x92 0x84 0xB3 CUNEIFORM SIGN HI TIMES KIN Pismo klinowe
𒄴 74036 12134 0xF0 0x92 0x84 0xB4 CUNEIFORM SIGN HI TIMES NUN Pismo klinowe
𒄵 74037 12135 0xF0 0x92 0x84 0xB5 CUNEIFORM SIGN HI TIMES SHE Pismo klinowe
𒄶 74038 12136 0xF0 0x92 0x84 0xB6 CUNEIFORM SIGN HI TIMES U Pismo klinowe
𒄷 74039 12137 0xF0 0x92 0x84 0xB7 CUNEIFORM SIGN HU Pismo klinowe
𒄸 74040 12138 0xF0 0x92 0x84 0xB8 CUNEIFORM SIGN HUB2 Pismo klinowe
𒄹 74041 12139 0xF0 0x92 0x84 0xB9 CUNEIFORM SIGN HUB2 TIMES AN Pismo klinowe
𒄺 74042 1213A 0xF0 0x92 0x84 0xBA CUNEIFORM SIGN HUB2 TIMES HAL Pismo klinowe
𒄻 74043 1213B 0xF0 0x92 0x84 0xBB CUNEIFORM SIGN HUB2 TIMES KASKAL Pismo klinowe
𒄼 74044 1213C 0xF0 0x92 0x84 0xBC CUNEIFORM SIGN HUB2 TIMES LISH Pismo klinowe
𒄽 74045 1213D 0xF0 0x92 0x84 0xBD CUNEIFORM SIGN HUB2 TIMES UD Pismo klinowe
𒄾 74046 1213E 0xF0 0x92 0x84 0xBE CUNEIFORM SIGN HUL2 Pismo klinowe
𒄿 74047 1213F 0xF0 0x92 0x84 0xBF CUNEIFORM SIGN I Pismo klinowe
𒅀 74048 12140 0xF0 0x92 0x85 0x80 CUNEIFORM SIGN I A Pismo klinowe
𒅁 74049 12141 0xF0 0x92 0x85 0x81 CUNEIFORM SIGN IB Pismo klinowe
𒅂 74050 12142 0xF0 0x92 0x85 0x82 CUNEIFORM SIGN IDIM Pismo klinowe
𒅃 74051 12143 0xF0 0x92 0x85 0x83 CUNEIFORM SIGN IDIM OVER IDIM BUR Pismo klinowe
𒅄 74052 12144 0xF0 0x92 0x85 0x84 CUNEIFORM SIGN IDIM OVER IDIM SQUARED Pismo klinowe
𒅅 74053 12145 0xF0 0x92 0x85 0x85 CUNEIFORM SIGN IG Pismo klinowe
𒅆 74054 12146 0xF0 0x92 0x85 0x86 CUNEIFORM SIGN IGI Pismo klinowe
𒅇 74055 12147 0xF0 0x92 0x85 0x87 CUNEIFORM SIGN IGI DIB Pismo klinowe
𒅈 74056 12148 0xF0 0x92 0x85 0x88 CUNEIFORM SIGN IGI RI Pismo klinowe
𒅉 74057 12149 0xF0 0x92 0x85 0x89 CUNEIFORM SIGN IGI OVER IGI SHIR OVER SHIR UD OVER UD Pismo klinowe
𒅊 74058 1214A 0xF0 0x92 0x85 0x8A CUNEIFORM SIGN IGI GUNU Pismo klinowe
𒅋 74059 1214B 0xF0 0x92 0x85 0x8B CUNEIFORM SIGN IL Pismo klinowe
𒅌 74060 1214C 0xF0 0x92 0x85 0x8C CUNEIFORM SIGN IL TIMES GAN2 TENU Pismo klinowe
𒅍 74061 1214D 0xF0 0x92 0x85 0x8D CUNEIFORM SIGN IL2 Pismo klinowe
𒅎 74062 1214E 0xF0 0x92 0x85 0x8E CUNEIFORM SIGN IM Pismo klinowe
𒅏 74063 1214F 0xF0 0x92 0x85 0x8F CUNEIFORM SIGN IM TIMES TAK4 Pismo klinowe
𒅐 74064 12150 0xF0 0x92 0x85 0x90 CUNEIFORM SIGN IM CROSSING IM Pismo klinowe
𒅑 74065 12151 0xF0 0x92 0x85 0x91 CUNEIFORM SIGN IM OPPOSING IM Pismo klinowe
𒅒 74066 12152 0xF0 0x92 0x85 0x92 CUNEIFORM SIGN IM SQUARED Pismo klinowe
𒅓 74067 12153 0xF0 0x92 0x85 0x93 CUNEIFORM SIGN IMIN Pismo klinowe
𒅔 74068 12154 0xF0 0x92 0x85 0x94 CUNEIFORM SIGN IN Pismo klinowe
𒅕 74069 12155 0xF0 0x92 0x85 0x95 CUNEIFORM SIGN IR Pismo klinowe
𒅖 74070 12156 0xF0 0x92 0x85 0x96 CUNEIFORM SIGN ISH Pismo klinowe
𒅗 74071 12157 0xF0 0x92 0x85 0x97 CUNEIFORM SIGN KA Pismo klinowe
𒅘 74072 12158 0xF0 0x92 0x85 0x98 CUNEIFORM SIGN KA TIMES A Pismo klinowe
𒅙 74073 12159 0xF0 0x92 0x85 0x99 CUNEIFORM SIGN KA TIMES AD Pismo klinowe
𒅚 74074 1215A 0xF0 0x92 0x85 0x9A CUNEIFORM SIGN KA TIMES AD PLUS KU3 Pismo klinowe
𒅛 74075 1215B 0xF0 0x92 0x85 0x9B CUNEIFORM SIGN KA TIMES ASH2 Pismo klinowe
𒅜 74076 1215C 0xF0 0x92 0x85 0x9C CUNEIFORM SIGN KA TIMES BAD Pismo klinowe
𒅝 74077 1215D 0xF0 0x92 0x85 0x9D CUNEIFORM SIGN KA TIMES BALAG Pismo klinowe
𒅞 74078 1215E 0xF0 0x92 0x85 0x9E CUNEIFORM SIGN KA TIMES BAR Pismo klinowe
𒅟 74079 1215F 0xF0 0x92 0x85 0x9F CUNEIFORM SIGN KA TIMES BI Pismo klinowe
𒅠 74080 12160 0xF0 0x92 0x85 0xA0 CUNEIFORM SIGN KA TIMES ERIN2 Pismo klinowe
𒅡 74081 12161 0xF0 0x92 0x85 0xA1 CUNEIFORM SIGN KA TIMES ESH2 Pismo klinowe
𒅢 74082 12162 0xF0 0x92 0x85 0xA2 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GA Pismo klinowe
𒅣 74083 12163 0xF0 0x92 0x85 0xA3 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GAL Pismo klinowe
𒅤 74084 12164 0xF0 0x92 0x85 0xA4 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GAN2 TENU Pismo klinowe
𒅥 74085 12165 0xF0 0x92 0x85 0xA5 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GAR Pismo klinowe
𒅦 74086 12166 0xF0 0x92 0x85 0xA6 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GAR PLUS SHA3 PLUS A Pismo klinowe
𒅧 74087 12167 0xF0 0x92 0x85 0xA7 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GI Pismo klinowe
𒅨 74088 12168 0xF0 0x92 0x85 0xA8 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GIR2 Pismo klinowe
𒅩 74089 12169 0xF0 0x92 0x85 0xA9 CUNEIFORM SIGN KA TIMES GISH PLUS SAR Pismo klinowe
𒅪 74090 1216A 0xF0 0x92 0x85 0xAA CUNEIFORM SIGN KA TIMES GISH CROSSING GISH Pismo klinowe
𒅫 74091 1216B 0xF0 0x92 0x85 0xAB CUNEIFORM SIGN KA TIMES GU Pismo klinowe
𒅬 74092 1216C 0xF0 0x92 0x85 0xAC CUNEIFORM SIGN KA TIMES GUR7 Pismo klinowe
𒅭 74093 1216D 0xF0 0x92 0x85 0xAD CUNEIFORM SIGN KA TIMES IGI Pismo klinowe
𒅮 74094 1216E 0xF0 0x92 0x85 0xAE CUNEIFORM SIGN KA TIMES IM Pismo klinowe
𒅯 74095 1216F 0xF0 0x92 0x85 0xAF CUNEIFORM SIGN KA TIMES KAK Pismo klinowe
𒅰 74096 12170 0xF0 0x92 0x85 0xB0 CUNEIFORM SIGN KA TIMES KI Pismo klinowe
𒅱 74097 12171 0xF0 0x92 0x85 0xB1 CUNEIFORM SIGN KA TIMES KID Pismo klinowe
𒅲 74098 12172 0xF0 0x92 0x85 0xB2 CUNEIFORM SIGN KA TIMES LI Pismo klinowe
𒅳 74099 12173 0xF0 0x92 0x85 0xB3 CUNEIFORM SIGN KA TIMES LU Pismo klinowe
𒅴 74100 12174 0xF0 0x92 0x85 0xB4 CUNEIFORM SIGN KA TIMES ME Pismo klinowe
𒅵 74101 12175 0xF0 0x92 0x85 0xB5 CUNEIFORM SIGN KA TIMES ME PLUS DU Pismo klinowe
𒅶 74102 12176 0xF0 0x92 0x85 0xB6 CUNEIFORM SIGN KA TIMES ME PLUS GI Pismo klinowe
𒅷 74103 12177 0xF0 0x92 0x85 0xB7 CUNEIFORM SIGN KA TIMES ME PLUS TE Pismo klinowe
𒅸 74104 12178 0xF0 0x92 0x85 0xB8 CUNEIFORM SIGN KA TIMES MI Pismo klinowe
𒅹 74105 12179 0xF0 0x92 0x85 0xB9 CUNEIFORM SIGN KA TIMES MI PLUS NUNUZ Pismo klinowe
𒅺 74106 1217A 0xF0 0x92 0x85 0xBA CUNEIFORM SIGN KA TIMES NE Pismo klinowe
𒅻 74107 1217B 0xF0 0x92 0x85 0xBB CUNEIFORM SIGN KA TIMES NUN Pismo klinowe
𒅼 74108 1217C 0xF0 0x92 0x85 0xBC CUNEIFORM SIGN KA TIMES PI Pismo klinowe
𒅽 74109 1217D 0xF0 0x92 0x85 0xBD CUNEIFORM SIGN KA TIMES RU Pismo klinowe
𒅾 74110 1217E 0xF0 0x92 0x85 0xBE CUNEIFORM SIGN KA TIMES SA Pismo klinowe
𒅿 74111 1217F 0xF0 0x92 0x85 0xBF CUNEIFORM SIGN KA TIMES SAR Pismo klinowe
𒆀 74112 12180 0xF0 0x92 0x86 0x80 CUNEIFORM SIGN KA TIMES SHA Pismo klinowe
𒆁 74113 12181 0xF0 0x92 0x86 0x81 CUNEIFORM SIGN KA TIMES SHE Pismo klinowe
𒆂 74114 12182 0xF0 0x92 0x86 0x82 CUNEIFORM SIGN KA TIMES SHID Pismo klinowe
𒆃 74115 12183 0xF0 0x92 0x86 0x83 CUNEIFORM SIGN KA TIMES SHU Pismo klinowe
𒆄 74116 12184 0xF0 0x92 0x86 0x84 CUNEIFORM SIGN KA TIMES SID Pismo klinowe
𒆅 74117 12185 0xF0 0x92 0x86 0x85 CUNEIFORM SIGN KA TIMES SUHUR Pismo klinowe
𒆆 74118 12186 0xF0 0x92 0x86 0x86 CUNEIFORM SIGN KA TIMES TAR Pismo klinowe
𒆇 74119 12187 0xF0 0x92 0x86 0x87 CUNEIFORM SIGN KA TIMES U Pismo klinowe
𒆈 74120 12188 0xF0 0x92 0x86 0x88 CUNEIFORM SIGN KA TIMES U2 Pismo klinowe
𒆉 74121 12189 0xF0 0x92 0x86 0x89 CUNEIFORM SIGN KA TIMES UD Pismo klinowe
𒆊 74122 1218A 0xF0 0x92 0x86 0x8A CUNEIFORM SIGN KA TIMES UMUM TIMES PA Pismo klinowe
𒆋 74123 1218B 0xF0 0x92 0x86 0x8B CUNEIFORM SIGN KA TIMES USH Pismo klinowe
𒆌 74124 1218C 0xF0 0x92 0x86 0x8C CUNEIFORM SIGN KA TIMES ZI Pismo klinowe
𒆍 74125 1218D 0xF0 0x92 0x86 0x8D CUNEIFORM SIGN KA2 Pismo klinowe
𒆎 74126 1218E 0xF0 0x92 0x86 0x8E CUNEIFORM SIGN KA2 CROSSING KA2 Pismo klinowe
𒆏 74127 1218F 0xF0 0x92 0x86 0x8F CUNEIFORM SIGN KAB Pismo klinowe
𒆐 74128 12190 0xF0 0x92 0x86 0x90 CUNEIFORM SIGN KAD2 Pismo klinowe
𒆑 74129 12191 0xF0 0x92 0x86 0x91 CUNEIFORM SIGN KAD3 Pismo klinowe
𒆒 74130 12192 0xF0 0x92 0x86 0x92 CUNEIFORM SIGN KAD4 Pismo klinowe
𒆓 74131 12193 0xF0 0x92 0x86 0x93 CUNEIFORM SIGN KAD5 Pismo klinowe
𒆔 74132 12194 0xF0 0x92 0x86 0x94 CUNEIFORM SIGN KAD5 OVER KAD5 Pismo klinowe
𒆕 74133 12195 0xF0 0x92 0x86 0x95 CUNEIFORM SIGN KAK Pismo klinowe
𒆖 74134 12196 0xF0 0x92 0x86 0x96 CUNEIFORM SIGN KAK TIMES IGI GUNU Pismo klinowe
𒆗 74135 12197 0xF0 0x92 0x86 0x97 CUNEIFORM SIGN KAL Pismo klinowe
𒆘 74136 12198 0xF0 0x92 0x86 0x98 CUNEIFORM SIGN KAL TIMES BAD Pismo klinowe
𒆙 74137 12199 0xF0 0x92 0x86 0x99 CUNEIFORM SIGN KAL CROSSING KAL Pismo klinowe
𒆚 74138 1219A 0xF0 0x92 0x86 0x9A CUNEIFORM SIGN KAM2 Pismo klinowe
𒆛 74139 1219B 0xF0 0x92 0x86 0x9B CUNEIFORM SIGN KAM4 Pismo klinowe
𒆜 74140 1219C 0xF0 0x92 0x86 0x9C CUNEIFORM SIGN KASKAL Pismo klinowe
𒆝 74141 1219D 0xF0 0x92 0x86 0x9D CUNEIFORM SIGN KASKAL LAGAB TIMES U OVER LAGAB TIMES U Pismo klinowe
𒆞 74142 1219E 0xF0 0x92 0x86 0x9E CUNEIFORM SIGN KASKAL OVER KASKAL LAGAB TIMES U OVER LAGAB TIMES U Pismo klinowe
𒆟 74143 1219F 0xF0 0x92 0x86 0x9F CUNEIFORM SIGN KESH2 Pismo klinowe
𒆠 74144 121A0 0xF0 0x92 0x86 0xA0 CUNEIFORM SIGN KI Pismo klinowe
𒆡 74145 121A1 0xF0 0x92 0x86 0xA1 CUNEIFORM SIGN KI TIMES BAD Pismo klinowe
𒆢 74146 121A2 0xF0 0x92 0x86 0xA2 CUNEIFORM SIGN KI TIMES U Pismo klinowe
𒆣 74147 121A3 0xF0 0x92 0x86 0xA3 CUNEIFORM SIGN KI TIMES UD Pismo klinowe
𒆤 74148 121A4 0xF0 0x92 0x86 0xA4 CUNEIFORM SIGN KID Pismo klinowe
𒆥 74149 121A5 0xF0 0x92 0x86 0xA5 CUNEIFORM SIGN KIN Pismo klinowe
𒆦 74150 121A6 0xF0 0x92 0x86 0xA6 CUNEIFORM SIGN KISAL Pismo klinowe
𒆧 74151 121A7 0xF0 0x92 0x86 0xA7 CUNEIFORM SIGN KISH Pismo klinowe
𒆨 74152 121A8 0xF0 0x92 0x86 0xA8 CUNEIFORM SIGN KISIM5 Pismo klinowe
𒆩 74153 121A9 0xF0 0x92 0x86 0xA9 CUNEIFORM SIGN KISIM5 OVER KISIM5 Pismo klinowe
𒆪 74154 121AA 0xF0 0x92 0x86 0xAA CUNEIFORM SIGN KU Pismo klinowe
𒆫 74155 121AB 0xF0 0x92 0x86 0xAB CUNEIFORM SIGN KU OVER HI TIMES ASH2 KU OVER HI TIMES ASH2 Pismo klinowe
𒆬 74156 121AC 0xF0 0x92 0x86 0xAC CUNEIFORM SIGN KU3 Pismo klinowe
𒆭 74157 121AD 0xF0 0x92 0x86 0xAD CUNEIFORM SIGN KU4 Pismo klinowe
𒆮 74158 121AE 0xF0 0x92 0x86 0xAE CUNEIFORM SIGN KU4 VARIANT FORM Pismo klinowe
𒆯 74159 121AF 0xF0 0x92 0x86 0xAF CUNEIFORM SIGN KU7 Pismo klinowe
𒆰 74160 121B0 0xF0 0x92 0x86 0xB0 CUNEIFORM SIGN KUL Pismo klinowe
𒆱 74161 121B1 0xF0 0x92 0x86 0xB1 CUNEIFORM SIGN KUL GUNU Pismo klinowe
𒆲 74162 121B2 0xF0 0x92 0x86 0xB2 CUNEIFORM SIGN KUN Pismo klinowe
𒆳 74163 121B3 0xF0 0x92 0x86 0xB3 CUNEIFORM SIGN KUR Pismo klinowe
𒆴 74164 121B4 0xF0 0x92 0x86 0xB4 CUNEIFORM SIGN KUR OPPOSING KUR Pismo klinowe
𒆵 74165 121B5 0xF0 0x92 0x86 0xB5 CUNEIFORM SIGN KUSHU2 Pismo klinowe
𒆶 74166 121B6 0xF0 0x92 0x86 0xB6 CUNEIFORM SIGN KWU318 Pismo klinowe
𒆷 74167 121B7 0xF0 0x92 0x86 0xB7 CUNEIFORM SIGN LA Pismo klinowe
𒆸 74168 121B8 0xF0 0x92 0x86 0xB8 CUNEIFORM SIGN LAGAB Pismo klinowe
𒆹 74169 121B9 0xF0 0x92 0x86 0xB9 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES A Pismo klinowe
𒆺 74170 121BA 0xF0 0x92 0x86 0xBA CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES A PLUS DA PLUS HA Pismo klinowe
𒆻 74171 121BB 0xF0 0x92 0x86 0xBB CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES A PLUS GAR Pismo klinowe
𒆼 74172 121BC 0xF0 0x92 0x86 0xBC CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES A PLUS LAL Pismo klinowe
𒆽 74173 121BD 0xF0 0x92 0x86 0xBD CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES AL Pismo klinowe
𒆾 74174 121BE 0xF0 0x92 0x86 0xBE CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES AN Pismo klinowe
𒆿 74175 121BF 0xF0 0x92 0x86 0xBF CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES ASH ZIDA TENU Pismo klinowe
𒇀 74176 121C0 0xF0 0x92 0x87 0x80 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES BAD Pismo klinowe
𒇁 74177 121C1 0xF0 0x92 0x87 0x81 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES BI Pismo klinowe
𒇂 74178 121C2 0xF0 0x92 0x87 0x82 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES DAR Pismo klinowe
𒇃 74179 121C3 0xF0 0x92 0x87 0x83 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES EN Pismo klinowe
𒇄 74180 121C4 0xF0 0x92 0x87 0x84 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES GA Pismo klinowe
𒇅 74181 121C5 0xF0 0x92 0x87 0x85 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES GAR Pismo klinowe
𒇆 74182 121C6 0xF0 0x92 0x87 0x86 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES GUD Pismo klinowe
𒇇 74183 121C7 0xF0 0x92 0x87 0x87 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES GUD PLUS GUD Pismo klinowe
𒇈 74184 121C8 0xF0 0x92 0x87 0x88 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES HA Pismo klinowe
𒇉 74185 121C9 0xF0 0x92 0x87 0x89 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES HAL Pismo klinowe
𒇊 74186 121CA 0xF0 0x92 0x87 0x8A CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES HI TIMES NUN Pismo klinowe
𒇋 74187 121CB 0xF0 0x92 0x87 0x8B CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES IGI GUNU Pismo klinowe
𒇌 74188 121CC 0xF0 0x92 0x87 0x8C CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES IM Pismo klinowe
𒇍 74189 121CD 0xF0 0x92 0x87 0x8D CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES IM PLUS HA Pismo klinowe
𒇎 74190 121CE 0xF0 0x92 0x87 0x8E CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES IM PLUS LU Pismo klinowe
𒇏 74191 121CF 0xF0 0x92 0x87 0x8F CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES KI Pismo klinowe
𒇐 74192 121D0 0xF0 0x92 0x87 0x90 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES KIN Pismo klinowe
𒇑 74193 121D1 0xF0 0x92 0x87 0x91 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES KU3 Pismo klinowe
𒇒 74194 121D2 0xF0 0x92 0x87 0x92 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES KUL Pismo klinowe
𒇓 74195 121D3 0xF0 0x92 0x87 0x93 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES KUL PLUS HI PLUS A Pismo klinowe
𒇔 74196 121D4 0xF0 0x92 0x87 0x94 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES LAGAB Pismo klinowe
𒇕 74197 121D5 0xF0 0x92 0x87 0x95 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES LISH Pismo klinowe
𒇖 74198 121D6 0xF0 0x92 0x87 0x96 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES LU Pismo klinowe
𒇗 74199 121D7 0xF0 0x92 0x87 0x97 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES LUL Pismo klinowe
𒇘 74200 121D8 0xF0 0x92 0x87 0x98 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES ME Pismo klinowe
𒇙 74201 121D9 0xF0 0x92 0x87 0x99 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES ME PLUS EN Pismo klinowe
𒇚 74202 121DA 0xF0 0x92 0x87 0x9A CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES MUSH Pismo klinowe
𒇛 74203 121DB 0xF0 0x92 0x87 0x9B CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES NE Pismo klinowe
𒇜 74204 121DC 0xF0 0x92 0x87 0x9C CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES SHE PLUS SUM Pismo klinowe
𒇝 74205 121DD 0xF0 0x92 0x87 0x9D CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES SHITA PLUS GISH PLUS ERIN2 Pismo klinowe
𒇞 74206 121DE 0xF0 0x92 0x87 0x9E CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES SHITA PLUS GISH TENU Pismo klinowe
𒇟 74207 121DF 0xF0 0x92 0x87 0x9F CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES SHU2 Pismo klinowe
𒇠 74208 121E0 0xF0 0x92 0x87 0xA0 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES SHU2 PLUS SHU2 Pismo klinowe
𒇡 74209 121E1 0xF0 0x92 0x87 0xA1 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES SUM Pismo klinowe
𒇢 74210 121E2 0xF0 0x92 0x87 0xA2 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES TAG Pismo klinowe
𒇣 74211 121E3 0xF0 0x92 0x87 0xA3 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES TAK4 Pismo klinowe
𒇤 74212 121E4 0xF0 0x92 0x87 0xA4 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES TE PLUS A PLUS SU PLUS NA Pismo klinowe
𒇥 74213 121E5 0xF0 0x92 0x87 0xA5 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES U Pismo klinowe
𒇦 74214 121E6 0xF0 0x92 0x87 0xA6 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES U PLUS A Pismo klinowe
𒇧 74215 121E7 0xF0 0x92 0x87 0xA7 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES U PLUS U PLUS U Pismo klinowe
𒇨 74216 121E8 0xF0 0x92 0x87 0xA8 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES U2 PLUS ASH Pismo klinowe
𒇩 74217 121E9 0xF0 0x92 0x87 0xA9 CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES UD Pismo klinowe
𒇪 74218 121EA 0xF0 0x92 0x87 0xAA CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES USH Pismo klinowe
𒇫 74219 121EB 0xF0 0x92 0x87 0xAB CUNEIFORM SIGN LAGAB SQUARED Pismo klinowe
𒇬 74220 121EC 0xF0 0x92 0x87 0xAC CUNEIFORM SIGN LAGAR Pismo klinowe
𒇭 74221 121ED 0xF0 0x92 0x87 0xAD CUNEIFORM SIGN LAGAR TIMES SHE Pismo klinowe
𒇮 74222 121EE 0xF0 0x92 0x87 0xAE CUNEIFORM SIGN LAGAR TIMES SHE PLUS SUM Pismo klinowe
𒇯 74223 121EF 0xF0 0x92 0x87 0xAF CUNEIFORM SIGN LAGAR GUNU Pismo klinowe
𒇰 74224 121F0 0xF0 0x92 0x87 0xB0 CUNEIFORM SIGN LAGAR GUNU OVER LAGAR GUNU SHE Pismo klinowe
𒇱 74225 121F1 0xF0 0x92 0x87 0xB1 CUNEIFORM SIGN LAHSHU Pismo klinowe
𒇲 74226 121F2 0xF0 0x92 0x87 0xB2 CUNEIFORM SIGN LAL Pismo klinowe
𒇳 74227 121F3 0xF0 0x92 0x87 0xB3 CUNEIFORM SIGN LAL TIMES LAL Pismo klinowe
𒇴 74228 121F4 0xF0 0x92 0x87 0xB4 CUNEIFORM SIGN LAM Pismo klinowe
𒇵 74229 121F5 0xF0 0x92 0x87 0xB5 CUNEIFORM SIGN LAM TIMES KUR Pismo klinowe
𒇶 74230 121F6 0xF0 0x92 0x87 0xB6 CUNEIFORM SIGN LAM TIMES KUR PLUS RU Pismo klinowe
𒇷 74231 121F7 0xF0 0x92 0x87 0xB7 CUNEIFORM SIGN LI Pismo klinowe
𒇸 74232 121F8 0xF0 0x92 0x87 0xB8 CUNEIFORM SIGN LIL Pismo klinowe
𒇹 74233 121F9 0xF0 0x92 0x87 0xB9 CUNEIFORM SIGN LIMMU2 Pismo klinowe
𒇺 74234 121FA 0xF0 0x92 0x87 0xBA CUNEIFORM SIGN LISH Pismo klinowe
𒇻 74235 121FB 0xF0 0x92 0x87 0xBB CUNEIFORM SIGN LU Pismo klinowe
𒇼 74236 121FC 0xF0 0x92 0x87 0xBC CUNEIFORM SIGN LU TIMES BAD Pismo klinowe
𒇽 74237 121FD 0xF0 0x92 0x87 0xBD CUNEIFORM SIGN LU2 Pismo klinowe
𒇾 74238 121FE 0xF0 0x92 0x87 0xBE CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES AL Pismo klinowe
𒇿 74239 121FF 0xF0 0x92 0x87 0xBF CUNEIFORM SIGN LU2 TIMES BAD Pismo klinowe