Wikipedysta:Qblik/Wprowadzenie do analizy ekonomicznej/Ograniczenie budżetowe

Załóżmy, że konsument ma do wydania ustaloną ilość pieniędzy M. Istnieją dwa dobra: dobro X, którego cena wynosi oraz dobro Y, którego cena wynosi . Konsument może zakupić te koszyki dóbr dla których . Dodatkowo zakładamy, że konsumpcja żadnego z dóbr nie może być ujemna, a zatem i . Wszystkie możliwe kombinacje dóbr jakie może nabyć konsument określa się jako zbiór budżetowy. Ma on w tym najprostszym przypadku kształt trójkąta i przedstawiony jest na ilustracji poniżej.

Zbiór budżetowy
Zbiór budżetowy

Na powyższej ilustracji zbiór koszyków, które spełniają ograniczenie budżetowe jest zacieniowany. Jeżeli konsument wyda wszystkie swoje pieniądze na dobro X może zakupić jego jednostek. Analogicznie, jeżeli konsument wyda wszystkie swoje pieniądze na dobro Y może zakupić jego jednostek. Odcinek łączący te dwa punkty jest określany jako linia budżetowa i zawiera wszystkie takie kombinacje dóbr, że aby je nabyć konsument musi wydać wszystkie swoje pieniądze. Nachylenie linii budżetowej wynosi .

Wzrost ceny jednego z dóbr powoduje rotację linii budżetowej. Przykładowo, jeżeli cena dobra X rośnie, wówczas punkt nie ulega zmianie, zaś punkt przesuwa się w lewo, ponieważ maleje. Efekt ten przedstawiony jest na kolejnej ilustracji.