Wikipedysta:Qblik/Wprowadzenie do analizy ekonomicznej/Podaż i popyt

Podaż i popyt to podstawowe narzędzia analizy ekonomicznej. Podaży i popytu w jakiejś formie można zazwyczaj doszukać się w każdym rozumowaniu ekonomicznym. Gdy mamy do czynienia z nadzwyczaj gorącym latem, zazwyczaj rośnie cena piwa, ponieważ wysoka temperatura powoduje wzrost popytu na napoje chłodzące. Krótkotrwałe przerwy w dostawie benzyny na stacje benzynowe spowodowane naturalnymi klęskami żywiołowymi są przykładem skutków nagłego zmniejszenia podaży. Cena kart pamięci flash używanych w aparatach fotograficznych spada kiedy nowo wybudowana fabryka rozpoczyna produkcję i rośnie podaż.

W tym rozdziale omówimy podstawy podaży i popytu, przeprowadzimy analizę równowagi ekonomicznej i rozważymy różne czynniki mogące wpływać na podaż i popyt oraz ich skutki. Ponadto, wprowadzimy ważne narzędzie ilościowej analizy podaży i popytu jakim jest elastyczność. Skupimy się na razie na analizie statycznej, zostawiając analizę dynamiczną na później. W szczególności dopiero w dalszych rozdziałach przeprowadzimy szczegółową analizę produkcji, która jest fundamentem podaży oraz dokładniej rozpatrzymy popyt uwzględniając takie czynniki jak ryzyko. W skrócie, ten rozdział pełni funkcję ekonomicznego elementarza i poruszona tu tematyka będzie rozwinięta bardziej szczegółowo w kolejnych rozdziałach.