Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/22

Zadanie 22
Na poniższym rysunku przedstawiono kaczkę.Zadanie 22.1 (0-2)
Wymień dwie cechy przystosowawcze wynikające z ewolucji, które pomagają kaczkom w pływaniu.

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


XI. Funkcjonowanie zwierząt.

2. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
7) Poruszanie się. Uczeń:
a) przedstawia związek między środowiskiem życia a sposobem poruszania się,
Zasady oceniania
2 p. – za prawidłowe podanie 2 cech przystosowawczych u kaczek pomagających im w pływaniu
1 p. – za prawidłowe podanie tylko 1 cechy przystosowawczej u kaczek pomagającej im w pływaniu
0 p. – za nieprawidłowe podanie jakiejkolwiek cechy przystosowawczej u kaczek pomagającej im w pływaniu lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania
 • pióra pokryte woskiem
 • warstwa tłuszczu pod skórą zapewniająca termoizolację
 • posiadanie nóg przystosowanych do odpychania wody
 • posiadanie płuc pozwalających na nurkowanie
Uwagi