Wikipedysta:Turajski/Brudnopis/Kodeks cywilny. Komentarz

Kodeks cywilny. Komentarz

edytuj

Wstęp

edytuj

Przeczytaj informację o poradach prawnych na Wikibooks.

 1. O podręczniku
  autorzy i cel tego podręcznika
 2. Krótka historia polskiego prawa cywilnego
 3. Sposób korzystania z Komentarza i wskazówki edycyjne
 4. Bibliografia
 5. Objaśnienie skrótów

Księga pierwsza. Część ogólna

edytuj

Tytuł I. Przepisy wstępne

edytuj

Tytuł II. Osoby

edytuj

Dział I. Osoby fizyczne

edytuj
 • Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej
  • Art. 8 KC - zdolność prawna;
  • Art. 9 KC - domniemanie urodzenia się żywym;
  • Art. 10 KC - pełnoletność;
  • Art. 11 KC - pełna zdolność do czynności prawnych;
  • Art. 12 KC - ubezwłasnowolnienie całkowite;
  • Art. 13 KC - brak zdolności do czynności prawnej;
  • Art. 14 KC - czynność osoby niezdolnej do czynności prawnych;
  • Art. 15 KC - ograniczona zdolność do czynności prawnych;
  • Art. 16 KC - ubezwłasnowolnienie częściowe;
  • Art. 17 KC - zgoda przedstawiciela ustawowego;
  • Art. 18 KC - potwierdzenie umowy przez przedstawiciela ustawowego;
  • Art. 19 KC - nieważność jednostronnej czynności prawnej;

Art. 8 - 19 KC

Tytuł IV. Czynności prawne

edytuj

Dział VI. Przedstawicielstwo

edytuj