Najprościej będzie jak zaczniemy naszą naukę od stworzenia swojej pierwszej strony. W tym celu w swoim edytorze stwórz nowy plik i przepisz lub skopiuj kod przedstawiony poniżej:

Struktura dokumentu edytuj

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
		"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
  <wml>
   <card title="tytul strony"> 
   <p><!-- Tutaj rozpoczyna sie tresc karty -->
   Tutaj rozpoczyna sie tresc tekstu (ktora musi byc w znacznikach p!)
   </p>
	 </card>
  </wml>

Jeśli znasz HTML, zrozumienie kodu powyżej nie będzie problemem. Jeśli nie, śpieszymy z wyjaśnieniami:

Deklaracja typu dokumentu edytuj

czyli:

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

To bardzo ważna linijka, nie usuwajmy jej.

Pozostałe edytuj

 • w miejscu znaczników <card title="Tytuł karty"> wpisujemy odpowiednio tytuł strony jak i karty.
 • znaczniki <card></card> odpowiadają za stworzenie nowej karty. Karty mogą przypominać podstrony serwisu, z tym że nie muszą one być powtórnie ściągane.
 • Znaczniki <p></p> odpowiadają za akapity i uwaga - za wyświetlanie tekstu. Jeśli pojawi się błąd w znacznikach <p>, strona może zostać w rozsypce lub nawet nie wyświetlić (w HTML nieprawidłowy kod był po prostu pomijany).

Formatowanie tekstu edytuj

Zanim będziemy tworzyć nowe karty, zajmiemy się formatowaniem tekstu. Znaczników nie jest zbyt wiele do nauczenia, to zaledwie podstawowe znaczniki, jeśli porównamy je z HTML. Jest jednak znaczna różnica. w WML jest ich mało, ponieważ cała treść mająca się pojawić na wyświetlaczu, 'musi być wpisana pomiędzy znaczniki <p> </p>. Dodatkowa ilość znaczników tylko pogorszyła by sprawę podczas pisania kodu - jeden drobny błąd w znacznikach i strona się nie wyświetla, natomiast tekst napisany po za znacznikami nie zostanie w ogóle wyświetlony.

Jeszcze jedna uwaga: nie wszystkie znaczniki formatowania mogą być identycznie interpretowane przez niektóre telefony.

Nazwa Kod Przykład
Akapit

...

- akapit (lub wyrównanie do lewej)
 • <p align="right">...</p> - Wyrównanie do prawej
 • <p align="center">...</p> - Wyśrodkowanie
 • <p align="justify">...</p> - Justowanie
zwykły tekst (domyślnie wyrównany do lewej)
 • <right>Wyrównanie do prawej</right>
 • Wyśrodkowanie
Podgrubienie <b> </b> Ten tekst jest podgrubiony
Kursywa <i> </i> Ten tekst jest pochylony
Podkreślenie <u> </u> Ten tekst jest podkreślony
Zmniejszony tekst <small> </small> Ten tekst jest pomniejszony
Zwiększony tekst <big> </big> duża czionka
Koniec linii <br /> To jest jeden wers
a tu drugi
Link do numeru telefonu <a href="wtai://wp/mc;+48501333222">501-333-222</a> 501-333-222