Wikipedysta:Qblik/Wprowadzenie do analizy ekonomicznej/Model oligopolu Cournota

Model oligopolu Cournota, zaproponowany po raz pierwszy w 1838 roku przez francuskiego ekonomistę Antoine'a Augustina Cournota, to najbardziej popularny model konkurencji niedoskonałej[1]. Ponieważ jego rozwiązanie zależy od liczby firm uczestniczących w rynku, model Cournota jest popularnym sposobem modelowania sytuacji pośrednich pomiędzy konkurencją doskonałą oraz monopolem.

W typowym modelu Cournota rozważa się oligopol, w którym konkuruje ze sobą przedsiębiorstw produkujących jednorodny produkt. Typową firmę oznacza się zazwyczaj jako , a firmy numeruje się od do . Każde z przedsiębiorstw wybiera ilość dobra , którą zamierza sprzedać. Aby wyprodukować wybraną ilość dobra przedsiębiorstwo musi ponieść koszt w wysokości . Całkowita ilość wyprodukowanych dóbr oznaczana jako jest równa sumie ilości dóbr wyprodukowanych przez każdą z firm, czyli . W zależności od całkowitej ilości wyprodukowanych dóbr cena rynkowa produkowanego dobra jest jednoznacznie wyznaczona przez popyt, wynosi i jest jednakowa dla wszystkich firm.

Z powyższego opisu wynika, że zysk każdej z firm można zapisać jako

Model Cournota można również interpretować w ten sposób, że wielkości oznaczają nie ilości wyprodukowanych dóbr, lecz raczej maksymalne zdolności produkcyjne każdej z firm. W tej interpretacji zaproponowanej po raz pierwszy przez Krepsa i Scheinkmana, firmy konkurują między sobą wybierając cenę produktu i traktując zdolności produkcyjne jako stałe[2].


  1. Cournot, Antoine Augustin, Recherches sur les Principes Mathematiques de la Theorie des Richesses, Paris: Hachette, 1838.
  2. Kreps, David M. i Jose A. Scheinkman, Quantity Precommitment and Bertrand Competition Yield Cournot Outcomes, The Bell Journal of Economics, Vol. 14, No. 2, (Autumn 1983), str. 326-337.