Wikijunior:Cywilizacje/Sarmaci

Na jakim terenie żyli?

edytuj

Sarmaci byli irańskim ludem, spokrewnionym ze Scytami, Medami, Partami i Persami. Zamieszkiwali obszar od ujścia Dunaju, przez Mołdawię, Ukrainę, południową Rosję, wybrzeża Morza Kaspijskiego po Azję Środkową i południową Syberię. Od Sarmatów wzięła się używana przez starożytnych uczonych nazwa Sarmacja, którą określano obszary Europy Wschodniej, a także części Azji Centralnej. W skutek przegranych wojen z Rzymianami Sarmaci ulegli rozproszeniu. Najnowsze badania dowiodły, że Słowianie, w szczególności Polacy i Ukraińcy oraz Madziarowie to w dużej mierze ich potomkowie.

Jak wyglądały ich budynki?

edytuj

Czym się żywili?

edytuj

Jakie nosili stroje?

edytuj

Jak wyglądało ich pismo?

edytuj

W co wierzyli?

edytuj

Co po sobie pozostawili?

edytuj