Pod adresem IP 80.53.117.50 ukrywają się
komputery z DS „Kazimierka” Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.