Wikipedysta:Qblik/Wprowadzenie do analizy ekonomicznej

Wstęp edytuj

 1. O podręczniku  

Co to jest ekonomia? edytuj

 1. Co to jest ekonomia?  
  1. Ekonomia pozytywna i normatywna  
  2. Koszt alternatywny  
  3. Wnioskowanie i analiza ekonomiczna  

Podaż i popyt edytuj

 1. Podaż i popyt  
  1. Popyt  
  2. Nadwyżka konsumenta  
  3. Podaż  
 2. Rynek  
  1. Równowaga  
  2. Efektywność  
 3. Zmiany podaży i popytu  
  1. Zmiany popytu  
  2. Zmiany podaży  
 4. Elastyczność  
  1. Elastyczność podaży  
  2. Elastyczność popytu  
 5. Statyka komparatywna  
 6. Wymiana  
  1. Granica możliwości produkcyjnych  
  2. Przewaga absolutna  
  3. Przewaga komparatywna  
  4. Czynniki produkcji  
  5. Handel międzynarodowy  

Teoria producenta edytuj

 1. Przedsiębiorstwo  
 2. Konkurencja doskonała  
 3. Inwestycje  

Teoria konsumenta edytuj

 1. Maksymalizacja użyteczności  
  1. Ograniczenie budżetowe  
  2. Krzywe obojętności  
  3. Efekt dochodowy  
  4. Efekt substytucyjny  

Zawodności rynku edytuj

 1. Podatki  
  1. Skutki opodatkowania  
  2. Zakres opodatkowania  
  3. Nadmiar obciążeń podatkowych  
 2. Ceny minimalne i maksymalne  
  1. Podstawy teoretyczne  
  2. Skutki krótko- i długookresowe  
  3. Motywacja polityczna  
  4. Reglamentacja i przydział  
 3. Efekty zewnętrzne  
 4. Dobra publiczne  
 5. Monopol  
  1. Źródła monopolu  
  2. Podstawy teoretyczne  
  3. Opodatkowanie monopolisty  
  4. Dyskryminacja cenowa  
 6. Informacja  

Zachowanie strategiczne edytuj

 1. Teoria gier  
 2. Model oligopolu Cournota  
  1. Równowaga  
  2. Własności równowagi  
 3. Model Hotellinga  
 4. Teoria agencji  
  1. Model pryncypała i agenta  
  2. Koszt zapewnienia motywacji  
 5. Aukcje