Wikipedysta:Turajski/Brudnopis/Kodeks cywilny. Komentarz/Art. 7 KC

Wikipedysta:Turajski/Brudnopis/Kodeks cywilny. Komentarz

Art. 7. Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary.

1. Dobra wiara

edytuj