Węgierski/Alfabet i wymowa

Alfabet i wymowa

edytuj

Ta lekcja zostanie poświęcona 2 istotnym sprawom od których trzeba zacząć naukę jakiegokolwiek języka obcego. Pierwsza z nich to poznanie alfabetu. Druga zaś to wymowa. Zaznaczam że język węgierski jest językiem fonetycznym, co oznacza że czyta się go tak jak się pisze (jak w języku polskim).

Alfabet

edytuj

Węgierski alfabet składa się z 40 liter w tym: 26 spółgłosek (w tym z 9 dwuznaków i jednego trójznaku) oraz z 14 samogłosek:

Spółgłoski

edytuj

b, c, cs, d, dz, dzs, f, g, gy, h, j, k, l, ly, m, n, ny, p, r, s, sz, t, ty, v, z, zs

Samogłoski

edytuj

a, á, e, é, i, í, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű

Wymowa

edytuj

Tutaj zostaną podane litery których brzmienie jest inne od polskiego i te których w języku polskim nie ma (przykład: litera - jak ją czytamy):

a - [1]

á - [2]

cs - [3]

dzs - [4]

é - [5]

gy - [6]

í - [7]

ly - [8]

ny - [9]

o - [10]

ó - [11]

ö - [12]

ő - [13]

s - [14]

sz - [15]

ty - [16]

ú - [17]

ü - [18]

ű - [19]

zs - [20]


Zapamiętaj!

edytuj
  • Każdą głoskę wymawiamy samodzielnie.
  • Akcent zawsze pada na pierwszą sylabę każdego wyrazu.
  • I oraz í są twardymi samogłoskami, tak więc nie zmiękczają poprzedzającej spółgłoski, na przykład:


cím - nie czytamy jak po polsku "ćim", tylko tak jak mamy napisany wyraz czyli "cím".

Spis treści