Wikipedysta:Qblik/Wprowadzenie do analizy ekonomicznej/Podatki

Istnieje wiele różnych rodzajów podatków, na przykład podatki dochodowe, podatki od nieruchomości, podatki od towarów i usług czy podatki akcyzowe, czyli podatki nakładane na szczególne rodzaje towarów takich jak benzyna czy papierosy. W tym rozdziale, ze względu na jego prostotę, będziemy głównie rozważać podatek obrotowy, czyli podatek na dobra i usługi oferowane w sprzedaży detalicznej. Należy jednak pamiętać, że wnioski do jakich dojdziemy analizując podatek obrotowy można również zastosować do innych rodzajów podatków.