Wikipedysta:Krzysiu Jarzyna/Geografia Polski

< Okładka


Spis treści

edytuj
 1. Podstawy
 2. Cechy ludności
  1. Struktura ludności pod względem wieku i płci
  2. Zmiany demograficzne
  3. Gęstość zaludnienia
  4. Rodziny, małżeństwa i rozwody
  5. Urodzenia, zgony, przyrost naturalny
  6. Migracje i przyrost rzeczywisty ludności
  7. Praca społeczeństwa, struktura zatrudnienia
  8. Polacy poza granicami kraju
  9. Zróżnicowanie etnograficzne i etniczne ludności
 3. Cechy terytorium
  1. Główne formy ukształtowania terenu. Regiony fizycznogeograficzne
  2. Czynniki ukształtowania i rzeźby terenu w Polsce
  3. Surowce mineralne
  4. Pogoda i klimat
  5. Wody Polski
  6. Gleby Polski
  7. Kondycja środowiska geograficznego
  8. Użytkowanie gruntów
   1. Parki narodowe
   2. Parki krajobrazowe
   3. Rezerwaty przyrody
 4. Działalność społeczeństwa w środowisku geograficznym
  1. Sieć osadnicza: miasta i wsie, procesy urbanizacji
  2. Wykorzystywanie środowiska do produkcji rolniczej i pozarolniczej
  3. Sieć komunikacyjna
  4. Współpraca z innymi krajami
  5. Potencjał kulturowy
  6. Turystyka krajowa i zagraniczna
  7. Udział Polski w organizacjach międzynarodowych. (UE, NATO)
  8. Poziom życia społeczeństwa w Polsce na tle innych krajów
 5. Administracja
  1. Władze państwowe i samorządowe
  2. Podział administracyjny
 6. Wędrówki po Polsce - przegląd regionalny
 7. Atlas Polski