Tabela znaków Unicode z zakresu 0x1F400 - 0x1F4FF
Tabela znaków Unicode z zakresu 0x1F400 - 0x1F4FF
<Poprzednia tabela | Wszystkie tabele | Następna tabela>


Znak DEC HEX UTF-8 Nazwa Grupa
🐀 128000 1F400 0xF0 0x9F 0x90 0x80 RAT Różne symbole i piktogramy
🐁 128001 1F401 0xF0 0x9F 0x90 0x81 MOUSE Różne symbole i piktogramy
🐂 128002 1F402 0xF0 0x9F 0x90 0x82 OX Różne symbole i piktogramy
🐃 128003 1F403 0xF0 0x9F 0x90 0x83 WATER BUFFALO Różne symbole i piktogramy
🐄 128004 1F404 0xF0 0x9F 0x90 0x84 COW Różne symbole i piktogramy
🐅 128005 1F405 0xF0 0x9F 0x90 0x85 TIGER Różne symbole i piktogramy
🐆 128006 1F406 0xF0 0x9F 0x90 0x86 LEOPARD Różne symbole i piktogramy
🐇 128007 1F407 0xF0 0x9F 0x90 0x87 RABBIT Różne symbole i piktogramy
🐈 128008 1F408 0xF0 0x9F 0x90 0x88 CAT Różne symbole i piktogramy
🐉 128009 1F409 0xF0 0x9F 0x90 0x89 DRAGON Różne symbole i piktogramy
🐊 128010 1F40A 0xF0 0x9F 0x90 0x8A CROCODILE Różne symbole i piktogramy
🐋 128011 1F40B 0xF0 0x9F 0x90 0x8B WHALE Różne symbole i piktogramy
🐌 128012 1F40C 0xF0 0x9F 0x90 0x8C SNAIL Różne symbole i piktogramy
🐍 128013 1F40D 0xF0 0x9F 0x90 0x8D SNAKE Różne symbole i piktogramy
🐎 128014 1F40E 0xF0 0x9F 0x90 0x8E HORSE Różne symbole i piktogramy
🐏 128015 1F40F 0xF0 0x9F 0x90 0x8F RAM Różne symbole i piktogramy
🐐 128016 1F410 0xF0 0x9F 0x90 0x90 GOAT Różne symbole i piktogramy
🐑 128017 1F411 0xF0 0x9F 0x90 0x91 SHEEP Różne symbole i piktogramy
🐒 128018 1F412 0xF0 0x9F 0x90 0x92 MONKEY Różne symbole i piktogramy
🐓 128019 1F413 0xF0 0x9F 0x90 0x93 ROOSTER Różne symbole i piktogramy
🐔 128020 1F414 0xF0 0x9F 0x90 0x94 CHICKEN Różne symbole i piktogramy
🐕 128021 1F415 0xF0 0x9F 0x90 0x95 DOG Różne symbole i piktogramy
🐖 128022 1F416 0xF0 0x9F 0x90 0x96 PIG Różne symbole i piktogramy
🐗 128023 1F417 0xF0 0x9F 0x90 0x97 BOAR Różne symbole i piktogramy
🐘 128024 1F418 0xF0 0x9F 0x90 0x98 ELEPHANT Różne symbole i piktogramy
🐙 128025 1F419 0xF0 0x9F 0x90 0x99 OCTOPUS Różne symbole i piktogramy
🐚 128026 1F41A 0xF0 0x9F 0x90 0x9A SPIRAL SHELL Różne symbole i piktogramy
🐛 128027 1F41B 0xF0 0x9F 0x90 0x9B BUG Różne symbole i piktogramy
🐜 128028 1F41C 0xF0 0x9F 0x90 0x9C ANT Różne symbole i piktogramy
🐝 128029 1F41D 0xF0 0x9F 0x90 0x9D HONEYBEE Różne symbole i piktogramy
🐞 128030 1F41E 0xF0 0x9F 0x90 0x9E LADY BEETLE Różne symbole i piktogramy
🐟 128031 1F41F 0xF0 0x9F 0x90 0x9F FISH Różne symbole i piktogramy
🐠 128032 1F420 0xF0 0x9F 0x90 0xA0 TROPICAL FISH Różne symbole i piktogramy
🐡 128033 1F421 0xF0 0x9F 0x90 0xA1 BLOWFISH Różne symbole i piktogramy
🐢 128034 1F422 0xF0 0x9F 0x90 0xA2 TURTLE Różne symbole i piktogramy
🐣 128035 1F423 0xF0 0x9F 0x90 0xA3 HATCHING CHICK Różne symbole i piktogramy
🐤 128036 1F424 0xF0 0x9F 0x90 0xA4 BABY CHICK Różne symbole i piktogramy
🐥 128037 1F425 0xF0 0x9F 0x90 0xA5 FRONT-FACING BABY CHICK Różne symbole i piktogramy
🐦 128038 1F426 0xF0 0x9F 0x90 0xA6 BIRD Różne symbole i piktogramy
🐧 128039 1F427 0xF0 0x9F 0x90 0xA7 PENGUIN Różne symbole i piktogramy
🐨 128040 1F428 0xF0 0x9F 0x90 0xA8 KOALA Różne symbole i piktogramy
🐩 128041 1F429 0xF0 0x9F 0x90 0xA9 POODLE Różne symbole i piktogramy
🐪 128042 1F42A 0xF0 0x9F 0x90 0xAA DROMEDARY CAMEL Różne symbole i piktogramy
🐫 128043 1F42B 0xF0 0x9F 0x90 0xAB BACTRIAN CAMEL Różne symbole i piktogramy
🐬 128044 1F42C 0xF0 0x9F 0x90 0xAC DOLPHIN Różne symbole i piktogramy
🐭 128045 1F42D 0xF0 0x9F 0x90 0xAD MOUSE FACE Różne symbole i piktogramy
🐮 128046 1F42E 0xF0 0x9F 0x90 0xAE COW FACE Różne symbole i piktogramy
🐯 128047 1F42F 0xF0 0x9F 0x90 0xAF TIGER FACE Różne symbole i piktogramy
🐰 128048 1F430 0xF0 0x9F 0x90 0xB0 RABBIT FACE Różne symbole i piktogramy
🐱 128049 1F431 0xF0 0x9F 0x90 0xB1 CAT FACE Różne symbole i piktogramy
🐲 128050 1F432 0xF0 0x9F 0x90 0xB2 DRAGON FACE Różne symbole i piktogramy
🐳 128051 1F433 0xF0 0x9F 0x90 0xB3 SPOUTING WHALE Różne symbole i piktogramy
🐴 128052 1F434 0xF0 0x9F 0x90 0xB4 HORSE FACE Różne symbole i piktogramy
🐵 128053 1F435 0xF0 0x9F 0x90 0xB5 MONKEY FACE Różne symbole i piktogramy
🐶 128054 1F436 0xF0 0x9F 0x90 0xB6 DOG FACE Różne symbole i piktogramy
🐷 128055 1F437 0xF0 0x9F 0x90 0xB7 PIG FACE Różne symbole i piktogramy
🐸 128056 1F438 0xF0 0x9F 0x90 0xB8 FROG FACE Różne symbole i piktogramy
🐹 128057 1F439 0xF0 0x9F 0x90 0xB9 HAMSTER FACE Różne symbole i piktogramy
🐺 128058 1F43A 0xF0 0x9F 0x90 0xBA WOLF FACE Różne symbole i piktogramy
🐻 128059 1F43B 0xF0 0x9F 0x90 0xBB BEAR FACE Różne symbole i piktogramy
🐼 128060 1F43C 0xF0 0x9F 0x90 0xBC PANDA FACE Różne symbole i piktogramy
🐽 128061 1F43D 0xF0 0x9F 0x90 0xBD PIG NOSE Różne symbole i piktogramy
🐾 128062 1F43E 0xF0 0x9F 0x90 0xBE PAW PRINTS Różne symbole i piktogramy
🐿 128063 1F43F 0xF0 0x9F 0x90 0xBF Różne symbole i piktogramy
👀 128064 1F440 0xF0 0x9F 0x91 0x80 EYES Różne symbole i piktogramy
👁 128065 1F441 0xF0 0x9F 0x91 0x81 Różne symbole i piktogramy
👂 128066 1F442 0xF0 0x9F 0x91 0x82 EAR Różne symbole i piktogramy
👃 128067 1F443 0xF0 0x9F 0x91 0x83 NOSE Różne symbole i piktogramy
👄 128068 1F444 0xF0 0x9F 0x91 0x84 MOUTH Różne symbole i piktogramy
👅 128069 1F445 0xF0 0x9F 0x91 0x85 TONGUE Różne symbole i piktogramy
👆 128070 1F446 0xF0 0x9F 0x91 0x86 WHITE UP POINTING BACKHAND INDEX Różne symbole i piktogramy
👇 128071 1F447 0xF0 0x9F 0x91 0x87 WHITE DOWN POINTING BACKHAND INDEX Różne symbole i piktogramy
👈 128072 1F448 0xF0 0x9F 0x91 0x88 WHITE LEFT POINTING BACKHAND INDEX Różne symbole i piktogramy
👉 128073 1F449 0xF0 0x9F 0x91 0x89 WHITE RIGHT POINTING BACKHAND INDEX Różne symbole i piktogramy
👊 128074 1F44A 0xF0 0x9F 0x91 0x8A FISTED HAND SIGN Różne symbole i piktogramy
👋 128075 1F44B 0xF0 0x9F 0x91 0x8B WAVING HAND SIGN Różne symbole i piktogramy
👌 128076 1F44C 0xF0 0x9F 0x91 0x8C OK HAND SIGN Różne symbole i piktogramy
👍 128077 1F44D 0xF0 0x9F 0x91 0x8D THUMBS UP SIGN Różne symbole i piktogramy
👎 128078 1F44E 0xF0 0x9F 0x91 0x8E THUMBS DOWN SIGN Różne symbole i piktogramy
👏 128079 1F44F 0xF0 0x9F 0x91 0x8F CLAPPING HANDS SIGN Różne symbole i piktogramy
👐 128080 1F450 0xF0 0x9F 0x91 0x90 OPEN HANDS SIGN Różne symbole i piktogramy
👑 128081 1F451 0xF0 0x9F 0x91 0x91 CROWN Różne symbole i piktogramy
👒 128082 1F452 0xF0 0x9F 0x91 0x92 WOMANS HAT Różne symbole i piktogramy
👓 128083 1F453 0xF0 0x9F 0x91 0x93 EYEGLASSES Różne symbole i piktogramy
👔 128084 1F454 0xF0 0x9F 0x91 0x94 NECKTIE Różne symbole i piktogramy
👕 128085 1F455 0xF0 0x9F 0x91 0x95 T-SHIRT Różne symbole i piktogramy
👖 128086 1F456 0xF0 0x9F 0x91 0x96 JEANS Różne symbole i piktogramy
👗 128087 1F457 0xF0 0x9F 0x91 0x97 DRESS Różne symbole i piktogramy
👘 128088 1F458 0xF0 0x9F 0x91 0x98 KIMONO Różne symbole i piktogramy
👙 128089 1F459 0xF0 0x9F 0x91 0x99 BIKINI Różne symbole i piktogramy
👚 128090 1F45A 0xF0 0x9F 0x91 0x9A WOMANS CLOTHES Różne symbole i piktogramy
👛 128091 1F45B 0xF0 0x9F 0x91 0x9B PURSE Różne symbole i piktogramy
👜 128092 1F45C 0xF0 0x9F 0x91 0x9C HANDBAG Różne symbole i piktogramy
👝 128093 1F45D 0xF0 0x9F 0x91 0x9D POUCH Różne symbole i piktogramy
👞 128094 1F45E 0xF0 0x9F 0x91 0x9E MANS SHOE Różne symbole i piktogramy
👟 128095 1F45F 0xF0 0x9F 0x91 0x9F ATHLETIC SHOE Różne symbole i piktogramy
👠 128096 1F460 0xF0 0x9F 0x91 0xA0 HIGH-HEELED SHOE Różne symbole i piktogramy
👡 128097 1F461 0xF0 0x9F 0x91 0xA1 WOMANS SANDAL Różne symbole i piktogramy
👢 128098 1F462 0xF0 0x9F 0x91 0xA2 WOMANS BOOTS Różne symbole i piktogramy
👣 128099 1F463 0xF0 0x9F 0x91 0xA3 FOOTPRINTS Różne symbole i piktogramy
👤 128100 1F464 0xF0 0x9F 0x91 0xA4 BUST IN SILHOUETTE Różne symbole i piktogramy
👥 128101 1F465 0xF0 0x9F 0x91 0xA5 BUSTS IN SILHOUETTE Różne symbole i piktogramy
👦 128102 1F466 0xF0 0x9F 0x91 0xA6 BOY Różne symbole i piktogramy
👧 128103 1F467 0xF0 0x9F 0x91 0xA7 GIRL Różne symbole i piktogramy
👨 128104 1F468 0xF0 0x9F 0x91 0xA8 MAN Różne symbole i piktogramy
👩 128105 1F469 0xF0 0x9F 0x91 0xA9 WOMAN Różne symbole i piktogramy
👪 128106 1F46A 0xF0 0x9F 0x91 0xAA FAMILY Różne symbole i piktogramy
👫 128107 1F46B 0xF0 0x9F 0x91 0xAB MAN AND WOMAN HOLDING HANDS Różne symbole i piktogramy
👬 128108 1F46C 0xF0 0x9F 0x91 0xAC TWO MEN HOLDING HANDS Różne symbole i piktogramy
👭 128109 1F46D 0xF0 0x9F 0x91 0xAD TWO WOMEN HOLDING HANDS Różne symbole i piktogramy
👮 128110 1F46E 0xF0 0x9F 0x91 0xAE POLICE OFFICER Różne symbole i piktogramy
👯 128111 1F46F 0xF0 0x9F 0x91 0xAF WOMAN WITH BUNNY EARS Różne symbole i piktogramy
👰 128112 1F470 0xF0 0x9F 0x91 0xB0 BRIDE WITH VEIL Różne symbole i piktogramy
👱 128113 1F471 0xF0 0x9F 0x91 0xB1 PERSON WITH BLOND HAIR Różne symbole i piktogramy
👲 128114 1F472 0xF0 0x9F 0x91 0xB2 MAN WITH GUA PI MAO Różne symbole i piktogramy
👳 128115 1F473 0xF0 0x9F 0x91 0xB3 MAN WITH TURBAN Różne symbole i piktogramy
👴 128116 1F474 0xF0 0x9F 0x91 0xB4 OLDER MAN Różne symbole i piktogramy
👵 128117 1F475 0xF0 0x9F 0x91 0xB5 OLDER WOMAN Różne symbole i piktogramy
👶 128118 1F476 0xF0 0x9F 0x91 0xB6 BABY Różne symbole i piktogramy
👷 128119 1F477 0xF0 0x9F 0x91 0xB7 CONSTRUCTION WORKER Różne symbole i piktogramy
👸 128120 1F478 0xF0 0x9F 0x91 0xB8 PRINCESS Różne symbole i piktogramy
👹 128121 1F479 0xF0 0x9F 0x91 0xB9 JAPANESE OGRE Różne symbole i piktogramy
👺 128122 1F47A 0xF0 0x9F 0x91 0xBA JAPANESE GOBLIN Różne symbole i piktogramy
👻 128123 1F47B 0xF0 0x9F 0x91 0xBB GHOST Różne symbole i piktogramy
👼 128124 1F47C 0xF0 0x9F 0x91 0xBC BABY ANGEL Różne symbole i piktogramy
👽 128125 1F47D 0xF0 0x9F 0x91 0xBD EXTRATERRESTRIAL ALIEN Różne symbole i piktogramy
👾 128126 1F47E 0xF0 0x9F 0x91 0xBE ALIEN MONSTER Różne symbole i piktogramy
👿 128127 1F47F 0xF0 0x9F 0x91 0xBF IMP Różne symbole i piktogramy
💀 128128 1F480 0xF0 0x9F 0x92 0x80 SKULL Różne symbole i piktogramy
💁 128129 1F481 0xF0 0x9F 0x92 0x81 INFORMATION DESK PERSON Różne symbole i piktogramy
💂 128130 1F482 0xF0 0x9F 0x92 0x82 GUARDSMAN Różne symbole i piktogramy
💃 128131 1F483 0xF0 0x9F 0x92 0x83 DANCER Różne symbole i piktogramy
💄 128132 1F484 0xF0 0x9F 0x92 0x84 LIPSTICK Różne symbole i piktogramy
💅 128133 1F485 0xF0 0x9F 0x92 0x85 NAIL POLISH Różne symbole i piktogramy
💆 128134 1F486 0xF0 0x9F 0x92 0x86 FACE MASSAGE Różne symbole i piktogramy
💇 128135 1F487 0xF0 0x9F 0x92 0x87 HAIRCUT Różne symbole i piktogramy
💈 128136 1F488 0xF0 0x9F 0x92 0x88 BARBER POLE Różne symbole i piktogramy
💉 128137 1F489 0xF0 0x9F 0x92 0x89 SYRINGE Różne symbole i piktogramy
💊 128138 1F48A 0xF0 0x9F 0x92 0x8A PILL Różne symbole i piktogramy
💋 128139 1F48B 0xF0 0x9F 0x92 0x8B KISS MARK Różne symbole i piktogramy
💌 128140 1F48C 0xF0 0x9F 0x92 0x8C LOVE LETTER Różne symbole i piktogramy
💍 128141 1F48D 0xF0 0x9F 0x92 0x8D RING Różne symbole i piktogramy
💎 128142 1F48E 0xF0 0x9F 0x92 0x8E GEM STONE Różne symbole i piktogramy
💏 128143 1F48F 0xF0 0x9F 0x92 0x8F KISS Różne symbole i piktogramy
💐 128144 1F490 0xF0 0x9F 0x92 0x90 BOUQUET Różne symbole i piktogramy
💑 128145 1F491 0xF0 0x9F 0x92 0x91 COUPLE WITH HEART Różne symbole i piktogramy
💒 128146 1F492 0xF0 0x9F 0x92 0x92 WEDDING Różne symbole i piktogramy
💓 128147 1F493 0xF0 0x9F 0x92 0x93 BEATING HEART Różne symbole i piktogramy
💔 128148 1F494 0xF0 0x9F 0x92 0x94 BROKEN HEART Różne symbole i piktogramy
💕 128149 1F495 0xF0 0x9F 0x92 0x95 TWO HEARTS Różne symbole i piktogramy
💖 128150 1F496 0xF0 0x9F 0x92 0x96 SPARKLING HEART Różne symbole i piktogramy
💗 128151 1F497 0xF0 0x9F 0x92 0x97 GROWING HEART Różne symbole i piktogramy
💘 128152 1F498 0xF0 0x9F 0x92 0x98 HEART WITH ARROW Różne symbole i piktogramy
💙 128153 1F499 0xF0 0x9F 0x92 0x99 BLUE HEART Różne symbole i piktogramy
💚 128154 1F49A 0xF0 0x9F 0x92 0x9A GREEN HEART Różne symbole i piktogramy
💛 128155 1F49B 0xF0 0x9F 0x92 0x9B YELLOW HEART Różne symbole i piktogramy
💜 128156 1F49C 0xF0 0x9F 0x92 0x9C PURPLE HEART Różne symbole i piktogramy
💝 128157 1F49D 0xF0 0x9F 0x92 0x9D HEART WITH RIBBON Różne symbole i piktogramy
💞 128158 1F49E 0xF0 0x9F 0x92 0x9E REVOLVING HEARTS Różne symbole i piktogramy
💟 128159 1F49F 0xF0 0x9F 0x92 0x9F HEART DECORATION Różne symbole i piktogramy
💠 128160 1F4A0 0xF0 0x9F 0x92 0xA0 DIAMOND SHAPE WITH A DOT INSIDE Różne symbole i piktogramy
💡 128161 1F4A1 0xF0 0x9F 0x92 0xA1 ELECTRIC LIGHT BULB Różne symbole i piktogramy
💢 128162 1F4A2 0xF0 0x9F 0x92 0xA2 ANGER SYMBOL Różne symbole i piktogramy
💣 128163 1F4A3 0xF0 0x9F 0x92 0xA3 BOMB Różne symbole i piktogramy
💤 128164 1F4A4 0xF0 0x9F 0x92 0xA4 SLEEPING SYMBOL Różne symbole i piktogramy
💥 128165 1F4A5 0xF0 0x9F 0x92 0xA5 COLLISION SYMBOL Różne symbole i piktogramy
💦 128166 1F4A6 0xF0 0x9F 0x92 0xA6 SPLASHING SWEAT SYMBOL Różne symbole i piktogramy
💧 128167 1F4A7 0xF0 0x9F 0x92 0xA7 DROPLET Różne symbole i piktogramy
💨 128168 1F4A8 0xF0 0x9F 0x92 0xA8 DASH SYMBOL Różne symbole i piktogramy
💩 128169 1F4A9 0xF0 0x9F 0x92 0xA9 PILE OF POO Różne symbole i piktogramy
💪 128170 1F4AA 0xF0 0x9F 0x92 0xAA FLEXED BICEPS Różne symbole i piktogramy
💫 128171 1F4AB 0xF0 0x9F 0x92 0xAB DIZZY SYMBOL Różne symbole i piktogramy
💬 128172 1F4AC 0xF0 0x9F 0x92 0xAC SPEECH BALLOON Różne symbole i piktogramy
💭 128173 1F4AD 0xF0 0x9F 0x92 0xAD THOUGHT BALLOON Różne symbole i piktogramy
💮 128174 1F4AE 0xF0 0x9F 0x92 0xAE WHITE FLOWER Różne symbole i piktogramy
💯 128175 1F4AF 0xF0 0x9F 0x92 0xAF HUNDRED POINTS SYMBOL Różne symbole i piktogramy
💰 128176 1F4B0 0xF0 0x9F 0x92 0xB0 MONEY BAG Różne symbole i piktogramy
💱 128177 1F4B1 0xF0 0x9F 0x92 0xB1 CURRENCY EXCHANGE Różne symbole i piktogramy
💲 128178 1F4B2 0xF0 0x9F 0x92 0xB2 HEAVY DOLLAR SIGN Różne symbole i piktogramy
💳 128179 1F4B3 0xF0 0x9F 0x92 0xB3 CREDIT CARD Różne symbole i piktogramy
💴 128180 1F4B4 0xF0 0x9F 0x92 0xB4 BANKNOTE WITH YEN SIGN Różne symbole i piktogramy
💵 128181 1F4B5 0xF0 0x9F 0x92 0xB5 BANKNOTE WITH DOLLAR SIGN Różne symbole i piktogramy
💶 128182 1F4B6 0xF0 0x9F 0x92 0xB6 BANKNOTE WITH EURO SIGN Różne symbole i piktogramy
💷 128183 1F4B7 0xF0 0x9F 0x92 0xB7 BANKNOTE WITH POUND SIGN Różne symbole i piktogramy
💸 128184 1F4B8 0xF0 0x9F 0x92 0xB8 MONEY WITH WINGS Różne symbole i piktogramy
💹 128185 1F4B9 0xF0 0x9F 0x92 0xB9 CHART WITH UPWARDS TREND AND YEN SIGN Różne symbole i piktogramy
💺 128186 1F4BA 0xF0 0x9F 0x92 0xBA SEAT Różne symbole i piktogramy
💻 128187 1F4BB 0xF0 0x9F 0x92 0xBB PERSONAL COMPUTER Różne symbole i piktogramy
💼 128188 1F4BC 0xF0 0x9F 0x92 0xBC BRIEFCASE Różne symbole i piktogramy
💽 128189 1F4BD 0xF0 0x9F 0x92 0xBD MINIDISC Różne symbole i piktogramy
💾 128190 1F4BE 0xF0 0x9F 0x92 0xBE FLOPPY DISK Różne symbole i piktogramy
💿 128191 1F4BF 0xF0 0x9F 0x92 0xBF OPTICAL DISC Różne symbole i piktogramy
📀 128192 1F4C0 0xF0 0x9F 0x93 0x80 DVD Różne symbole i piktogramy
📁 128193 1F4C1 0xF0 0x9F 0x93 0x81 FILE FOLDER Różne symbole i piktogramy
📂 128194 1F4C2 0xF0 0x9F 0x93 0x82 OPEN FILE FOLDER Różne symbole i piktogramy
📃 128195 1F4C3 0xF0 0x9F 0x93 0x83 PAGE WITH CURL Różne symbole i piktogramy
📄 128196 1F4C4 0xF0 0x9F 0x93 0x84 PAGE FACING UP Różne symbole i piktogramy
📅 128197 1F4C5 0xF0 0x9F 0x93 0x85 CALENDAR Różne symbole i piktogramy
📆 128198 1F4C6 0xF0 0x9F 0x93 0x86 TEAR-OFF CALENDAR Różne symbole i piktogramy
📇 128199 1F4C7 0xF0 0x9F 0x93 0x87 CARD INDEX Różne symbole i piktogramy
📈 128200 1F4C8 0xF0 0x9F 0x93 0x88 CHART WITH UPWARDS TREND Różne symbole i piktogramy
📉 128201 1F4C9 0xF0 0x9F 0x93 0x89 CHART WITH DOWNWARDS TREND Różne symbole i piktogramy
📊 128202 1F4CA 0xF0 0x9F 0x93 0x8A BAR CHART Różne symbole i piktogramy
📋 128203 1F4CB 0xF0 0x9F 0x93 0x8B CLIPBOARD Różne symbole i piktogramy
📌 128204 1F4CC 0xF0 0x9F 0x93 0x8C PUSHPIN Różne symbole i piktogramy
📍 128205 1F4CD 0xF0 0x9F 0x93 0x8D ROUND PUSHPIN Różne symbole i piktogramy
📎 128206 1F4CE 0xF0 0x9F 0x93 0x8E PAPERCLIP Różne symbole i piktogramy
📏 128207 1F4CF 0xF0 0x9F 0x93 0x8F STRAIGHT RULER Różne symbole i piktogramy
📐 128208 1F4D0 0xF0 0x9F 0x93 0x90 TRIANGULAR RULER Różne symbole i piktogramy
📑 128209 1F4D1 0xF0 0x9F 0x93 0x91 BOOKMARK TABS Różne symbole i piktogramy
📒 128210 1F4D2 0xF0 0x9F 0x93 0x92 LEDGER Różne symbole i piktogramy
📓 128211 1F4D3 0xF0 0x9F 0x93 0x93 NOTEBOOK Różne symbole i piktogramy
📔 128212 1F4D4 0xF0 0x9F 0x93 0x94 NOTEBOOK WITH DECORATIVE COVER Różne symbole i piktogramy
📕 128213 1F4D5 0xF0 0x9F 0x93 0x95 CLOSED BOOK Różne symbole i piktogramy
📖 128214 1F4D6 0xF0 0x9F 0x93 0x96 OPEN BOOK Różne symbole i piktogramy
📗 128215 1F4D7 0xF0 0x9F 0x93 0x97 GREEN BOOK Różne symbole i piktogramy
📘 128216 1F4D8 0xF0 0x9F 0x93 0x98 BLUE BOOK Różne symbole i piktogramy
📙 128217 1F4D9 0xF0 0x9F 0x93 0x99 ORANGE BOOK Różne symbole i piktogramy
📚 128218 1F4DA 0xF0 0x9F 0x93 0x9A BOOKS Różne symbole i piktogramy
📛 128219 1F4DB 0xF0 0x9F 0x93 0x9B NAME BADGE Różne symbole i piktogramy
📜 128220 1F4DC 0xF0 0x9F 0x93 0x9C SCROLL Różne symbole i piktogramy
📝 128221 1F4DD 0xF0 0x9F 0x93 0x9D MEMO Różne symbole i piktogramy
📞 128222 1F4DE 0xF0 0x9F 0x93 0x9E TELEPHONE RECEIVER Różne symbole i piktogramy
📟 128223 1F4DF 0xF0 0x9F 0x93 0x9F PAGER Różne symbole i piktogramy
📠 128224 1F4E0 0xF0 0x9F 0x93 0xA0 FAX MACHINE Różne symbole i piktogramy
📡 128225 1F4E1 0xF0 0x9F 0x93 0xA1 SATELLITE ANTENNA Różne symbole i piktogramy
📢 128226 1F4E2 0xF0 0x9F 0x93 0xA2 PUBLIC ADDRESS LOUDSPEAKER Różne symbole i piktogramy
📣 128227 1F4E3 0xF0 0x9F 0x93 0xA3 CHEERING MEGAPHONE Różne symbole i piktogramy
📤 128228 1F4E4 0xF0 0x9F 0x93 0xA4 OUTBOX TRAY Różne symbole i piktogramy
📥 128229 1F4E5 0xF0 0x9F 0x93 0xA5 INBOX TRAY Różne symbole i piktogramy
📦 128230 1F4E6 0xF0 0x9F 0x93 0xA6 PACKAGE Różne symbole i piktogramy
📧 128231 1F4E7 0xF0 0x9F 0x93 0xA7 E-MAIL SYMBOL Różne symbole i piktogramy
📨 128232 1F4E8 0xF0 0x9F 0x93 0xA8 INCOMING ENVELOPE Różne symbole i piktogramy
📩 128233 1F4E9 0xF0 0x9F 0x93 0xA9 ENVELOPE WITH DOWNWARDS ARROW ABOVE Różne symbole i piktogramy
📪 128234 1F4EA 0xF0 0x9F 0x93 0xAA CLOSED MAILBOX WITH LOWERED FLAG Różne symbole i piktogramy
📫 128235 1F4EB 0xF0 0x9F 0x93 0xAB CLOSED MAILBOX WITH RAISED FLAG Różne symbole i piktogramy
📬 128236 1F4EC 0xF0 0x9F 0x93 0xAC OPEN MAILBOX WITH RAISED FLAG Różne symbole i piktogramy
📭 128237 1F4ED 0xF0 0x9F 0x93 0xAD OPEN MAILBOX WITH LOWERED FLAG Różne symbole i piktogramy
📮 128238 1F4EE 0xF0 0x9F 0x93 0xAE POSTBOX Różne symbole i piktogramy
📯 128239 1F4EF 0xF0 0x9F 0x93 0xAF POSTAL HORN Różne symbole i piktogramy
📰 128240 1F4F0 0xF0 0x9F 0x93 0xB0 NEWSPAPER Różne symbole i piktogramy
📱 128241 1F4F1 0xF0 0x9F 0x93 0xB1 MOBILE PHONE Różne symbole i piktogramy
📲 128242 1F4F2 0xF0 0x9F 0x93 0xB2 MOBILE PHONE WITH RIGHTWARDS ARROW AT LEFT Różne symbole i piktogramy
📳 128243 1F4F3 0xF0 0x9F 0x93 0xB3 VIBRATION MODE Różne symbole i piktogramy
📴 128244 1F4F4 0xF0 0x9F 0x93 0xB4 MOBILE PHONE OFF Różne symbole i piktogramy
📵 128245 1F4F5 0xF0 0x9F 0x93 0xB5 NO MOBILE PHONES Różne symbole i piktogramy
📶 128246 1F4F6 0xF0 0x9F 0x93 0xB6 ANTENNA WITH BARS Różne symbole i piktogramy
📷 128247 1F4F7 0xF0 0x9F 0x93 0xB7 CAMERA Różne symbole i piktogramy
📸 128248 1F4F8 0xF0 0x9F 0x93 0xB8 Różne symbole i piktogramy
📹 128249 1F4F9 0xF0 0x9F 0x93 0xB9 VIDEO CAMERA Różne symbole i piktogramy
📺 128250 1F4FA 0xF0 0x9F 0x93 0xBA TELEVISION Różne symbole i piktogramy
📻 128251 1F4FB 0xF0 0x9F 0x93 0xBB RADIO Różne symbole i piktogramy
📼 128252 1F4FC 0xF0 0x9F 0x93 0xBC VIDEOCASSETTE Różne symbole i piktogramy
📽 128253 1F4FD 0xF0 0x9F 0x93 0xBD Różne symbole i piktogramy
📾 128254 1F4FE 0xF0 0x9F 0x93 0xBE Różne symbole i piktogramy
📿 128255 1F4FF 0xF0 0x9F 0x93 0xBF Różne symbole i piktogramy