Wikipedysta:Ananas96/Czasy Kazimierza Wielkiego

Kazimierz III Wielki

Po Władysławie Łokietku, który odbudował Polskę, tron objął jego syn, Kazimierz Wielki. Mówi się o nim, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Przysłowie to wiąże się z liczną budową zamków wzdłuż zachodniej granicy chroniących kraj przed najazdami. Dodatkowo chronił pozostałe umacniając mury oraz budując nowe wartownie. Był zdolnym gospodarzem i dyplomatą. Był uważany za władcę pokoju, bo starał się tak prowadzić swoją politykę, żeby uniknąć wojen (oczywiście nie do końca mu się to udało). Takie nastawienie pozwoliło na rozkwit kraju, którego wreszcie nie nękały wojny. Dodatkowo powiększył państwo lecz nie odzyskał wszystkich ziem, które obejmowały państwo Bolesława Krzywoustego. Z powodu zdobycia Śląska powstała nowa wojna pomiędzy Czechami. Kazimierz ujednolicił prawo (wcześniej było zwyczajowe i różne dla np. Małopolski i Wielkopolski). Kładł nacisk na edukację polskiego społeczeństwa, założył w 1364 r. Akademię Krakowską. Sama Polska stała się jednym z najważniejszych państw w Europie, które zajmowało obszar dzisiejszej Polski, Słowacji, części Rumunii oraz Mołdawii.

Rodzina i przyszły władca

edytuj

Zawarł układ z Królestwem Węgier, że jeśli umrze bezpotomnie, to korona przypadnie władcom Węgier. Tak też się stało w 1370r. Wprawdzie Kazimierz miał mnóstwo dzieci, ale były one z nielegalnych związków, a z prawego łoża pochodziły tylko dziewczynki. W taki sposób na tronie Polskim zasiadł król Ludwik Andegaweńczyk.

Kazimierz Wielki zmarł w 1370 roku z powodu wypadku podczas polowania.

Kazimierz Wielki o budowie Akademii Krakowskiej

edytuj

Pragnąc gorąco jako obowiązani jesteśmy, aby rzecz każda pożyteczna i wszelkie powodzenie rodzaju ludzkiego wzmagało się, w przekonaniu, że się to duchownym i poddanym naszego państwa przyda, w mieście naszym Krakowie postanowiliśmy miejsce wyznaczyć, gdzie by studium powszechne we wszelkiej nauce dozwolonej się rozwijało. I niech będzie perłą wiedzy przemożnej, aby wydawało ludzi dojrzałością rady znamienitych, cnót ozdobą jaśniejących, różnej wiedzy kierunków pełnych; niech będzie tam nauki źródło dobroczynne, z którego czerpać będą mogli wszyscy pragnący się oświecić naukowo.

 
Mapa Polski za czasów Kazimierza Wielkiego

Ciekawostki

edytuj
  • Kazimierz Wielki nazywał się panem Rusi od 1346 roku. Jego tytuł królewski brzmiał: Z Bożej łaski król Polski, pan i dziedzic ziem krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, Kujaw, Pomorza i Rusi