Wikipedysta:Turajski/Brudnopis/Kodeks cywilny. Komentarz/Art. 6 KC

Wikipedysta:Turajski/Brudnopis/Kodeks cywilny. Komentarz

Art. 6. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.