XHTML/Sprawdzanie składni XHTML

Aby sprawdzić poprawność dokumentu wejdź na stronę:

http://validator.w3.org/check