Węgierski edytuj

 

Językiem węgierskim posługuje się ok. 16 milionów osób, w tym 10,5 miliona mieszkających na Węgrzech. Pozostali to mniejszość narodowa rozsiana po sąsiednich krajach. Język ten należy do grupy ugrofińskiej, do której należą też m.in. języki fiński i estoński. Jednakże, o ile te ostatnie są na tyle do siebie podobne, że ich użytkownicy mogą się porozumieć bez tłumacza, o tyle węgierski jest dla Finów i Estończyków niezrozumiały, ponieważ podobieństwa (szczególnie leksykalne), wynikające ze wspólnego pochodzenia są stosunkowo niewielkie. Różni się on od wszystkich innych języków Europy należących do rodziny indoeuropejskiej. Zapraszamy do nauki!

Lekcje edytuj

Alfabet i wymowa  

Linki zewnętrzne edytuj