1. Wstęp
  1. Czym jest XHTML?
  2. Podobieństwa z HTML
  3. Nowości w stosunku do HTML
  4. Podstawowe zasady XHTML
  5. Wersje XHTML
 2. Specyfikacja XHTML
  1. Elementy definicji dokumentu XHTML
  2. Struktura dokumentu XHTML
  3. Sekcja nagłówka - Head
  4. Znaczniki formatowania tekstu
  5. Odnośniki
  6. Obrazki i multimedia
  7. Układ dokumentu na tabelkach - TABLE
  8. Układ dokumentu na warstwach - DIV
 3. Style w XHTML
  1. Ogólne zasady stosowania CSS w XHTML
 4. Narzędzia do XHTML
  1. Edytory XHTML
  2. Sprawdzanie składni XHTML
 5. XHTML - Znane problemy i rozwiązania
  1. Osadzanie obiektów FLASH
 6. Dodatki