Wprowadzenie do elektroniki/Podstawowe elementy elektroniczne/Kondensatory

Kondensatory edytuj

 
Kondensator elektrolityczny
 
Kondensatory

Kondensator jest podstawowym elementem elektronicznym, który charakteryzuje pojemność elektryczna (oznaczaną dużą literką C). Jednym słowem urządzenie to na zasadzie indukcji elektrycznej magazynuje pewną określoną wartość ładunku elektrycznego.

W praktyce wykonanie układu ogranicza się do dwóch przewodników (okładzin) oddzielonych od siebie próżnią, powietrzem lub innym dielektrykiem, który w stanie ustalonym zapobiega przepływowi prądu. Dlatego też, skoro dla prądu stałego nie płynie przez niego prąd, przy zadaniach obliczeniowych przyjmuje się się, że element ten stanowi rozwarcie.

W przypadku prądu zmiennego kondensator stawia opór bierny, nazywany reaktancją. Wymiarem reaktancji, podobnie jak rezystancji jest om zapisywany także jako  , a jej wartość odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości prądu

 

Napięcie na kondensatorze jest opóźnione w fazie względem prądu o 90 stopni.

Połączenie szeregowe kondensatorów edytuj

 

Pojemność wypadkowa kondensatorów połączonych szeregowo jest dana wzorem

 

Połączenie równoległe kondensatorów edytuj

 

Pojemność wypadkowa kondensatorów połączonych równolegle jest dana wzorem