WML/tabele i obrazy

< WML

W HTML'u dawno dawno temu praktycznym sposobem na rozmieszczenie treści na stronie były tabele. WML także to umożliwia, bo zaimplementowano w nim także tabele, choć - jak wszystkie możliwości WML - dosyć ograniczone.

Teraz musimy stworzyć nowy wiersz. Służy do tego instrukcja tr. Tak wygląda nasz kod:

<table>
<tr></tr>
</table>

Gdy mamy stworzony już wiersz, trzeba stworzyć komórkę za pomocą intrukcji td. Kod:

<table>
<tr><td></td></tr>
</table>

Brawo! Jeżeli rozumiesz ten kod, to znaczy, że umiesz już tworzyć tabele. Teraz wystarczy wstawić tekst pomiędzy komórki! przykład:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
        "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
  <wml>
   <card title="tytul strony"> 
			<table columns="4">
<!-- akurat ta tabela sklada sie z czterech kolumn
kolejne kolumny oznaczylem kolejnymi liczbami a
kolejne wiersze literami -->
 <tr>
 <td>1a </td>
 <td>2a </td>
 <td>3a </td>
 <td>4a </td>
 </tr>
 <!-- tutaj zaczyna się drugi wiersz-->
 <tr>
 <td>1b </td>
 <td>2b </td>
 <td>3b </td>
 <td>4b </td>
 </tr>
</table>
     </card>
  </wml>

Tak będzie wyglądać strona:

1a 2a 3a 4a
1b 2b 3b 4b

Obrazy

edytuj

</nowiki><img/></nowiki> - to znacznik służący do wstawiania grafiki do naszej karty. Obrazy wstawiamy przez polecenie:

<img src="nazwa-obrazka.wbmp">

gdzie nazwa-obrazka to oczywiście lokalizacja obrazu, wraz z rozszerzeniem WBMP - trzeba pamiętać, bo to jest jedyne obsługiwane przez WAP rozszerzenie. Jeżeli obrazek znajduje się na innym serwerze, należy podać jego pełny adres, tak jak w przypadku odnośników. Oprócz src [ang. source], znacznik <img> posiada także inne atrybuty;

 • alt="tekst_alternatywny" - To tekst, pojawiający się w wypadku, gdy ten nie zostanie wyświetlony. Warto o tym pamiętać, ponieważ jeśli strona będzie miała sporo obrazków, w wypadku ich wyłącznia czytelnik nie dowie się niczego.
 • vspace="dlugosc" - biała przestrzeń otaczająca obrazek. Jego odpowiednik w HTML to margin
 • hspace="dlugosc" - to samo tyle że w poziomie
 • height="dlugosc" - określa wysokość obrazu
 • width="dlugosc" - określa szerokość obrazu
 • align="wyrownanie" - określa wyrównanie obrazka względem otaczającego tekstu (możliwe opcje: top, middle, bottom)