Wikipedysta:Krzysiu Jarzyna/Geografia Polski/Administracja/Podział administracyjny

Polska jest podzielona zgodnie z reformą administracyjną, która weszła w życie 1 stycznia 1998 roku na trzy stopnie administracyjne. Najniższym stopniem jest gmina. W Polsce jest 2478 gmin. Drugim stopniem jest Powiat, jest ich 379. Trzecim i najwyższym jest województwo, jest ich 16. Gmina, powiat i województwo wykonuje zadania tzw. własne i zlecone, które są zawarte w ustawach o samorządzie terytorialnym

W Polsce jest 2478 gmin, które różnią się od siebie rodzajem. Rozróżniamy gminy:

  • gminy miejskie: 306
  • gminy miejsko-wiejskie:586
  • gminy wiejskie: 1586

Najwięcej gmin jest w województwie Mazowieckim; 314, a najmniej w województwie Opolskim: 71

Powiaty

edytuj

W Polsce mamy 379 powiatów. Istnieją dwa rodzaje powiatów: grodzki (65)i ziemski (314). Powiatem grodzkim jest miasto na prawach powiatu, które wykonuje zadania gminy i powiatu. Powiat ziemski składa się z kilku gmin.

Województwo

edytuj

W Polsce istnieje 16 województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie