Wikijunior:Cywilizacje/Sakowie

Na jakim terenie żyli? edytuj

Sakowie zamieszkiwali Azję Środkową w I tysiącleciu przed naszą erą. Byli blisko spokrewnieni z Sarmatami. Ziemie Saków to tereny stepowe: były to olbrzymie równiny, porośnięte wysokimi trawami.

Jak wyglądały ich budynki? edytuj

Czym się żywili? edytuj

Jakie nosili stroje? edytuj

Jak wyglądało ich pismo? edytuj

W co wierzyli? edytuj

Co po sobie pozostawili? edytuj