Wikipedysta:Krzysiu Jarzyna/Geografia Polski/Ludność/Gęstość

Gęstość ludności w Polsce wynosi 122 osoby na km2 i powoli spada. Jest to związane ze zmniejszającym się przyrostem naturalnym. Najmniejszą gęstość zaludnienia posiadają województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie. Największą gęstością zdecydowanie wyróżnia się województwo śląskie z ok. 390 os/km2 wraz z aglomeracją katowicką z ok. 2000 os/km2, następnie woj. małopolskie i regiony centralne.