Wikipedysta:Qblik/Wprowadzenie do analizy ekonomicznej/O podręczniku

Podręcznik ten ma na celu przedstawienie zasad współczesnej analizy ekonomicznej na poziomie średnio-zaawansowanym z użyciem standardowych narzędzi matematycznych stosowanych w ekonomii, w szczególności rachunku różniczkowego i całkowego. W zamierzeniu, materiał przedstawiony jest w taki sposób, że powinien być zrozumiały dla osób z niewielkim lub nawet żadnym przygotowaniem ekonomicznym, które dysponują odpowiednimi podstawami matematycznymi. Powinien być użyteczny również dla osób, które mają podstawową wiedzę ekonomiczną i chcą ją poszerzyć. Podręcznik zawiera standardowy materiał zawarty w niemal każdym podręczniku mikroekonomii dla średnio-zaawansowanych oraz kilkanaście innych tematów, które często w innych podręcznikach są niesłusznie pomijane. W zamierzeniu podręcznik mógłby stanowić podstawę ambitnego kursu mikroekonomii na poziomie uniwersyteckim.

Podręcznik ten jest bardziej skondensowany niż inne, dostępnie komercyjnie podręczniki omawiające tę tematykę. Szczególną uwagę przy jego redakcji położono na wprowadzenie i omówienie narzędzi koncepcyjnych. Podręcznik zawiera liczne modele wraz z ich krótkim omówieniem, przykłady oraz ćwiczenia. Do absolutnego minimum ograniczono ilość zbędnych definicji, ogólników, dyskusji i innych niepotrzebnych informacji o peryferyjnym znaczeniu, które rozdmuchują znacząco objętość podręczników dostępnych komercyjnie. Podręcznik ma na celu opisanie w sposób akademicki formalnych metod, które współcześni ekonomiści używają do analizowania podstawowych problemów ekonomicznych.