Wikijunior:Cywilizacje/Sarmaci

Na jakim terenie żyli? edytuj

Sarmaci byli irańskim ludem, spokrewnionym ze Scytami, Medami, Partami i Persami. Zamieszkiwali obszar od ujścia Dunaju, przez Mołdawię, Ukrainę, południową Rosję, wybrzeża Morza Kaspijskiego po Azję Środkową i południową Syberię. Od Sarmatów wzięła się używana przez starożytnych uczonych nazwa Sarmacja, którą określano obszary Europy Wschodniej, a także części Azji Centralnej. W skutek przegranych wojen z Rzymianami Sarmaci ulegli rozproszeniu. Najnowsze badania dowiodły, że Słowianie, w szczególności Polacy i Ukraińcy oraz Madziarowie to w dużej mierze ich potomkowie.

Jak wyglądały ich budynki? edytuj

Czym się żywili? edytuj

Jakie nosili stroje? edytuj

Jak wyglądało ich pismo? edytuj

W co wierzyli? edytuj

Co po sobie pozostawili? edytuj